Психологія Волобуєва Т.І.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня! Прошу вибачення, з технічних причин вдібулася затримка у постановці практичних занять з психології. Думаю, ми швидко надолужимо згаєне))) Отже, згідно навчально-тематичного плану у нас інтерактивні практичні занаття заплановані з тем, які Ви можете перечитати за посиланням "Психологія особистості..." та "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Виконайте 2 практичні роботи.

Практична робота № 1. Вивчення особистості школяра

Завдання 1. Запропонуйте план, за яким Ви здійснюєте вивчення особистості Ваших учнів. Складіть алгоритм психолого-педагогічної характеристики на учня.

  План:

1. Загальні дані 2. Взаємодія з колективом і відношення до школи 3. Спрямованість особистості учня та його спеціальні здібності 4. Особливості характеру і темпераменту 5. Дисциплінованість 6. Навчальна діяльність 7. Позашкільне життя учня 8. Виховання в сім'ї, відношення батьків до виховання дитини. 9. Загальні психолого-педагогічні висновки


--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:37, 04 березня 2016 (EEST)


Завдання 2. Охарактеризуйте одного з ваших учнів за цим планом, деталізуючи у першу чергу особистісні риси дитини. Психолого-педагогічна характеристика

Дендак Микола Миколайович

9.09.2002 року народження

учня 8 класу

Добрянського НВК Великописарівського району Сумської області

І. Загальні відомості про учня

Дендак Микола Миколайович народився 9 вересня 2002 року. Навчається у 8 класі Добрянського НВК. Загальний фізичний розвиток відповідає віковим нормам. Учень має задовільний стан здоров'я, без розумових та фізичних вад, хронічних та спадкових захворювань. Особливість функціонування нервової системи є стомлюваність після тривалого навчання. Навчальні вміння і навички засвоєні на високому рівні. Середній бал навчальних досягнень складає 10 балів. Найвищі бали має з географії(12 б.), математики (11 б.). Цікавиться фізичною культурою, бо займається у секції з футболу ДЮСШ.

Дендак Микола виховується у повній сім'ї, батьки завжди відвідують батьківські збори, підтримують зв'язок із класним керівником.

ІІ. Прояв особистісних якостей у поведінці учня.

Учень активний у позакласній роботі класу, школи, проявляє ініціативу під час проведення "трудових десантів", працює на високому рівні, відрізняється відповідальністю, допитливістю, організованістю, завжди акуратний. Учень завжди залучається до участі у шкільних виховних заходах. Лідер у класному колективі. Учень чесний, правдивий, справедливий, чуйний, тактовний, ввічливий. Він перш за все дбає про колектив. Упевнений у собі, Микола здається, що він завжди чинить правильно, прагне до успіху. Завжди контролює свою поведінку й вміє самокритично подивитися на себе з боку. Рішучий, сміливий. У Миколи є прагнення отримати схвалення від оточуючих. Користується у класі авторитетом.

ІІІ. Особливості психічних процесів та емоційно-вольової сфери.

Микола гарно зосереджується на уроках, запам'ятовує матеріал , уважний. Розуміє матеріал , швидко розв'язує завдання. Зазвичай самостійно реагує на життєві явища. Жвавий, активний у всіх сферах шкільного життя. Підвищена емоційна збудливість, схильний до бурхливих емоційних проявів.

IV. Психолого-педагогічні рекомендації щодо роботи з учнем.

Математичні та мовленнєві навички вдосконалені, пізнавальні психічні процеси та особисті якості учня не підлягають подальшої корекції. --Волобуєва Тамара Іванівна (обговорення) 12:18, 10 травня 2016 (EEST)


--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:36, 11 березня 2016 (EEST)


Практична робота №2. Моделювання особистості обдарованої дитини

Завдання 1. Провести класифікацію ознак обдарованості за сферами та заповнити таблицю. Зверніть увагу, що таблиця містить Ваш персональний листок з Вашим прізвищем, на якому Ви і працюєте.

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:37, 18 березня 2016 (EEST)


Завдання 2. З переліку ознак обрати та виписати 6 найсуттєвіших ознак, що властиві обдарованій дитині:

  • 1.висока успішність в навчанні з переважної більшості предметів ("круглий відмінник") чи одного предмету
  • 2.прагне до збільшення та ускладнення інтелектуальних задач
  • 3.швидка засвоюваність матеріалу ("научіння")
  • 4.швидкий перехід від зацікавленості до ділових проб і дослідів
  • 5.вміє і бажає застосувати знання на практиці
  • 6.наполегливість в досягненні мети. --Волобуєва Тамара Іванівна (обговорення) 10:02, 12 травня 2016 (EEST)

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:30, 25 березня 2016 (EEST)

Індивідуальні заняття

Вітаю!

Сьогодні у нас згідно навчально-тематичного плану та за розкладом занять індивідуальне заняття за темою "Психологія особистості..."

Обговоримо наступні проблемні питання:

Завдання 1. Чи кожна людина, яка проживає в людському суспільстві, є особистістю? Чи можна назвати особистостями представників соціальних низів нашого суспільства (наркоманів, проституток, злочинців, сексуальних маніяків…). Що Ви скажете з цього приводу вашим учням?


Ваша відповідь: Доброго дня! Даю відповідь:Особистість - це найвищий ступінь духовного розвитку людини, що являє собою стійку сукупність соціально вагомих якостей, які характеризують індивіда як унікальну суб'єктивність, здатну освоювати і змінювати світ. Інакше кажучи, кожна особистість - людина, але не кожна людина є особистістю. Людським індивідом народжуються, а особистістю стають. Тому, не представники соціальних низів нашого суспільства не можуть бути особистостями. Але існують випадки, коли наркомани (Курт Кобейн, Боб Марлі) або гомосексуалісти (Фреді Меркурі, Девід Боуі, Елтон Джон), досягнувши в житті високих результатів та маючи високий ступінь духовного розвитку дійсно є особистостями. А учням в цьому випадку потрібно пояснити відмінність між поняттями "особистість", "особа", "людина", "індивід".--Волобуєва Тамара Іванівна (обговорення) 10:06, 12 травня 2016 (EEST)

Завдання 2. Назвіть основні джерела особистісного розвитку сучасного школяра.


Ваша відповідь:Джерелами особистісного розвитку сучасного школяра є форми соціальної активності особистості, які вона опановує та які проявляються у взаємодії людей, у їхній культурі, звичаях і традиціях, у системі виховання, ідеології і моралі. Саме ці джерела створюють потенціал майбутнього особистісного розвитку. Однак реалізується цей потенціал у персональній індивідуальності лише за певних умов. Умови особистісного розвитку: • своєчасне включення дитини в систему соціальних відносин; • перебування дитини в оточенні розвинутих і різноманітних особистостей, психологію яких вона може опанувати і поведінці яких наслідувати; • наявність ефективних методів виховання, які мають забезпечити дитині необхідні для її особистісного розвитку умови.--Волобуєва Тамара Іванівна (обговорення) 10:09, 12 травня 2016 (EEST)--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 13:49, 01 квітня 2016 (EEST)


Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю