Психологія Зозуля А.В.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 15:43, 11 вересня 2016, створена Зозуля Альона Володимирівна (обговореннявнесок) (Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))

Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Рада Вас вітати у вікі-просторі на першому занятті з психології!

Ми приступаємо до вивчення теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня", яка буде розглянута протягом чотирьох інтерактивних практичних занять.

Сьогодні – перше заняття. Текст до питань та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).


Дайте, будь ласка, лаконічну відповідь на перше питання.

1. Виокремте поняття, які на різних етапах онтогенезу (загалом, до народження, після народження, у процесі соціалізації), визначають людину, як представника людського роду та своїми словами дайте визначення поняття «особистість» [10, с. 19].

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:32, 26 квітня 2016 (EEST) Доброго дня. Вітаю Вас зі святами. Вибачте, але я не зрозуміла першу частину запитання. Що ж стосується особистості, то для мене це людина котра має мету (одні побороти екологічні проблеми людства, а інші навчитись готувати ) і працює, самовдосконалюється для досягнення своїх цілей. Мені подобається визначення Особистість - це індивід з особливою соціальною якістю. --Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 17:07, 7 травня 2016 (EEST)

Дякую за швидке включення у діяльність, за правильну відповідь на другу частину питання №1 та привітанння, на взайм і Вас вітаю, бажаю усього найкращого! Навідні питання до першої частини: в утробі у матері людину називають - ?; після народження людину, яка знаходиться на біологічному рівні - ?; включену у процес соціалізації Ви назвали, це - особистість.--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:59, 11 травня 2016 (EEST) Основні етапи онтогенезу: пренатальний період, дитинство, підлітковий вік, зрілість--Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 13:43, 11 вересня 2016 (EEST)


Продовжуємо працювати за темою "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповідь на наступне питання.

2. Як ви вважаєте, чому саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини [10, с. 21]? Тому що всі живі істоти здатні передавати своїм нащадкам певні ознаки і властивості. Саме цією здатністю обумовлена спадковість. Але ми знаємо, що в організмі людини є два типи генів - домінантні і рецисивні. Тому не завжди в батька співака буде обдарований вокальними здібностями син. Але нре потрібно забувати, що задатки це лише перша сходинка і якщо їх не розвивати то піднятись на іншу сходинку людина не зможе. Є й інша сторона. Якщо в людини зовсім відсутні задатки, наприклад, до точних наук, то великим математиком він навіть при надзусиллях не стане.--Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 13:43, 11 вересня 2016 (EEST)

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:02, 05 травня 2016 (EEST)


Наступне питання:

3. Назвіть критерії вікової періодизації розвитку особистості та визначте декілька психологічних новоутворень, характерних для підліткового віку [10, с. 28-29]. У вітчизняній психології прийнято визначати основні періоди психічного розвитку підростаючого покоління за психолого-педагогічними критеріями, що включають характерну для кожного віку соціальну ситуацію розвитку, передусім зміст і форми навчання й виховання. провідну діяльність у її співвідношенні з іншими видами діяльності, відповідний рівень розвитку свідомості й самосвідомості особистості (центральне вікове новоутворення). Такими періодами є: ранній (від народження до трьох років) і дошкільний (з трьох до семи) вік; молодший шкільний вік (з семи до десяти років); середній шкільний, або підлітковий вік (із десяти років до п'ятнадцяти); старший шкільний, або ж юнацький вік (із п'ятнадцяти років і до досягнення зрілості). До критеріїв вікової періодизації розвитку особистості належать: 1.Соціальна ситуація розвитку,яка визначається соціальною позицією, місцем дитини у соціалбному середовищі. 2.Провідний вид діяльності,який на певному етапі обумовлює найважливіші зміни у психіці індивіда.3.Психологічні новоутворення-якісні зміни у кінці вікового періоду. Підлітковий період супроводжується найбільш помітною кризою в житті людини, головним фактором якої визнається пубертат - статеве дозрівання; у підлітка інтенсифікується фізичний, розумовий, моральний, соціальний розвиток; перебудовується організм, самосвідомість, система відношень до оточуючих; відчуття дорослості призводить до труднощів соціальної взаємодії. Психологічними новоутвореннями, які будуть характерними для підліткового віку, є почуття дорослості та становлення самосвідомості--Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 13:56, 11 вересня 2016 (EEST) --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:03, 11 травня 2016 (EEST)


Закінчуємо розгляд теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповідь на останнє питання.

4. На Вашу думку, чи враховуються зони актуального і найближчого розвитку учнів при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти (коротко обґрунтуйте свою відповідь) та як учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня (на прикладі однієї особистісної характеристики) [10, с. 29, 43-44, 47-60, 76-93]? Я вважаю, що зона актуального розвитку не враховується при організації навчально-виховного процесу.Прийшовши до школи дитина не важливо які вміння вона вже має повинна виконувати програму, яка на мій погляд є непростою. Що ж стосується зони найближчого розвитку то ми ніби то намагаємось виявляти як дитина може виконувати поставлене завдання які ми ставемо перед нею враховуючи її можливості (індивідуальні завдання), але знову ж. Програма перенасичена і зупинитись на якійсь темі ми просто не маємо змоги. Звісно кожен вчитель працюючи з дітьми може "діагностувати" особистість учня. Наприкла працюючи з історичними джерелами на уроках історії ми можемо визначити наскільки розвиненим є мислення дитини, як вона може дати оцінку тій чи іншій історичній події.--Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 14:37, 11 вересня 2016 (EEST) Дякую за відповідь!

Дякую за співпрацю!

До зустрічі на наступних заняттях у вікі-просторі. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 10:59, 17 травня 2016 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Продовжуємо роботу. Індивідуальне заняття присвячене темі: «Психологічні аспекти гендерної освіти». За одним з напрямків (можете обрати із запропонованих нижче), опишіть гендерні відмінності учнів, що спостерігаються у навчально-виховному процесі та які педагогу потрібно враховувати у своїй професійній діяльності. Визначте умови, які потрібно при цьому створити для хлопчиків та дівчаток. Результати роздумів занесіть до наведеного нижче алгоритму (дуже коротко). Ознайомтесь із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення, можете користуватись розглянутими на лекції дидактичними матеріалами та рекомендованою літературою.

Напрямки (сфери) прояву гендерних особливостей: фізіологічні процеси, фізичний розвиток, розвиток особистості, активність поведінки, діяльність, адаптація до школи, мовлення, мислення, сприйняття, увага, уява, емоції, вихованість, ставлення до оцінки, відношення до правил.

Гендерні особливості учнів

Сфера: Сприйняття

Хлопчики

Опис: Хлопчики вимагають детальної форми викладу, наочності, схем. Часто хлопчики краще орієнтуються в матеріалі ніж дівчатка але не люблять заучувати якісь визначення, правила, дати і це стає причиною нижчих оцінок ніж в дівчаток. Хоча на мою думку саме проаналізувавши матеріал людина зможе користуватись ним не лише на уроці, ай поза його межами.

Умови:Для того щоб хлопчик сприйняв матеріал йому необхідно зрозуміти як він працює, звідки що береться. Їм необхідне навчання засноване в першу чергу на цілісному підході, з опорою на конкретнісь, життєвість.

Дівчатка

Опис:Дівчатка схильні до заучування. Іноді без розуміння. Вони з легкістю будуть виконувати нудну схематичну роботу. Саме цого вимагає нинішня освіта. Саме тому дівчатка частіше стають відмінницями, заучками. Зате дівчатка краще концентрують свою увагу. і під час навчання краще сприймають матеріал навіть якщо він не надтол їм цікавий на відміну від хлопчиків, котрі в такій ситуації починають думати про щось інше.

Умови:Дівчаткам просто необхідна похвала. Оцінка теж для них є дуже важливим стимулом--Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 15:35, 11 вересня 2016 (EEST)

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:11, 24 травня 2016 (EEST)

Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, колеги!

Запрошую Вас розглянути тему "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Вивчаємо джерела

Пропоную звернутись до інформації та літературних джерел запропонованих до розгляду при вивченні даної теми на моїй сторінці обговорення, можете користуватись рекомендованою літературою та розглянутими на лекції дидактичними матеріалами.

Обговорюємо

Пропоную винести на дискусію обговорення характеристик (якостей, рис тощо) обдарованих учнів. Прошу кожного з Вас запропонувати по 1-2 характеристики, що визначає обдарованість до навчального предмету «історія». Таким чином, наприкінці дискусії ми сформулюємо алгоритм вияву обдарованих учнів. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:34, 2 червня 2016 (EEST) Легко орієнтується в історичному просторі Має вміння аналізувати історичні події--Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 15:39, 11 вересня 2016 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю