Психологія Коваленко Л.М

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 01:07, 25 жовтня 2017, створена Коваленко Любов Миколаївна (обговореннявнесок) (Проведення та перевірка модульного контролю)

Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття


Доброго дня, шановні колеги!

Рада Вас вітати у вікі-просторі на першому занятті з психології!

Ми приступаємо до вивчення теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня", яка буде розглянута на інтерактивних практичних заняттях протягом 8 навчальних годин (4 заняття, одне заняття – два-три питання).

Сьогодні – перше заняття. Текст до питань та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).


Дайте, будь ласка, лаконічні відповіді на перші три питання.

1. Виокремте поняття, які на різних етапах онтогенезу (загалом, до народження, після народження, у процесі соціалізації), визначають людину, як представника людського роду [14, с. 18-19].

2. Своїми словами сформулюйте визначення поняття «особистість» [14, с. 19].

3. Як ви вважаєте, чому саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини [14, с. 21]?--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:50, 25 квітня 2017 (EET)


1. Якщо людина розглядається як представник людського роду, то використовується термін індивід. Коли індивід свідомо та цілеспрямовано виконує певну діяльність (розумову чи фізичну, теоретичну чи практичну), пізнає та перетворює у процесі цієї діяльності навколишній світ, то його вже називають суб'єктом. Кожен індивід володіє неповторною своєрідністю фізичних та психічних особливостей. Розглядаючи чи вивчаючи ці особливості, говорять про індивідуальність людини.

2. Особистість – це відносно стійка система поведінки індивіда, побудована перш за все на основі включеності в соціальний контекст. Стрижневим утворенням особистості є самооцінка, яка будується на оцінках індивіда іншими людьми і його оцінюванні цих інших.

3. Спадковість і уродженість тісно взаємопов'язані між собою, оскільки розглядаються умови розвитку особистості в утробі і на основі гендерного фонду.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 00:45, 3 червня 2017 (EEST)

Продовжуємо працювати за темою "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на наступні два питання.

4. На Вашу думку, визначте у чому саме стихійний шлях, має найбільший вплив на формування особистості дитини, ому процесі роль референтної особи [14, с. 25, 28]?

5. Назвіть критерії вікової періодизації розвитку особистості та визначте декілька психологічних новоутворень, характерних для підліткового віку [14, с. 28-29].--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:47, 03 травня 2017 (EET)


4.Найбільший вплив на формування особистості дитини належить стихійному шляху-це об'єктивний,закономірний процес.У цьому розвитку велику роль грає зв'язок із значимими(референтними)особами. Саме їх допомога посідає значне місце у духовному,фізичному, психологічному розвитку дитини як особистості.Стихійний шлях – це шлях пошуку власного «Я». Рушійними силами розвитку психіки є суперечності, які виникають на кожному етапі розвитку людини. Від народження до 10 років великий вплив мають батьки, у підлітковому віці- однолітки. Референтна особа - особа, яка є прямим (у разі безпосереднього спілкування) або непрямим об'єктом для порівняння, чи ж зразком для наслідування в процесі формування поглядів чи поведінці окремої людини.

5. а) соціальна ситуація розвитку - визначається соціальним місцем, яке займає дитина у системі відносин з навколишнім світом;

б) провідним видом діяльності - який на конкретному віковому етапі обумовлює головні і найважливіші зміни у психіці індивіда;

в) психологічними новоутвореннями, тобто змінами що відбуваються у кінці вікового періоду.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 01:01, 3 червня 2017 (EEST)

Сьогодні, протягом заняття, розглянемо ще два питання:

6. Дайте короткий опис людини, для якої характерний комплекс «змішування ролей» [14, с. 30-31].

7. Які особистісні тести Ви знаєте (достатньо одного прикладу: назва та що діагностує) [14, с. 76-93]?

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:22, 10 травня 2017 (EET)


6. 11 до 20 років - це підлітковий період, для якого характерно ідентифікація особистості. У цей період підліток,виконуючи різні соціальні ролі (учня, сина,брата,товариша)розвиває почуття особистої визначеності, характерної тільки для нього. При несприятливих умовах, підліток губиться у ситуаціях рольової поведінки, не знаходить свого місця у соціальному оточенні, тоді формується аномальна лінія розвитку яка називається "змішування ролей". В різноманітних суспільствах тривалість та інтенсивність протікання цього періоду різноманітна, але якщо до його кінця індивідові не вдасться сформувати свою ідентичність, він глибоко постраждає від “рольової розмитості”.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 01:08, 3 червня 2017 (EEST)

7. Дослідження вольової саморегуляції. Мета: визначення рівня розвитку вольової саморегуляції.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 01:13, 3 червня 2017 (EEST)

Закінчуємо розгляд теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на останні два питання.

8. Як учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня (на прикладі однієї особистісної характеристики) [14, с. 43-44, 47-60, 76-93]?

9. На Вашу думку, чи враховуються зони актуального та найближчого розвитку учнів при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти (коротко обґрунтуйте свою відповідь) [14, с. 29]?

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:16, 17 травня 2017 (EET)

8. Працюючи на уроках учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня. Це переважно метод спостереження. Він дозволяє фіксувати конкретні реальні ситуації, описувати невимушену поведінку досліджуваного, зібрати велику кількість фактичного матеріалу. Учениця К. на уроках активна, відповідально ставиться до завдань. Проте активність пов’язана з високою емоційністю. На зауваження реагує болісно і емоційно.У неї переважає короткострокова пам’ять. Матеріал вивчений раніше часково забуває. У міжособистісних стосунках проявляє себе лідером.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 01:25, 3 червня 2017 (EEST)

9. На мою думку переважно враховуються. Учням у процесі навчання задаються різнорівневі завдання за рівнем складності. При виборі завдання враховується рівень підготовки учня. Це дає можливість актуальний розвиток(може чи не може виконати самостійно) так і найближчий- потенційні можливості розвитку. Таким чином навчання веде за собою розвиток.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 01:29, 3 червня 2017 (EEST)--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 01:29, 3 червня 2017 (EEST)

Дякую за відповіді!

Дякую за співпрацю!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:00, 23 жовтня 2017 (EEST)

Індивідуальні заняття


Доброго дня, шановні колеги!

Продовжуємо роботу. Індивідуальне заняття присвячене темі: «Психологічні аспекти гендерної освіти». За одним з напрямків (можете обрати із запропонованих нижче), опишіть гендерні відмінності учнів, що спостерігаються у навчально-виховному процесі та які педагогу потрібно враховувати у своїй професійній діяльності. Визначте умови, які потрібно при цьому створити для хлопчиків та дівчаток. Результати роздумів занесіть до наведеного нижче алгоритму (дуже коротко). Ознайомтесь із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення, можете користуватись розглянутими на лекції дидактичними матеріалами та рекомендованою літературою.

Напрямки (сфери) прояву гендерних особливостей: фізіологічні процеси, фізичний розвиток, розвиток особистості, активність поведінки, діяльність, адаптація до школи, мовлення, мислення, сприйняття, увага, уява, емоції, вихованість, ставлення до оцінки, відношення до правил.

Гендерні особливості учнів

Сфера:

Хлопчики

Опис:

Умови:

Дівчатка

Опис:

Умови: --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:06, 24 травня 2017 (EEST)


Фізичний розвиток - Дівчатка ростуть швидше за хлопчиків. Їх зростання припиняється зазвичай після першої менструації, хлопчики ростуть до 18 років. - Фізіологічно дівчинки дозрівають приблизно на 3 роки раніше хлопчиків.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 01:49, 3 червня 2017 (EEST)

Дякую за відповідь! Не вистачає інформації про хлопчиків та аналізу умов, які потрібно створити для представників обох статей.--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:04, 23 жовтня 2017 (EEST)

Консультації

Шановні колеги!

Згідно навчально-тематичного плану Ви маєте можливість отримати консультацію з навчальної дисципліни «Психологія» відносно теми «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів». Готова надати її Вам за телефоном чи на сторінках обговорення. Попередньо прошу ознайомитись із літературою розташованою на моїй сторінці обговорення та інформацією, дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. У мене буде можливість дати відповідь кожному з Вас на одне питання. Телефонуйте чи залишайте Ваше запитання на цій сторінці. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:40, 8 вересня 2017 (EEST)

Шановна,Ірина Валеріївна, допоможіть розібратися з таким питанням: Які є особливості навчання гіперактивних дітей? Та чи можна оцінювати поведінку цих дітей з поведінкою їхніх звичайних однолітків?--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 01:59, 3 червня 2017 (EEST)

Шановна, Любов Миколаївно, зверніть, будь ласка, увагу на тему заняття. Задане Вами питання ми обговоримо на аудиторному занятті під час Вашого наступного заїзду. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:45, 8 вересня 2017 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, колеги!

Запрошую Вас розглянути тему "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Вивчаємо джерела

Пропоную звернутись до літературних джерел запропонованих до розгляду при вивченні даної теми на моїй сторінці обговорення, можете користуватись рекомендованою літературою та розглянутими на лекції дидактичними матеріалами.

Обговорюємо

Пропоную винести на дискусію обговорення характеристик (якостей, рис тощо) обдарованих учнів. Прошу кожного з Вас запропонувати по 1-2 характеристики, що визначає обдарованість до навчального предмету «історія». Таким чином, наприкінці дискусії ми сформулюємо алгоритм вияву обдарованих учнів. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:08, 1 червня 2017 (EEST)

КРЕАТИВНІСТЬ--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 00:50, 25 жовтня 2017 (EEST)--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 00:50, 25 жовтня 2017 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги!

Модульний контроль з психології буде здійснюватися на основі узагальнення інформації про методи, які доцільно використовувати в професійній діяльності при організації навчально-виховного процесу при вивченні та формуванні педагогами особистості учня, розвитку його обдарованості та здатності до навчання, урахуванні гендерних особливостей, використанні методу тестування (таким чином відбудеться закріплення інформації, до якої зверталися на попередніх заняттях).

Дайте лаконічне психолого-педагогічне обґрунтування одній техніці проведення тренінгового заняття за таким алгоритмом: назва інтерактивного методу, опис, аналіз доцільності його використання за зазначеними вище напрямками (1-2 речення). Рекомендована література розташована на моїй сторінці обговорення, можете користуватись інформацією та дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними). --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:06, 12 червня 2017 (EEST)


Директивний тренінг – тренінг, реалізує директивний підхід до психологічної роботи з людьми. У концептуальній основі підходу лежить погляд на клієнта (пацієнта), яК недосконалий об’єкт маніпуляцій досвідченого фахівця. У процесі роботи учасники тренінгу зобов’язані дотримуватися вказівок ведучого (тренера, фасилітатора). Позиції та статуси ведучого і ведених несиметричні. Ініціатива учасників допускається тільки в межах, що визначив ведучий.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 01:03, 25 жовтня 2017 (EEST)