Відмінності між версіями «Психологія Ковтун О. В.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Проведення та перевірка модульного контролю)
(Індивідуальні заняття)
Рядок 85: Рядок 85:
 
'''Гендерні особливості учнів'''
 
'''Гендерні особливості учнів'''
  
Сфера:
+
''Хлопчики''
  
Хлопчики  
+
Опис:В емоційній сфері відмінності досить показові. Хлопчики, коли стомлюють "стають нетямущими", але зовні тримаються. Насправді хлопчики переживають не менше, ніж дівчатка. Вони реагують не менш емоційно, але не здатні довго стримувати емоційне напруження.
  
Опис:
+
Умови:Чоловічий мозок більш вразливий і менш надійний. У відповідь на довгу нотацію хлопчик реагує лише в перші хвилини, а потім мозок «відключає» слухові входи. Вони придумують щось своє, прагнуть скласти якусь історію. Не можна хлопчиків не залучати до освоєння загальновживаних умінь і знань. Але оцінюючи тих та інших, важливо врахувати, до чого вони схильні за природою. Хлопчики говорять, як вони самі вважають. У хлопчиків, як тільки пішла робота на повторення – вся увага зникла. Хлопчиків цікавить сам процес.
 
+
Умови:
+
 
   
 
   
Дівчатка  
+
''Дівчатка''
  
Опис:
+
Опис:Дівчатка, коли стомлюються, страждають емоційно, можуть розплакатися. Але дівчинка видає багато емоційних слів. І дорослим здається, що дівчата гостріше переживають ті чи інші події, а хлопчики абсолютно байдужі. Це не так.
 
   
 
   
Умови:
+
Умови:Дівчатка, коли стомлюються, страждають емоційно, можуть розплакатися. Але дівчинка видає багато емоційних слів. І дорослим здається, що дівчата гостріше переживають ті чи інші події, а хлопчики абсолютно байдужі. --[[Користувач:Ковтун Олена Володимирівна|Ковтун Олена Володимирівна]] ([[Обговорення користувача:Ковтун Олена Володимирівна|обговорення]]) 10:23, 29 жовтня 2015 (EET)
  
 
--[[Користувач:Сидоренко Ірина Валеріївна|З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна]] ([[Обговорення користувача:Сидоренко Ірина Валеріївна|обговорення]]) 14:20, 4 червня 2015 (EEST)
 
--[[Користувач:Сидоренко Ірина Валеріївна|З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна]] ([[Обговорення користувача:Сидоренко Ірина Валеріївна|обговорення]]) 14:20, 4 червня 2015 (EEST)

Версія за 11:27, 29 жовтня 2015

Чекаю Ваших відповідей за всіма завданнями!

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:18, 16 вересня 2015 (EEST)

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Рада Вас вітати у вікі-просторі на першому занятті з психології!

Ми приступаємо до вивчення теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня", яка буде розглянута на інтерактивних практичних заняттях протягом 8 навчальних годин (4 заняття, одне заняття – два-три питання).

Сьогодні – перше заняття. Текст до питань та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).


Дайте, будь ласка, лаконічні відповіді на перші три питання.

1. Виокремте поняття, які на різних етапах онтогенезу (загалом, до народження, після народження, у процесі соціалізації), визначають людину, як представника людського роду [10, с. 18-19].

2. Своїми словами сформулюйте визначення поняття «особистість» [10, с. 19].

3. Як ви вважаєте, чому саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини [10, с. 21]?

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:35, 30 квітня 2015 (EET)

Доброго дня. Дякую за питання, ось відповіді:

  1. Організм, індивід, особистість.
  2. Особистість - системна соціальна якість, набута індивідом предметною діяльністю й спілкуванням, та характерний рівень і якість представленості суспільних відносин у індивіді.
  3. Спадковість та уродженість поняття пов`язані між собою в поняття "задатки".А задатки - це уроджені, обумовлені іноді генним фондом, а іноді пренатальними умовами потенційні можливості розвитку більшості анатомічних, фізіологічних та деяких психічних властивостей людини.

--Ковтун Олена Володимирівна (обговорення) 10:10, 29 жовтня 2015 (EET)


Продовжуємо працювати за темою "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на наступні два питання.

4. На Вашу думку, чому саме стихійний шлях, має найбільший вплив на формування особистості дитини, визначте у цьому процесі роль референтної особи [10, с. 25, 28]?

5. Назвіть критерії вікової періодизації розвитку особистості та визначте декілька психологічних новоутворень, характерних для підліткового віку [10, с. 28-29].

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:03, 7 травня 2015 (EEST)

Доброго дня, Ірино Валеріївно! Мої відповіді: 4. Стихійний шлях формування особистості, на мою думку, має найбільший вплив на формування особистості, тому що він є об'єктивним та закономірним процесом, яким педагогу не потрібно нехтувати і враховувати у своїй роботі. Роль референтної особи в цьому процесі буде головною.

5. До критеріїв вікової періодизації розвитку особистості належать: соціальна ситуація розвитку, провідний вид діяльності, психологічні новоутворення. Психологічними новоутвореннями, які будуть характерними для підліткового віку, є: почуття дорослості та становлення самосвідомості. --Ковтун Олена Володимирівна (обговорення) 10:12, 29 жовтня 2015 (EET)


Сьогодні, протягом заняття, розглянемо ще два питання:

6. Дайте короткий опис людини, для якої характерний комплекс «змішування ролей» [10, с. 30-31].

7. Які особистісні тести Ви знаєте (достатньо одного прикладу: назва та що діагностує) [10, с. 76-93]?

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:07, 14 травня 2015 (EEST) користувача:Сидоренко Ірина Валеріївна|обговорення]]) 11:08, 14 травня 2015 (EEST)


6. Людина, для якої є характерним комплекс "змішування ролей", буде виконувати різні соціальні ролі, розвиватиме почуття особистої визначеності, характерної тільки для неї, а при несприятливих умовах губитиметься в ситуаціях рольової поведінки, не знаходитиме свого місця в соціальному оточенні.

7. Дослідження вольової саморегуляції(визначення рівня розвитку вольової саморегуляції). --Ковтун Олена Володимирівна (обговорення) 10:13, 29 жовтня 2015 (EET)


Закінчуємо розгляд теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на останні два питання.

8. Як учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня (на прикладі однієї особистісної характеристики) [10, с. 43-44, 47-60, 76-93]?

9. На Вашу думку, чи враховуються зони актуального та найближчого розвитку учнів при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти (коротко обґрунтуйте свою відповідь) [10, с. 29]?

Дякую за відповіді!

Дякую за співпрацю!

До зустрічі на наступних заняттях у вікі-просторі.--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:03, 20 травня 2015 (EEST)

Мої відповіді на Ваші цікаві як на мене питання:

8. Комплекс діагностичних методик психолого-педагогічного моніторингу дає можливість отримати соціопсихофізіологічний портрет особистості, що включає індивідуально-типологічні властивості нервової системи (сила, рухливість, урівноваженість);позицію особистості (активність, ініціативність, цілеспрямованість); емоційний стан (емоційність, емоційна врівноваженість, поводження в стресі);властивості репрезентативної (модальної) системи (аудіальної, візуальної, кінестетичної);особливості психічних процесів (мислення, пам'яті, сприймання, мови, уяви, уваги); стиль міжособистісних відносин; професійну спрямованість.Метод тестування використовують для виявлення інтересів, думок, здібностей людини. Так, наприклад, для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу на уроках української мови та літератури використовуються дидактичні тести. Їх застосування дозволяє підвищити рівень об`єктивності перевірки й оцінки знань учнів.З допомогою дослідження комунікативних та організаційних схильностей можна визначити рівень їх розвитку в учнів.


9. У процесі навчання зона актуального розвитку поширюється, збільшується, але й зона найближчого розвитку також. Таким чином, навчання веде за собою розвиток. Навчання повинно орієнтуватись не на досягнутий учнем рівень розвитку, а трішки забігати вперед, пред'являючи мисленню дитини вимоги, які дещо перевищують її можливості. Навчання повинно орієнтуватися не на вчорашній, а на завтрашній день розвитку учня, тобто на те, що ще формується під впливом такого навчання. Від змісту, форм та методів навчання залежить темп переходу індивіду від нижчих до вищих етапів розумового розвитку.--Ковтун Олена Володимирівна (обговорення) 10:15, 29 жовтня 2015 (EET)

Індивідуальні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Продовжуємо роботу. Індивідуальне заняття присвячене темі: «Психологічні аспекти гендерної освіти». За одним з напрямків (можете обрати із запропонованих нижче), опишіть гендерні відмінності учнів, що спостерігаються у навчально-виховному процесі та які педагогу потрібно враховувати у своїй професійній діяльності. Визначте умови, які потрібно при цьому створити для хлопчиків та дівчаток. Результати роздумів занесіть до наведеного нижче алгоритму (дуже коротко). Ознайомтесь із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення, можете користуватись розглянутими на лекції дидактичними матеріалами та рекомендованою літературою.

Напрямки (сфери) прояву гендерних особливостей: фізіологічні процеси, фізичний розвиток, розвиток особистості, активність поведінки, діяльність, адаптація до школи, мовлення, мислення, сприйняття, увага, уява, емоції, вихованість, ставлення до оцінки, відношення до правил.

Гендерні особливості учнів

Хлопчики

Опис:В емоційній сфері відмінності досить показові. Хлопчики, коли стомлюють "стають нетямущими", але зовні тримаються. Насправді хлопчики переживають не менше, ніж дівчатка. Вони реагують не менш емоційно, але не здатні довго стримувати емоційне напруження.

Умови:Чоловічий мозок більш вразливий і менш надійний. У відповідь на довгу нотацію хлопчик реагує лише в перші хвилини, а потім мозок «відключає» слухові входи. Вони придумують щось своє, прагнуть скласти якусь історію. Не можна хлопчиків не залучати до освоєння загальновживаних умінь і знань. Але оцінюючи тих та інших, важливо врахувати, до чого вони схильні за природою. Хлопчики говорять, як вони самі вважають. У хлопчиків, як тільки пішла робота на повторення – вся увага зникла. Хлопчиків цікавить сам процес.

Дівчатка

Опис:Дівчатка, коли стомлюються, страждають емоційно, можуть розплакатися. Але дівчинка видає багато емоційних слів. І дорослим здається, що дівчата гостріше переживають ті чи інші події, а хлопчики абсолютно байдужі. Це не так.

Умови:Дівчатка, коли стомлюються, страждають емоційно, можуть розплакатися. Але дівчинка видає багато емоційних слів. І дорослим здається, що дівчата гостріше переживають ті чи інші події, а хлопчики абсолютно байдужі. --Ковтун Олена Володимирівна (обговорення) 10:23, 29 жовтня 2015 (EET)

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:20, 4 червня 2015 (EEST)

Чекаю Ваших відповідей за індивідуальним заняттям! --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:35, 16 вересня 2015 (EEST)

Консультації

Шановні колеги!

Згідно навчально-тематичного плану Ви маєте можливість отримати консультацію з навчальної дисципліни «Психологія» відносно теми «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів». Готова надати її Вам за телефоном чи на сторінках обговорення. Попередньо прошу ознайомитись із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення та інформацією, дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. У мене буде можливість дати відповідь кожному з Вас на одне питання. Телефонуйте чи залишайте Ваше запитання на цій сторінці. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:07, 16 вересня 2015 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, колеги!

Запрошую Вас розглянути тему "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Вивчаємо джерела

Пропоную звернутись до інформації та літературних джерел запропонованих до розгляду при вивченні даної теми на моїй сторінці обговорення, можете користуватись рекомендованою літературою та розглянутими на лекції дидактичними матеріалами.

Обговорюємо

Пропоную винести на дискусію обговорення характеристик (якостей, рис тощо) обдарованих учнів. Прошу кожного з Вас запропонувати по 1-2 характеристики, що визначає обдарованість до навчального предмету «історія». Таким чином, наприкінці дискусії ми сформулюємо алгоритм вияву обдарованих учнів.

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:05, 9 червня 2015 (EEST)

Чекаю Ваших відповідей за завданням тематичної дискусії!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 09:36, 23 вересня 2015 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги!

Модульний контроль з психології буде здійснюватися на основі узагальнення інформації про методи, які доцільно використовувати в професійній діяльності при організації навчально-виховного процесу при вивченні та формуванні педагогами особистості учня, розвитку його обдарованості та здатності до навчання, урахуванні гендерних особливостей, використанні методу тестування (таким чином відбудеться закріплення інформацію, до якої зверталися на попередніх заняттях).

Дайте лаконічне психолого-педагогічне обґрунтування одній техніці проведення тренінгового заняття за таким алгоритмом: назва інтерактивного метода, опис, аналіз доцільності його використання за зазначеними вище напрямками (1-2 речення). Текст до завдання та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення, можете користуватись інформацією та дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 20:20, 14 вересня 2015 (EEST)

Чекаю Ваших відповідей за модульним контролем! --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:08, 09 жовтня 2015 (EEST)

На своїх уроках з історії метод "Прес" використовую для того, щоб навчити учнів аргументувати власні думки у виразній і стислій формі. Учні доводять і обґрунтувують свою точку зору, відповідаючи на питання за схемою: я вважаю,…тому що, … наприклад,..отже, ….Найчастіше використовується на уроках історії при обговоренні проблемних питань. Учні класу на основі прочитаного історичного тексту можуть свідомо довести чи спростувати твердження, зробити певні висновки. Учень може, переконливо доводячи свою думку, переконати інших. --Ковтун Олена Володимирівна (обговорення) 10:20, 29 жовтня 2015 (EET)