Психологія Лаврик О.Г.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня! Прошу вибачення, з технічних причин вдібулася затримка у постановці практичних занять з психології. Думаю, ми швидко надолужимо згаєне))) Отже, згідно навчально-тематичного плану у нас інтерактивні практичні занаття заплановані з тем, які Ви можете перечитати за посиланням "Психологія особистості..." та "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Виконайте 2 практичні роботи.

Практична робота № 1. Вивчення особистості школяра

Завдання 1. Запропонуйте план, за яким Ви здійснюєте вивчення особистості Ваших учнів. Складіть алгоритм психолого-педагогічної характеристики на учня.

 • 1. Яким є фізичний розвиток учня?
 • 2.Як проявив себе під час навчання?
 • 3.Як відноситься до навчання?
 • 4.До чого виявляє особливу цікавість?
 • 5.Як уміє реалізовувати свої можливості?
 • 6. Які має громадські доручення, як їх виконує?
 • 7. Яким є позашкільне життя учня?
 • 8. Яким є ставлення дитини до себе?
 • 9. Якими є відносини в колективі?
 • 10.Виховання в сім'ї, відношення батьків до виховання дитини.


--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:37, 04 березня 2016 (EEST)


Завдання 2. Охарактеризуйте одного з ваших учнів за цим планом, деталізуючи у першу чергу особистісні риси дитини.

Окунь Альона Анатоліївна,7 клас. Фізичний розвиток учениці відповідає віку. На уроках фізичної культури Альона займається восновній групі. Має позитивне ставлення до навчання, систематично працює на уроках, відповідально ставиться до виконання домашніх завдань. Має нахил до предметів гуманітарного циклу. Особливу цікавість проявляє до уроків образотворчого мистецтва. Рівень мотивації навчання в учениці високий, досягнення успіху – вище середнього.Загальний рівень розвитку пізнавальної сфери – високий. Рівень розвитку пам’яті – високий, уваги – середній, мислення – вище середнього, уяви – високий; мовлення активне, стримане, змістовне.Нервова система характеризується не високим рівнем стійкості до стресів, учениці властива тривожність під час написання контрольних робіт. Рівень егоцентризму відповідає особливостям цього віку; рівень самоприйняття не високий. У класі працює в комісії "Милосердя". Відвідує гурток малювання та хор.Не завжди впевнена у собі, але намагається відстоювати власну думку. Рівень потреб у схваленні з боку дорослих – вище середнього, з боку однолітків – високий. Страх не відповідати очікуванням оточуючих досить значний.У Катерини прагнення самовдосконалення виявляється у небайдужому ставленні до власних помилок та очікуванні прихильного ставлення до себе з боку оточуючих. З однолітками має гарні дружні стосунки, конфліктних ситуацій у колективі не було. Батьки приділяють належну увагу у вихованні доньки, виконують покладені на них обовязки по належному вихванні дитини, беруть активну участь у дитини.


--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:36, 11 березня 2016 (EEST)


Практична робота №2. Моделювання особистості обдарованої дитини

Завдання 1. Провести класифікацію ознак обдарованості за сферами та заповнити таблицю. Зверніть увагу, що таблиця містить Ваш персональний листок з Вашим прізвищем, на якому Ви і працюєте.

Відповіді: 1. Інтелектуальна сфера: гострота мислення, чітке формулювання думок, схильність до класифікацій і побудови схем та таблиць, прагне до збільшення та ускладнення інтелектуальних задач, очевидна і ненаситна розумова активність.

2. Академічні досягнення: висока успішність в навчанні з переважної більшості предметів ("круглий відмінник") чи одного предмету, з задоволенням і легко навчається, швидка засвоюваність матеріалу ("научіння"), здатний керувати собою, довготривала зосередженість на справі.

3. Творчість: неконформність, висловлює багато пропозицій та оригінальних ідей, винахідливість на заняттях, забігання вперед, постійна гра уяви.

4. Спілкування та лідерство: займає позицію лідера в колективі, легко пристосовується до ситуації, зберігає впевненість в собі, має тенденцію керувати іншими, демонструє легкість та ініціативу в спілкуванні.

5. Рухлива сфера: володіє широким діапазоном рухів, тонка та точна моторика, добре володіє своїм тілом, рівновагою, любить рух, володіє зорово-моторною координацією.

6. Сфера художньої діяльності: демонструє успіхи в художній сфері, легко оволодіває грою на музичному інструменті, пише вірші, захоплюється літературою, пише музику, малює краще за інших.

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:37, 18 березня 2016 (EEST)


Завдання 2. З переліку ознак обрати та виписати 6 найсуттєвіших ознак, що властиві обдарованій дитині:

 • 1.висока успішність в навчанні з переважної більшості предметів ("круглий відмінник") чи одного предмету
 • 2.прагне до збільшення та ускладнення інтелектуальних задач
 • 3.швидка засвоюваність матеріалу ("научіння")
 • 4.швидкий перехід від зацікавленості до ділових проб і дослідів
 • 5.вміє і бажає застосувати знання на практиці
 • 6.наполегливість в досягненні мети


--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:30, 25 березня 2016 (EEST)

Індивідуальні заняття

Вітаю!

Сьогодні у нас згідно навчально-тематичного плану та за розкладом занять індивідуальне заняття за темою "Психологія особистості..."

Обговоримо наступні проблемні питання:

Завдання 1. Чи кожна людина, яка проживає в людському суспільстві, є особистістю? Чи можна назвати особистостями представників соціальних низів нашого суспільства (наркоманів, проституток, злочинців, сексуальних маніяків…). Що Ви скажете з цього приводу вашим учням?


Ваша відповідь: Особистість - це найвищий ступінь духовного розвитку людини, що являє собою стійку сукупність соціально вагомих якостей, які характеризують індивіда як унікальну суб'єктивність, здатну освоювати і змінювати світ. Інакше кажучи, кожна особистість - людина, але не кожна людина є особистістю. Людським індивідом народжуються, а особистістю стають. Тому, не представники соціальних низів нашого суспільства не можуть бути особистостями. Але існують випадки, коли наркомани (Курт Кобейн) або гомосексуалісти (Фреді Меркурі), досягнувши в житті високих результатів та маючи високий ступінь духовного розвитку дійсно є особистостями. А учням в цьому випадку потрібно пояснити відмінність між поняттями "особистість", "особа", "людина", "індивід".

Завдання 2. Назвіть основні джерела особистісного розвитку сучасного школяра.


Ваша відповідь: Джерелом особистісного розвитку сучасного школяра є форми соціальної активності, які вона опановує та які проявляються у взаємодії людей, у їхній культурі, звичаях традиціях, у системі виховання, ідеології та моралі.--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 13:49, 01 квітня 2016 (EEST)


Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю