Відмінності між версіями «Психологія Монастирьова І.Ф.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Проведення та перевірка модульного контролю)
Рядок 116: Рядок 116:
  
 
Дайте лаконічне психолого-педагогічне обґрунтування одній техніці проведення тренінгового заняття за таким алгоритмом: назва інтерактивного метода, опис, аналіз доцільності його використання за зазначеними вище напрямками (1-2 речення). Текст до завдання та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення, можете користуватись інформацією та дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).  --[[Користувач:Сидоренко Ірина Валеріївна|З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна]] ([[Обговорення користувача:Сидоренко Ірина Валеріївна|обговорення]]) 12:34, 12 квітня 2017 (EEST)
 
Дайте лаконічне психолого-педагогічне обґрунтування одній техніці проведення тренінгового заняття за таким алгоритмом: назва інтерактивного метода, опис, аналіз доцільності його використання за зазначеними вище напрямками (1-2 речення). Текст до завдання та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення, можете користуватись інформацією та дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).  --[[Користувач:Сидоренко Ірина Валеріївна|З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна]] ([[Обговорення користувача:Сидоренко Ірина Валеріївна|обговорення]]) 12:34, 12 квітня 2017 (EEST)
 +
 +
Модульний контроль з психології буде здійснюватися на основі узагальнення інформації про методи, які доцільно використовувати в професійній діяльності при організації навчально-виховного процесу при вивченні та формуванні педагогами особистості учня, розвитку його обдарованості та здатності до навчання, урахуванні гендерних особливостей, використанні методу тестування (таким чином відбудеться закріплення інформацію, до якої зверталися на попередніх заняттях).
 +
 +
Дайте лаконічне психолого-педагогічне обґрунтування одній техніці проведення тренінгового заняття за таким алгоритмом: назва інтерактивного метода, опис, аналіз доцільності його використання за зазначеними вище напрямками (1-2 речення). Текст до завдання та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення, можете користуватись інформацією та дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними). --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:38, 12 квітня 2017 (EEST)
 +
 +
Робота в малих групах
 +
 +
Робота в малих групах дає змогу набути навичок, які необхідні людині для спілкування та співпнраці (співробітництва)
 +
 +
Після того , як учитель об'єднує учнів у малі групи вони отримують завдання, група за короткий час ( 3-5 хвилин) повинна виконати це завдання й представити результати роботи класу. Слід дотримуватися таких правил роботи в малих групах: 1.Швидко розподілити ролі в групі -спікер -секретар -посередних -доповідач2.Починати висловлюватись спочатку за бажанням , потім по черзі. 3.Дотримуватися одного з правил активного слухання - не перебивайте одне одного. 4.Обговорюйте ідеї, а не учнів , які висловили ці ідеї. 5.Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи. 6.Намагайтеся у групі дійти спільної думки, хоча в деяких випадках у групі може бути особлива думка і вона має право на існування. Звичайно робота в групах можлива за наявності у класі відповідної кількості учнів.

Версія за 12:06, 21 червня 2017

Чекаю Вашої відповіді за модульним контролем!

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 17:48, 19 червня 2017 (EEST)

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Рада Вас вітати у вікі-просторі на першому занятті з психології!

Ми приступаємо до вивчення теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня", яка буде розглянута на інтерактивних практичних заняттях протягом 8 навчальних годин (4 заняття, одне заняття – два-три питання).

Сьогодні – перше заняття. Текст до питань та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).


Дайте, будь ласка, лаконічні відповіді на перші три питання.

1. Виокремте поняття, які на різних етапах онтогенезу (загалом, до народження, після народження, у процесі соціалізації), визначають людину, як представника людського роду [14, с. 18-19].


2. Своїми словами сформулюйте визначення поняття «особистість» [14, с. 19].

3. Як ви вважаєте, чому саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини [14, с. 21]?--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:33, 27 лютого 2017 (EET)


Відповіді: 1.Основними поняттями будуть: індивід, суб'єкт, особистість. 2.Особистість - людина, для якої характерні: наявність свідомості, участь в суспільно - корисній діяльності, креативність, індивідуальні особливості. 3.Бо, задатки людини - це уроджені(т.т. умови внутрішньоутробного життя), обумовлені іноді генним фондом(спадковістю), а іноді пренатальними умовами потенційні можливості розвитку більшості анатомічних, ряду фізіологічних та деяких психічних властивостей людини.

Продовжуємо працювати за темою "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на наступні два питання.

4. На Вашу думку, чому саме стихійний шлях, має найбільший вплив на формування особистості дитини, визначте у цьому процесі роль референтної особи [14, с. 25, 28]?

5. Назвіть критерії вікової періодизації розвитку особистості та визначте декілька психологічних новоутворень, характерних для підліткового віку [14, с. 28-29].--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:52, 28 лютого 2017 (EET)


Доброго дня! До Вашої уваги мої відповіді на запитання: 1.До нашого народження людину можна визначати як вже живий організм! 4.Формування особистості відбувається під впливом зовнішніх факторів, один з яких стихійне формування. Так це є закономірний, об'єктивний процес, в якому дитина перебуває від свого народження і на її формування нецілеспрямовано впливають різні чинники, але головним є соціальне оточення. І роль референтної особи в цей період є дуже важливою, бо на цю людину дитина орієнтується, бере приклад. Але зрозуміло, що ця референтна особа може бути як позитивною так і негативною. 5.Критерії:

Соціальна ситуація розвитку Провідний вид діяльності Психологічні новоутворення Підлітковий вік характеризується такими специфічними новоутвореннями, як почуття дорослості, потреба у самоствердженні. Дякую за увагу!-

Сьогодні, протягом заняття, розглянемо ще два питання:

6. Дайте короткий опис людини, для якої характерний комплекс «змішування ролей» [14, с. 30-31].

7. Які особистісні тести Ви знаєте (достатньо одного прикладу: назва та що діагностує) [14, с. 76-93]?

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:12, 17 березня 2017 (EET)


З 11 до 20років підлітковий період для якого характерно ідентфікація особистості. у цей період підліток,виконуючи різні соціальні ролі (учня, сина,брата,товариша)розвиває почуття особистої визначеності,характерної тільки для нього. При несприятвих умовах,підліток губиться у ситуаціях рольової поведінки.не знаходить свого місця у соціальному оточенні. тоді формується аномальна лінія розвитку яка називається "змішування ролей"В різноманітних суспільствах тривалість та інтенсивність протікання цього періоду різноманітна, але якщо до його кінця індивідові не вдасться сформувати свою ідентичність, він глибоко постраждає від “рольової розмитості”. Е. Еріксон вказує на те, що дифузія ролей може послужити причиною прояву латентних( Латентність — від лат. latentis — прихований, невидимий: властивість об'єктів або процесів перебувати у прихованому стані, не виявляючи себе;) ..психологічних відхилень Підлітковий вік характеризується такими специфічними новоутвореннями, як почуття дорослості, потреба у самоствердженні. Дякую за увагу!-

Закінчуємо розгляд теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на останні два питання.

8. Як учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня (на прикладі однієї особистісної характеристики) [14, с. 43-44, 47-60, 76-93]?

Працюючи на уроках учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня. Це переважно метод спостереження. Він дозволяє фіксувати конкретні реальні ситуації, описувати невимушену поведінку досліджуваного, зібрати велику кількість фактичного матеріалу. Учень М. на уроках активний, але це не заважає увазі, ініціативний , відповідає на запитання, проявляє ініціативу у пошуку нової інформації. Але активність пов’язана з високою емоційністю. невдачі сприймає болісно. Переважає короткострокова пам’ять , матеріал вивчений раніше часково забуває. Мова швидка,у міжособистісних стосунках проявляє себе лідером


9. На Вашу думку, чи враховуються зони актуального та найближчого розвитку учнів при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти (коротко обґрунтуйте свою відповідь) [14, с. 29]? Дякую за співпрацю! До зустрічі на наступних заняттях у вікі-просторі.--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:33, 21 березня 2017 (EEST)

9.Я вважаю, що учням у процесі навчання задаються різнорівневі завдання за рівнем складності. При виборі завдання учитель враховує рівень підготовки учня. Це дає можливість актуальний розвиток(може чи не може виконати самостійно) так і найближчий- потенційні можливості розвитку. Таким чином навчання веде за собою розвиток

Дякую за чудові лаконічні відповіді та цікаві обґрунтування! Не має відповіді на питання №7 --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 17:40, 19 червня 2017 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Продовжуємо роботу. Індивідуальне заняття присвячене темі: «Психологічні аспекти гендерної освіти». За одним з напрямків (можете обрати із запропонованих нижче), опишіть гендерні відмінності учнів, що спостерігаються у навчально-виховному процесі та які педагогу потрібно враховувати у своїй професійній діяльності. Визначте умови, які потрібно при цьому створити для хлопчиків та дівчаток. Результати роздумів занесіть до наведеного нижче алгоритму (дуже коротко). Ознайомтесь із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення, можете користуватись розглянутими на лекції дидактичними матеріалами та рекомендованою літературою.

Напрямки (сфери) прояву гендерних особливостей: фізіологічні процеси, фізичний розвиток, розвиток особистості, активність поведінки, діяльність, адаптація до школи, мовлення, мислення, сприйняття, увага, уява, емоції, вихованість, ставлення до оцінки, відношення до правил.

Гендерні особливості учнів

Сфера: Активність поведінки

Хлопчики

Опис:Схильні до пошукової активності,люблять самостійність,противляться зовнішньому контролю,інколи навіть допускають агресію у своїх діях.

Умови:Залучати хлопчиків більше до пошукової роботи, по можливості археологічні дослідження; в роботі більш давати самостійності,але не полишаючи свого контролю

Дівчатка

Опис:Активність дівчаток більш спрямована на закріплення вже вивченого матеріалу,передачу своїх знань й умінь іншим.

Умови:Результати пошукової роботи,яку виконали хлопчики,дівчатка систематизують,обробляють,роблять естетичне оформлення.

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:37, 5 квітня 2017 (EEST)

Дякую за вірну лаконічну відповідь та цікаві міркування!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 17:45, 19 червня 2017 (EEST)

Консультації

Шановні колеги!

Згідно навчально-тематичного плану Ви маєте можливість отримати консультацію з навчальної дисципліни «Психологія» відносно теми «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів». Готова надати її Вам за телефоном чи на сторінках обговорення. Попередньо прошу ознайомитись із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення та інформацією, дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. У мене буде можливість дати відповідь кожному з Вас на одне питання. Телефонуйте чи залишайте Ваше запитання на цій сторінці. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:05, 03 травня 2017 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, колеги!

Запрошую Вас розглянути тему "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Вивчаємо джерела

Пропоную звернутись до інформації та літературних джерел запропонованих до розгляду при вивченні даної теми на моїй сторінці обговорення, можете користуватись рекомендованою літературою та розглянутими на лекції дидактичними матеріалами.

Обговорюємо

Пропоную винести на дискусію обговорення характеристик (якостей, рис тощо) обдарованих учнів. Прошу кожного з Вас запропонувати по 1-2 характеристики, що визначає обдарованість до навчального предмету «історія». Таким чином, наприкінці дискусії ми сформулюємо алгоритм вияву обдарованих учнів. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:34, 7 квітня 2017 (EEST)


На мою думку, обдарованість учня до навчального предмету "історія" визначає його ерудованість і інтерес до історії,характеристика пам'яті.

Дякую, пропозиція до алгоритму приймається! --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 17:46, 19 червня 2017 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги!

Модульний контроль з психології буде здійснюватися на основі узагальнення інформації про методи, які доцільно використовувати в професійній діяльності при організації навчально-виховного процесу при вивченні та формуванні педагогами особистості учня, розвитку його обдарованості та здатності до навчання, урахуванні гендерних особливостей, використанні методу тестування (таким чином відбудеться закріплення інформацію, до якої зверталися на попередніх заняттях).

Дайте лаконічне психолого-педагогічне обґрунтування одній техніці проведення тренінгового заняття за таким алгоритмом: назва інтерактивного метода, опис, аналіз доцільності його використання за зазначеними вище напрямками (1-2 речення). Текст до завдання та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення, можете користуватись інформацією та дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними). --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:34, 12 квітня 2017 (EEST)

Модульний контроль з психології буде здійснюватися на основі узагальнення інформації про методи, які доцільно використовувати в професійній діяльності при організації навчально-виховного процесу при вивченні та формуванні педагогами особистості учня, розвитку його обдарованості та здатності до навчання, урахуванні гендерних особливостей, використанні методу тестування (таким чином відбудеться закріплення інформацію, до якої зверталися на попередніх заняттях).

Дайте лаконічне психолого-педагогічне обґрунтування одній техніці проведення тренінгового заняття за таким алгоритмом: назва інтерактивного метода, опис, аналіз доцільності його використання за зазначеними вище напрямками (1-2 речення). Текст до завдання та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення, можете користуватись інформацією та дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними). --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:38, 12 квітня 2017 (EEST)

Робота в малих групах

Робота в малих групах дає змогу набути навичок, які необхідні людині для спілкування та співпнраці (співробітництва)

Після того , як учитель об'єднує учнів у малі групи вони отримують завдання, група за короткий час ( 3-5 хвилин) повинна виконати це завдання й представити результати роботи класу. Слід дотримуватися таких правил роботи в малих групах: 1.Швидко розподілити ролі в групі -спікер -секретар -посередних -доповідач2.Починати висловлюватись спочатку за бажанням , потім по черзі. 3.Дотримуватися одного з правил активного слухання - не перебивайте одне одного. 4.Обговорюйте ідеї, а не учнів , які висловили ці ідеї. 5.Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи. 6.Намагайтеся у групі дійти спільної думки, хоча в деяких випадках у групі може бути особлива думка і вона має право на існування. Звичайно робота в групах можлива за наявності у класі відповідної кількості учнів.