Психологія Наумко Л.М.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 10:49, 23 червня 2017, створена Наумко Любов Миколаївна (обговореннявнесок) (Індивідуальні заняття)

Перейти до: навігація, пошук

--Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 19:06, 18 червня 2017 (EEST)==== Інтерактивні практичні заняття ====


Доброго дня, шановні колеги!

Рада Вас вітати у вікі-просторі на першому занятті з психології!

Ми приступаємо до вивчення теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня", яка буде розглянута на інтерактивних практичних заняттях протягом 8 навчальних годин (4 заняття, одне заняття – два-три питання).

Сьогодні – перше заняття. Текст до питань та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).


Дайте, будь ласка, лаконічні відповіді на перші три питання.

1. Виокремте поняття, які на різних етапах онтогенезу (загалом, до народження, після народження, у процесі соціалізації), визначають людину, як представника людського роду [14, с. 18-19]. Організм це існування людини на біологічному рівні.Індивід-належність до людського роду. Особистість-виокремлення себе серед оточення. 2. Своїми словами сформулюйте визначення поняття «особистість» [14, с. 19]. Особистість-це індивід, як член певного суспільства, як суб'єкт людських відносин та свідомої діяльності,це людина яка виконує певні соціальні функції. 3. Як ви вважаєте, чому саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини [14, с. 21]?--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:44, 25 квітня 2017 (EET) Задатки-це уроджені, обумовлені генним фондом, а іноді пренатальними умовами потенційні можливості розвитку більшості анатомічних, ряду фізіологічних та деяких псичічних властивостей людини.--Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 19:27, 16 червня 2017 (EEST)----

Продовжуємо працювати за темою "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на наступні два питання.

4. На Вашу думку, чому саме стихійний шлях, має найбільший вплив на формування особистості дитини, визначте у цьому процесі роль референтної особи [14, с. 25, 28]? Шляхи формування особистості це стихійне, цілеспрямоване формування і самоформування. Найбільший вплив на формування особистості дитини належить стиуійному формуванню.Найбільший вплив у підлітковому віці (10-15р.) здійснюють однолітки. Референтна особистість-це людина, особливо значима для іншої людини як зразок для наслідування, виступає як джерело основних цінностей, норм та правил поведінки, суджень та вчинків для іншої людини. 5. Назвіть критерії вікової періодизації розвитку особистості та визначте декілька психологічних новоутворень, характерних для підліткового віку [14, с. 28-29].--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:43, 03 травня 2017 (EET) 1. Соціальна ситуація розвитку. 2.Провідний вид діяльності. 3. Психологічні новоутворуння-це якісні зміни, що відбуваються у кінці вікового періоду.Вони показують чи готова дитина перейти до нового етапу. Навчання та виховання сприяють переходу на наступну вищу стадію психічного розвитку. Навчання веде за собою розвиток. Навчання повинне забігати вперед, перевищувати її можливості, орієнтуватись на завтрашній день.


Сьогодні, протягом заняття, розглянемо ще два питання:

6. Дайте короткий опис людини, для якої характерний комплекс «змішування ролей» [14, с. 30-31]. В підлітковий період (11-20р.)виконуючи різні соціальні ролі (учня, сина, брата,товариша)розвиває почуття особистої визначеності, чарактерні тільки для нього.При відсутності батька, брата,товаришів підліток губиться у ситуаціях рольової поведінки,не знаходить місця у соціальному оточенні. 7. Які особистісні тести Ви знаєте (достатньо одного прикладу: назва та що діагностує) [14, с. 76-93]? Дослідження комунікативних та організаціійних схильностей. Діагностує рівень розвитку комунікативних та організаційних схильностей. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:18, 10 травня 2017 (EET)


Закінчуємо розгляд теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на останні два питання.

8. Як учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня (на прикладі однієї особистісної характеристики) [14, с. 43-44, 47-60, 76-93]? На у роках спостерігаю за учнями і визначаю наскільки учень активний, ініціативний,урівноважений,цілеспямований,наскільки може опанувати себе перед контрольною роботою,яка в ньго пам'ять, мова, уява,як довго можу утримувати його увагу,якими предметами цікавиться і чому, адже тільки через виховання особистості учня можна по-справжньому вирішити завдання навчання. 9. На Вашу думку, чи враховуються зони актуального та найближчого розвитку учнів при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти (коротко обґрунтуйте свою відповідь) [14, с. 29]?'Хотілось би,щоб в освіті враховувались зони і актуального розвитку і найближчого розвитку,для цього в нашій школі багато уваги приділяють роботі з обдарованими учнями, підготовці до виконання олімпіадних завдань.Використовуються методи дискусії,"мозкового штурму","100 запитань дорослому" та інші--Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 19:06, 18 червня 2017 (EEST)'

Дякую за відповіді!

Дякую за співпрацю!

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:13, 17 травня 2017 (EET)

Індивідуальні заняття


Доброго дня, шановні колеги!

Продовжуємо роботу. Індивідуальне заняття присвячене темі: «Психологічні аспекти гендерної освіти». За одним з напрямків (можете обрати із запропонованих нижче), опишіть гендерні відмінності учнів, що спостерігаються у навчально-виховному процесі та які педагогу потрібно враховувати у своїй професійній діяльності. Визначте умови, які потрібно при цьому створити для хлопчиків та дівчаток. Результати роздумів занесіть до наведеного нижче алгоритму (дуже коротко). Ознайомтесь із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення, можете користуватись розглянутими на лекції дидактичними матеріалами та рекомендованою літературою.

Напрямки (сфери) прояву гендерних особливостей: фізіологічні процеси, фізичний розвиток, розвиток особистості, активність поведінки, діяльність, адаптація до школи, мовлення, мислення, сприйняття, увага, уява, емоції, вихованість, ставлення до оцінки, відношення до правил.

Гендерні особливості учнів

Сфера: Емоційна Хлопчики

Опис: В емоційній сфері відмінності досить показові.Хлопчики коли стомлюються "стають нетямущими",але зовні тримаються.Насправді хлопчики переживають не менше. Вони реагують не менш емоційно,але не здатні довго стримувати емоційне напруження. Умови: Чоловічий мозок більш вразливий і менш надійний.У відповідь на довгу нотацію хлопчик реагує лише в перші хвилини,а потім мозок відключає слухові входи.Вони придумують щось своє,прагнуть скласти якусь свою історію.Не можна хлопчиків не залучати до освоєння загальновживаних умінь і знань.Але оцінюючи їх,важливо враховувати до чого вони схильні за природою.Хлопчики говорять,як вони самі вважають.У --Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 10:45, 23 червня 2017 (EEST)хлопчиків як тільки пішла робота на повторення-вся увага зникла.Хлопчиків цікавить сам процес. Дівчатка

Опис:

Дівчатка коли стомлюються,страждають емоційно,можуть розплакатись,але дівчинка видає багато емоційних слів і дорослим здається що дівчата гостріше переживають ті чи інші події,а хлопчики абсолютно байдужі.

Умови: --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:09, 24 травня 2017 (EEST)


Консультації

Шановні колеги!

Згідно навчально-тематичного плану Ви маєте можливість отримати консультацію з навчальної дисципліни «Психологія» відносно теми «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів». Готова надати її Вам за телефоном чи на сторінках обговорення. Попередньо прошу ознайомитись із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення та інформацією, дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. У мене буде можливість дати відповідь кожному з Вас на одне питання. Телефонуйте чи залишайте Ваше запитання на цій сторінці.

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю