Психологія Пишневська О.М.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня! Прошу вибачення, з технічних причин вдібулася затримка у постановці практичних занять з психології. Думаю, ми швидко надолужимо згаєне))) Отже, згідно навчально-тематичного плану у нас інтерактивні практичні занаття заплановані з тем, які Ви можете перечитати за посиланням "Психологія особистості..." та "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Виконайте 2 практичні роботи.

Практична робота 1. Вивчення особистості школяра

Завдання 1. Запропонуйте план, за яким Ви здійснюєте вивчення особистості Ваших учнів. Складіть алгоритм психолого-педагогічної характеристики на учня.

1.Яким є фізичний розвиток учня?

2.Як проявив себе під час навчання?

3.Як відноситься до навчання?

4.До чого виявляє особливу цікавість?

5.Як уміє реалізовувати свої можливості?

6. Які має громадські доручення, як їх виконує?

7. Яким є позашкільне життя учня?

8. Яким є ставлення дитини до себе?

9. Якими є відносини в колективі?

10.Виховання в сім'ї, відношення батьків до виховання дитини.--Пишневська Олена Михайлівна (обговорення) 19:41, 30 квітня 2016 (EEST)

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:37, 04 березня 2016 (EEST)Завдання 2. Охарактеризуйте одного з ваших учнів за цим планом, деталізуючи у першу чергу особистісні риси дитини.


Мірошниченко Марія Сергіївна, 9 клас. Фізичний розвиток Марії відповідає віку. На уроках фізичної культури займається в основній групі. Має позитивне ставлення до навчання, систематично працює на уроках, відповідально ставиться до виконання домашніх завдань. Має нахил до предметів гуманітарного циклу. Особливу цікавість проявляє до уроків історії та географії. Рівень мотивації навчання в учениці високий, досягнення успіху – вище середнього.Загальний рівень розвитку пізнавальної сфери – високий. Рівень розвитку пам’яті – високий, уваги – середній, мислення – вище середнього, уяви – високий; мовлення активне, стримане, змістовне.Нервова система характеризується не високим рівнем стійкості до стресів, учениці властива незначна тривожність під час написання контрольних робіт. Рівень егоцентризму відповідає особливостям цього віку; рівень самоприйняття не високий. У класі є лідером, завжди відстоює свою думку. Рівень потреб у схваленні з боку дорослих – вище середнього, з боку однолітків – високий. Страх не відповідати очікуванням оточуючих досить значний.У Марії прагнення самовдосконалення виявляється у небайдужому ставленні до власних помилок та очікуванні прихильного ставлення до себе з боку оточуючих. З однолітками має гарні дружні стосунки, конфліктних ситуацій у колективі не було. Батьки приділяють належну увагу у вихованні доньки, виконують покладені на них обовязки по належному вихванні дитини, беруть активну участь у житті дитини.--Пишневська Олена Михайлівна (обговорення) 19:41, 30 квітня 2016 (EEST)

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:36, 11 березня 2016 (EEST)Практична робота №2. Моделювання особистості обдарованої дитини

Завдання 1. Провести класифікацію ознак обдарованості за сферами та заповнити таблицю. Зверніть увагу, що таблиця містить Ваш персональний листок з Вашим прізвищем, на якому Ви і працюєте.

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:37, 18 березня 2016 (EEST)Завдання 2. З переліку ознак обрати та виписати 6 найсуттєвіших ознак, що властиві обдарованій дитині:

  • 1 висока успішність в навчанні з переважної більшості предметів ("круглий відмінник") чи одного предмету
  • 2 пише вірші,захоплюється літературою
  • 3. демонструє легкість та ініціативу в спілкуванні
  • 4. прагне до збільшення та ускладнення інтелектуальних задач
  • 5. винахідливість на заняттях
  • 6. наполегливість в досягненні мети --Пишневська Олена Михайлівна (обговорення) 16:33, 13 червня 2016 (EEST)

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:30, 25 березня 2016 (EEST)


Індивідуальні заняття

Вітаю!

Сьогодні у нас згідно навчально-тематичного плану та за розкладом занять індивідуальне заняття за темою "Психологія особистості..."

Обговоримо наступні проблемні питання:

Завдання 1. Чи кожна людина, яка проживає в людському суспільстві, є особистістю? Чи можна назвати особистостями представників соціальних низів нашого суспільства (наркоманів, проституток, злочинців, сексуальних маніяків…). Що Ви скажете з цього приводу вашим учням? Ваша відповідь:

Особистість - це найвищий ступінь духовного розвитку людини, що являє собою стійку

сукупність соціально вагомих якостей, які характеризують індивіда як унікальну суб'єктивність, здатну освоювати і змінювати світ. Інакше кажучи, кожна особистість - людина, але не кожна людина є особистістю.

Людським індивідом народжуються, а особистістю стають. Тому, не представники соціальних низів

нашого суспільства не можуть бути особистостями. Але існують випадки, коли наркомани (Курт Кобейн) або гомосексуалісти (Фреді Меркурі), досягнувши в житті високих результатів та маючи високий ступінь духовного розвитку дійсно є особистостями. А учням в цьому випадку потрібно пояснити відмінність між поняттями "особистість", "особа", "людина", "індивід".--Пишневська Олена Михайлівна (обговорення) 20:34, 13 травня 2016 (EEST)


Завдання 2. Назвіть основні джерела особистісного розвитку сучасного школяра. Ваша відповідь


Джерелом особистісного розвитку сучасного школяра є форми соціальної активності, які вона опановує та які проявляються у взаємодії людей, у їхній культурі, звичаях традиціях, у системі виховання, ідеології та моралі.--Пишневська Олена Михайлівна (обговорення) 20:34, 13 травня 2016 (EEST)


--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 13:49, 01 квітня 2016 (EEST)


Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю