Психологія Сіліверстова О.О.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 22:08, 10 травня 2015, створена Сіліверстова Олена Олексіївна (обговореннявнесок) (Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))

Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Рада Вас вітати у вікі-просторі на першому занятті з психології!

Ми приступаємо до вивчення теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня", яка буде розглянута на інтерактивних практичних заняттях протягом 8 навчальних годин (4 заняття, одне заняття – два-три питання).

Сьогодні – перше заняття. Текст до питань та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).


Дайте, будь ласка, лаконічні відповіді на перші три питання.

1. Виокремте поняття, які на різних етапах онтогенезу (загалом, до народження, після народження, у процесі соціалізації), визначають людину, як представника людського роду [10, с. 18-19].

2. Своїми словами сформулюйте визначення поняття «особистість» [10, с. 19].

3. Як ви вважаєте, чому саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини [10, с. 21]?

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:43, 24 березня 2015 (EET)

Відповіді: 1.Основними поняттями будуть: індивід, суб'єкт, особистість. 2.Особистість - людина, для якої характерні: наявність свідомості, участь в суспільно - корисній діяльності, креативність, індивідуальні особливості. 3.Бо, задатки людини - це уроджені(т.т. умови внутрішньоутробного життя), обумовлені іноді генним фондом(спадковістю), а іноді пренатальними умовами потенційні можливості розвитку більшості анатомічних, ряду фізіологічних та деяких психічних властивостей людини. Дякую за увагу!--Сіліверстова Олена Олексіївна (обговорення) 23:53, 28 березня 2015 (EET)

Дякую за швидке включення у роботу та за правильні відповіді на перші три питання! Зверніть увагу на свою відповідь на перше питання: Ви назвали людину після народження та у процесі соціалізації, а як її називають до народження?


Продовжуємо працювати за темою "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на наступні два питання.

4. На Вашу думку, чому саме стихійний шлях, має найбільший вплив на формування особистості дитини, визначте у цьому процесі роль референтної особи [10, с. 25, 28]?

5. Назвіть критерії вікової періодизації розвитку особистості та визначте декілька психологічних новоутворень, характерних для підліткового віку [10, с. 28-29].

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 20:50, 30 березня 2015 (EEST)

Доброго дня! До Вашої уваги мої відповіді на запитання: 1.До нашого народження людину можна визначати як вже живий організм! 4.Формування особистості відбувається під впливом зовнішніх факторів, один з яких стихійне формування. Так це є закономірний, об'єктивний процес, в якому дитина перебуває від свого народження і на її формування нецілеспрямовано впливають різні чинники, але головним є соціальне оточення. І роль референтної особи в цей період є дуже важливою, бо на цю людину дитина орієнтується, бере приклад. Але зрозуміло, що ця референтна особа може бути як позитивною так і негативною. 5.Критерії:

  • Соціальна ситуація розвитку
  • Провідний вид діяльності
  • Психологічні новоутворення

Підлітковий вік характеризується такими специфічними новоутвореннями, як почуття дорослості, потреба у самоствердженні. Дякую за увагу!--Сіліверстова Олена Олексіївна (обговорення) 11:30, 12 квітня 2015 (EEST)


Дякую за вірну корекцію відповіді на питання №1 та за правильні відповіді на питання №4, 5.

  1. На майбутнє рекомендація з оформлення тексту - коли даєте відповіді, не робіть відступи (абзаци) на початку рядка, при такому розташуванні текст "ховається" у рамочки і я при оцінюванні Ваших відповідей його не бачу. Застосовуйте інші виокремлення, наприклад, пусті рядочки між висловами чи знак # який потрібно поставити попереду рядка і він робить абзац з нумерацією.--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:54, 17 квітня 2015 (EEST)

Сьогодні, протягом двох пар, ми закінчимо розгляд теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня" (2 заняття - 4 год, одне заняття - два питання). Дайте, будь ласка, відповіді на останні чотири питання.

6. Дайте короткий опис людини, для якої характерний комплекс «змішування ролей» [10, с. 30-31].

7. Які особистісні тести Ви знаєте (достатньо одного прикладу: назва та що діагностує) [10, с. 76-93]?

8. Як учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня (на прикладі однієї особистісної характеристики) [10, с. 43-44, 47-60, 76-93]?

9. На Вашу думку, чи враховуються зони актуального та найближчого розвитку учнів при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти (коротко обґрунтуйте свою відповідь) [10, с. 29]?

Дякую за відповіді!

Дякую за співпрацю!

До зустрічі на наступних заняттях у вікі-просторі. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 09:37, 17 квітня 2015 (EEST)

Доброго вечора, Ірино Валеріївно! Дякую за рекомендації! Намагатимусь виправитись. Мої відповіді: 6.Комплекс "змішування ролей" характерний для підліткового періоду.У цей період підліток виконує різні соціальні ролі: учня, сина(доньки), товариша, друга і т.д. Він розвиває почуття особистої визначеності. характерної тільки для нього. При несприятливих умовах підліток губиться в ситуаціях рольової поведінки, не знаходить свого місця у соціальному оточенні. 7.Дослідження схильності до ризику. Діагностування схильності до ризику. 8.Так, вчитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику соціопсихофізіологічного портрету особистості учня за допомогою, наприклад методу спостереження та експерименту. Бо, її спрямованість складає конструювання діагностичних ситуацій у природних умовах навчально - виховного процесу, створюються умови для розгортання справжньої ситуації особистісного розвитку учня та її управління. 9.Так, на мою думку, при організації навчально - виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти, враховуються зони актуального та найближчого розвитку учнів, адже, актуальний розвиток - це набір психологічних факторів розвитку на даний момент, наявний рівень підготовки людини,а найближчий розвиток - це потенційні можливості розвитку, те що індивід може зробити за допомогою іншої людини. Це є більш високий рівень. Навчання повинно орієнтуватися не на вчорашній, а на завтрашній день розвитку учня! Дякую за увагу!--Сіліверстова Олена Олексіївна (обговорення) 01:10, 26 квітня 2015 (EEST)

Індивідуальні заняття

Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, колеги!

Запрошую Вас розглянути тему "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Вивчаємо джерела

Пропоную звернутись до інформації та літературних джерел запропонованих до розгляду при вивченні даної теми на моїй сторінці обговорення, можете користуватись рекомендованою літературою та розглянутими на лекції дидактичними матеріалами.

Обговорюємо

Пропоную винести на дискусію обговорення характеристик (якостей, рис тощо) обдарованих учнів. Прошу кожного з Вас запропонувати по 1-2 характеристики, що визначає обдарованість до навчального предмету «історія». Таким чином, наприкінці дискусії ми сформулюємо алгоритм вияву обдарованих учнів.

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:34, 7 травня 2015 (EEST)

 Моя відповідь: - Я вважаю, що обдарованість учня до навчального предмету "історія" визначає його ерудованість і інтерес до історії.--Сіліверстова Олена Олексіївна (обговорення) 22:04, 10 травня 2015 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю