Психологія Шаповал М. В.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 17:56, 25 жовтня 2017, створена Сидоренко Ірина Валеріївна (обговореннявнесок) (Проведення та перевірка модульного контролю)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Чекаю Вашої відповіді за модульним контролем!

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:43, 23 жовтня 2017 (EEST)

Інтерактивні практичні заняття


Доброго дня, шановні колеги!

Рада Вас вітати у вікі-просторі на першому занятті з психології!

Ми приступаємо до вивчення теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня", яка буде розглянута на інтерактивних практичних заняттях протягом 8 навчальних годин (4 заняття, одне заняття – два-три питання).

Сьогодні – перше заняття. Текст до питань та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).


Дайте, будь ласка, лаконічні відповіді на перші три питання.

1. Виокремте поняття, які на різних етапах онтогенезу (загалом, до народження, після народження, у процесі соціалізації), визначають людину, як представника людського роду [14, с. 18-19].

2. Своїми словами сформулюйте визначення поняття «особистість» [14, с. 19].

3. Як ви вважаєте, чому саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини [14, с. 21]?--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:26, 25 квітня 2017 (EET)


Відповіді

  1. (1).Загалом - людина, до народження - організм, після народження - індивід, у процесі соціалізації - особистість.
  2. (2).Особистість — відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин.
  3. (3). Ймовірно, тому що задатки - це уроджені, обумовлені іноді генним фондом, а іноді пренатальними умовами потенційні можливості розвитку більшості анатомічних, ряду фізіологічних та деяких психічних властивостей людини.--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 23:29, 29 травня 2017 (EEST)

Продовжуємо працювати за темою "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на наступні два питання.

4. На Вашу думку, чому саме стихійний шлях, має найбільший вплив на формування особистості дитини, визначте у цьому процесі роль референтної особи [14, с. 25, 28]?

5. Назвіть критерії вікової періодизації розвитку особистості та визначте декілька психологічних новоутворень, характерних для підліткового віку [14, с. 28-29].--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:32, 03 травня 2017 (EET)

Відповіді

  1. (4).Найбільший вплив на формування особистості належить стихійному шляху, бо це об'єктивний, закономірний процес, який потрібно враховувати. Так, у стосунках "дитина - дорослий" зв'язок із референтними особами має найбільший вплив на розвиток особистості дитини: для дошкільняти - це батьки; для молодшого школяра - на першому плані вчитель, потім батьки; для підлітка - однолітки; для юнацтва - своя думка (при наявності стійкої психіки).
  2. (5).Критеріми вікової періодизації особистості є:соціальна ситуація розвитку, провідний вид діяльності, психологічні новоутворення.Підлітковий вік, зокрема, характеризується такими специфічними новоутвореннями, як почуття дорослості, потреба у самоствердженні--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 23:46, 29 травня 2017 (EEST)

Сьогодні, протягом заняття, розглянемо ще два питання:

6. Дайте короткий опис людини, для якої характерний комплекс «змішування ролей» [14, с. 30-31].

7. Які особистісні тести Ви знаєте (достатньо одного прикладу: назва та що діагностує) [14, с. 76-93]?

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:12, 10 травня 2017 (EET)

Відповіді

  1. (6).Вік 5-11 класів (10-17 років) - майже точно збігається з 5 віком за класифікацією Е. Еріксона (підлітковий період). Еріксон визначає його як вік ідентичності і змішання ролей, коли дитина потрібна безліч своїх проявів звести в єдине ціле, визначити цінності і пріоритети навколишнього світу, встановити міцні контакти в соціумі, намітити плани на подальше життя, дозволити відносини любові - ненависті з батьками, знайти любов в своєму поколінні. Цей вік характеризується напруженістю відносин, як з однолітками, так і зі старшими. При нормальній лінії розвитку у підлітка розвиватьсяє почуття особистої визначеності, відбувається ідентифікація особистості. При несприятливих умовах підліток губиться в ситуаціях рольової поведінки, не знаходить свого місця у соціальному оточенні.
  2. (7). Прикладом відомих особистісних тестів є тест Роршаха. Тест діагностує структурні характеристики особистості: особливості пізнавальної діяльності (когнітивний стиль), внутрішньоособистісні та міжособистісні конфлікти та заходи боротьби з ними (захисні механізми), загальну спрямованість особистості (тип переживання) і ін--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 19:09, 30 травня 2017 (EEST)

Закінчуємо розгляд теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на останні два питання.

8. Як учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня (на прикладі однієї особистісної характеристики) [14, с. 43-44, 47-60, 76-93]?

9. На Вашу думку, чи враховуються зони актуального та найближчого розвитку учнів при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти (коротко обґрунтуйте свою відповідь) [14, с. 29]?--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:01, 17 травня 2017 (EET)

Відповіді

  1. (8). Основну групу методів вивчення особистості учня, її спрямованості складає конструювання діагностичних ситуацій у природних умовах навчально-виховного процесу, до них відносяться методи спостереження та експеримент, тестування. Як допоміжні поряд з іншими часто використовується метод запитань (бесіда, інтервю), анкетне опитування. Застосування комплексного психолого-педагогічного моніторингу, використання отриманих результатів з метою управління розвитком та формування особистості учня, найбільш ефективно впливає на гуманізацію життєдіяльності учнів та вдосконалення навчально-виховного процесу.
  2. (9). В ідеалі, це має враховуватись, адже навчання повинно орієнтуватись не на досягнутий учнем рівень розвитку, а трішки забігати вперед, предявляючи мисленню дитини вимоги, які дещо перевищують її можливості.В процесі навчання темп переходу індивіду від нижчих до вищих етапів розумового розвитку залежить від форм та методів навчання. Традиційні методи в цьому відношенні, малорезультативні. Прикладом ефективного викоритсання новітніх форм та методів навчання, які, безумовно, враховують зони актуального та найближчого розвитку учнів, є діяльність класів, які йдуть за програмою "Інтелект України"--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 19:02, 31 травня 2017 (EEST)

Дякую за відповіді!

Дякую за співпрацю!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:41, 23 жовтня 2017 (EEST)

Індивідуальні заняття


Доброго дня, шановні колеги!

Продовжуємо роботу. Індивідуальне заняття присвячене темі: «Психологічні аспекти гендерної освіти». За одним з напрямків (можете обрати із запропонованих нижче), опишіть гендерні відмінності учнів, що спостерігаються у навчально-виховному процесі та які педагогу потрібно враховувати у своїй професійній діяльності. Визначте умови, які потрібно при цьому створити для хлопчиків та дівчаток. Результати роздумів занесіть до наведеного нижче алгоритму (дуже коротко). Ознайомтесь із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення, можете користуватись розглянутими на лекції дидактичними матеріалами та рекомендованою літературою.

Напрямки (сфери) прояву гендерних особливостей: фізіологічні процеси, фізичний розвиток, розвиток особистості, активність поведінки, діяльність, адаптація до школи, мовлення, мислення, сприйняття, увага, уява, емоції, вихованість, ставлення до оцінки, відношення до правил.

Гендерні особливості учнів

Сфера:

Хлопчики

Опис:

Умови:

Дівчатка:

Опис:

Умови:

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:18, 24 травня 2017 (EEST)


Відповідь

Гендерні особливості учнів

Сфера: Емоції

Хлопчики

Опис: Показники тривожності у хлопчиків нижче, ніж у дівчаток.У хлопчиків семи років домінує міжособистісна тривожність, шкільна тривожність переважає в 8-9-річному віці. При цьому у хлопчиків вже в 9 років показники самооціночної тривожності починають порівнюватися з показниками шкільної тривожності. На тлі більшої кількості невротичних реакцій у хлопчиків молодших класів спостерігається агресивність, войовничість, гіперактивність.

Умови:Створення дитині комфортних психофізіологічних умов перебування в школі; культивування педагогом доброзичливості, взаємодопомоги, взаємопідтримки у стосунках між учнями класу в процесі навчальної діяльності; підтримання в класі атмосфери прийняття дитини, захищеності, незалежно від досягнень у навчанні; розширення взаємної довіри, підтримки між вчителем і учнем, учнем і однокласниками.

Дівчатка:

Опис:У дівчаток шкільна тривожність домінує в 7-9 років, а в 10 років поступається своїм місцем самооціночній тривожності. У дівчаток молодших класів на тлі меншого, ніж у хлопчиків, кількості невротичних реакцій найбільш часто відзначається нестійкість настрою, примхливість, плаксивість, смуток, туга, сором'язливість, боязкість, схильність до страхів, підвищена уразливість

Умови:Створення дитині комфортних психофізіологічних умов перебування в школі; культивування педагогом доброзичливості, взаємодопомоги, взаємопідтримки у стосунках між учнями класу в процесі навчальної діяльності; підтримання в класі атмосфери прийняття дитини, захищеності, незалежно від досягнень у навчанні; розширення взаємної довіри, підтримки між вчителем і учнем, учнем і однокласниками.--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 18:23, 1 червня 2017 (EEST)

Дякую за відповідь!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:42, 23 жовтня 2017 (EEST)


Консультації

Шановні колеги!

Згідно навчально-тематичного плану Ви маєте можливість отримати консультацію з навчальної дисципліни «Психологія» відносно теми «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів». Готова надати її Вам за телефоном чи на сторінках обговорення. Попередньо прошу ознайомитись із літературою розташованою на моїй сторінці обговорення та інформацією, дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. У мене буде можливість дати відповідь кожному з Вас на одне питання. Телефонуйте чи залишайте Ваше запитання на цій сторінці. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:32, 8 вересня 2017 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, колеги!

Запрошую Вас розглянути тему "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Вивчаємо джерела

Пропоную звернутись до літературних джерел запропонованих до розгляду при вивченні даної теми на моїй сторінці обговорення, можете користуватись рекомендованою літературою та розглянутими на лекції дидактичними матеріалами.

Обговорюємо

Пропоную винести на дискусію обговорення характеристик (якостей, рис тощо) обдарованих учнів. Прошу кожного з Вас запропонувати по 1-2 характеристики, що визначає обдарованість до навчального предмету «історія». Таким чином, наприкінці дискусії ми сформулюємо алгоритм вияву обдарованих учнів. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:19, 1 червня 2017 (EEST)

Відповідь

Обдарованість до навчального предмету "історія", на мою думку, визначають наступні характкристики: надзвичайно ранній вияв високої пізнавальної активності й допитливості та виняткова пам'ять.--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 21:12, 22 вересня 2017 (EEST)

Дякую за відповідь!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:42, 23 жовтня 2017 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги!

Модульний контроль з психології буде здійснюватися на основі узагальнення інформації про методи, які доцільно використовувати в професійній діяльності при організації навчально-виховного процесу при вивченні та формуванні педагогами особистості учня, розвитку його обдарованості та здатності до навчання, урахуванні гендерних особливостей, використанні методу тестування (таким чином відбудеться закріплення інформації, до якої зверталися на попередніх заняттях).

Дайте лаконічне психолого-педагогічне обґрунтування одній техніці проведення тренінгового заняття за таким алгоритмом: назва інтерактивного методу, опис, аналіз доцільності його використання за зазначеними вище напрямками (1-2 речення). Рекомендована література розташована на моїй сторінці обговорення, можете користуватись інформацією та дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними). --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:20, 12 червня 2017 (EEST)

  1. Найдоцільніше використовувати в професійній діяльності при вивченні та формуванні особистості учня саме інтерактивні методи, наприклад, дискусію. Дискусія - це спільна творча співпраця учнів на шляху пошуку істини. Вона сприяє формуванню вміння взаємодіяти в колективі, з повагою ставитись до точки зору оточуючих.--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 10:59, 24 жовтня 2017 (EEST)

Дякую за відповідь!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 17:52, 25 жовтня 2017 (EEST)