Відмінності між версіями «Психологія Яловець С.М.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Консультації)
Рядок 120: Рядок 120:
  
 
==== Консультації ====
 
==== Консультації ====
 +
'''''Шановні колеги! '''''
  
 +
Згідно навчально-тематичного плану Ви маєте можливість отримати консультацію з навчальної дисципліни «Психологія» відносно теми «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів». Готова надати її Вам за телефоном чи на сторінках обговорення. Попередньо прошу ознайомитись із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення та інформацією, дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. У мене буде можливість дати відповідь кожному з Вас на одне питання. Телефонуйте чи залишайте Ваше запитання на цій сторінці.
 +
 +
--[[Користувач:Сидоренко Ірина Валеріївна|З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна]] ([[Обговорення користувача:Сидоренко Ірина Валеріївна|обговорення]]) 11:03, 16 вересня 2016 (EEST)
  
 
====Тематичні дискусії (Інтернет-семінари) ====
 
====Тематичні дискусії (Інтернет-семінари) ====

Версія за 12:56, 16 вересня 2016

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Рада Вас вітати у вікі-просторі на першому занятті з психології!

Ми приступаємо до вивчення теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня", яка буде розглянута протягом чотирьох інтерактивних практичних занять.

Сьогодні – перше заняття. Текст до питань та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).


Дайте, будь ласка, лаконічну відповідь на перше питання.

1. Виокремте поняття, які на різних етапах онтогенезу (загалом, до народження, після народження, у процесі соціалізації), визначають людину, як представника людського роду та своїми словами дайте визначення поняття «особистість» [10, с. 19]. Добрий день.Людина має широке значення і включає в собібіологічні та соціальні компоненти Коли індивід Категорії «організм» та «ідивід» несуть у собі біологічну та свідомо та ціле направлено виконує певну діяльність ( розумову чи фізичну , теоретичну чи практичну) пізнає та перетворює у процесі цієї діяльності навколишній світ, то його вже називають суб’єктом. Кожен індивід володіє своєрідністю фізичних та психічних особливостей. Розглядаючи та вивчаючи ці особливості, психологи говорять про індивідуальність людини. Індивідуальність –це властивість індивіду, що характеризується з позиції соціально- значущих відмінностей від інших людей, своєрідністю психіки та особливістю індивіда, її неповторністю. Індивідуальність людини формується на основі успадкованих задатків у процесі виховання та навчання,під впливом соціальних умов та суспільного середовища у якому живе , виховується та працює людина , а також у процесі самовиховання. Про особистість говорять , коли людину розглядають як члена нового суспільства , як суб’єкта людських відносин та свідомої діяльності. Особистість- це ідивід із особливою соціальною якістю, котра прявляється в суспільстві у процесі засвоєння суспільних відносин.--Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 11:51, 10 травня 2016 (EEST)

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:45, 26 квітня 2016 (EEST)

Дякую за швидке включення у діяльність, за вірну відповідь на перше питання та цікаві міркування! --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:27, 11 травня 2016 (EEST)


Продовжуємо працювати за темою "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповідь на наступне питання.

2. Як ви вважаєте, чому саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини [10, с. 21]?

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:17, 05 травня 2016 (EEST)


Добрий день Ірина Валеріївна.Вас вітає Світлана Миколаївна.

Визначаючи біологічну структуру особистості,виокремлюють два фактори:

Спадковість-те,що існує та розвивається в особистості на основі генного фонду її предків Уродженість-розглядаються умови внутрішньоутробного життя. Ці два терміни пов’язані з поняттям задатки. Задатки-це уроджені,обумовлені іноді генним фондом,а іноді пренатальними умовами можливості розвитку більшості анатомічних,ряду фізіологічних та деяких психічних властивостей людини. --Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 14:06, 16 травня 2016 (EEST)

Наступне питання:

3. Назвіть критерії вікової періодизації розвитку особистості та визначте декілька психологічних новоутворень, характерних для підліткового віку [10, с. 28-29].

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:16, 11 травня 2016 (EEST)


2) 1)Соціальна ситуація розвитку-визчається соціальною позицією,яке займає дина в системі відносин з наколишнім світом (соціальним середовищем). У стосунках “ дитина- дорослий” зв'язок із зазначеними( рефективними) особами має найбільший вплив на розвиток особистості дитини: для дошкільняти – це батьки; для молодшого школяра – на першому плані вчитель, а потім батьки; для підлітка – однолітки; для юнацтва своя думка (при наявності стійкої психіки). 2) провідний вид діяльності – який на конкретному віковому етапі обумолює головні, найважливіші зміни у психіці індивіда, у його психічних прцесах та психологічних властивостях. Цей термін визначається за параметром найбільшого впливу діяльності та психологічний розвиток людини.

               ПДВ-за віковими етапами:

1)До 1 року- безпоседньо-емоційне спілкування з дорослими;

2)1 -3 роки предметно – маніпуляцій на діяльність;

3)3 -7 років сюжетно – рольова гра;

4) 7-10 років навчання; 5) 10-15роківспілкування з дорослими; 6) 15- 17 років навчально-профорієнтаційна діяльність.

Психологічне новоутворення- якісні зміни, придбання у психічному розвитку людини, що відбувається у кінці вікового періоду. Вони показують- чи готова дитина перей ти до нового етапу.

Найбільший вплив на формування особистості дитини належить стихійному формуванню, бо це закономірний процес. Роль референтної особи має значний вплив на розвиток дитини на кожному етапі. Бо вчителі ,батьки і однолітки мають вплив на формування дитини.--Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 14:08, 16 травня 2016 (EEST)

Дякую за вчасно надані відповіді, як за правильну (№2), так і частково правильну (№3) відповіді та ґрунтовні міркування відносно питань! Зверніть увагу на питання №3: відповідь на першу частину питання, про критерії вікової періодизації розвитку особистості – Ви дали правильно (обґрунтовано, розгорнуто); дайте, будь ласка, відповідь на другу його частину, щодо психологічних новоутворень підліткового віку.


Добрий день Ірина Валеріївна. Вас вітає Світлана Миколаївна. Спробую дати відповідь на питання «Психологічні новоутворення підліткового віку» . Якщо соціальна ситуація розвитку залишилась на тому ж рівні , а психологічні новоутворення вступають у конфлікт з соціальною ситуацією розвитку, відбувається бунт, що призводить до кризи, який є свідченням того, що дитина дорослішає. Оптимально створити нову соціальну ситуацію розвитку, яка б відповідала потребам дитини у 3 роки. Навчання та виховання є вирішальним фактором даного процесу, вони визначають рівень розвитку дитини на кожному етапі, сприяють переходу на наступну , вищу стадію психічного розвитку. Л. С. Виготський сформулював фундаментальну ідею, зазначивши , що навчання «ЗАБІГАЄ РОЗВИТКУ» , випереджає та веде його. У цьому випадку навчання завжди залишається провідним на кожному віковому етапі. Учений виділив у розвитку кожної людини дві зони : актуального та найближчого розвитку. Актуальний розвиток - набір психологічних факторів розвитку на даний момент. Це новий рівень підготовки людини, котрий характеризується тим , які знання вона може виконати самостійно. Найближчий розвиток-це потенційні можливості розвитку , те що індивід може зробити за допомогою іншої людини. Найближчий розвиток- більш високий рівень розвитку, який свідчить про те . що людина поки не може виконати самостійно, але з чим вона справиться за невеликою допомогою. (11-20років) – у цей період підліток виконуючи різні соціальні ролі ( учня, сина(доньки,) брата,(сестри), товариша тощо), розвиває почуття особистісної визначеності, характерної тільки для нього. При несприятливих умовах, підліток губиться у ситуаціях рольової поведінки, не знаходить свого місця у соціальному оточенні. --Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 10:15, 9 вересня 2016 (EEST)

Закінчуємо розгляд теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповідь на останнє питання.

4. На Вашу думку, чи враховуються зони актуального і найближчого розвитку учнів при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти (коротко обґрунтуйте свою відповідь) та як учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня (на прикладі однієї особистісної характеристики) [10, с. 29, 43-44, 47-60, 76-93]?

Дякую за відповідь!

Дякую за співпрацю!

До зустрічі на наступних заняттях у вікі-просторі. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:25, 17 травня 2016 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Продовжуємо роботу. Індивідуальне заняття присвячене темі: «Психологічні аспекти гендерної освіти». За одним з напрямків (можете обрати із запропонованих нижче), опишіть гендерні відмінності учнів, що спостерігаються у навчально-виховному процесі та які педагогу потрібно враховувати у своїй професійній діяльності. Визначте умови, які потрібно при цьому створити для хлопчиків та дівчаток. Результати роздумів занесіть до наведеного нижче алгоритму (дуже коротко). Ознайомтесь із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення, можете користуватись розглянутими на лекції дидактичними матеріалами та рекомендованою літературою.

Напрямки (сфери) прояву гендерних особливостей: фізіологічні процеси, фізичний розвиток, розвиток особистості, активність поведінки, діяльність, адаптація до школи, мовлення, мислення, сприйняття, увага, уява, емоції, вихованість, ставлення до оцінки, відношення до правил.

Гендерні особливості учнів

Сфера:

Хлопчики

Опис:

Умови:

Дівчатка

Опис:

Умови:

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:18, 24 травня 2016 (EEST)

Консультації

Шановні колеги!

Згідно навчально-тематичного плану Ви маєте можливість отримати консультацію з навчальної дисципліни «Психологія» відносно теми «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів». Готова надати її Вам за телефоном чи на сторінках обговорення. Попередньо прошу ознайомитись із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення та інформацією, дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. У мене буде можливість дати відповідь кожному з Вас на одне питання. Телефонуйте чи залишайте Ваше запитання на цій сторінці.

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:03, 16 вересня 2016 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, колеги!

Запрошую Вас розглянути тему "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Вивчаємо джерела

Пропоную звернутись до інформації та літературних джерел запропонованих до розгляду при вивченні даної теми на моїй сторінці обговорення, можете користуватись рекомендованою літературою та розглянутими на лекції дидактичними матеріалами.

Обговорюємо

Пропоную винести на дискусію обговорення характеристик (якостей, рис тощо) обдарованих учнів. Прошу кожного з Вас запропонувати по 1-2 характеристики, що визначає обдарованість до навчального предмету «історія». Таким чином, наприкінці дискусії ми сформулюємо алгоритм вияву обдарованих учнів. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:46, 2 червня 2016 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю