Психологія Яловець С.М.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 17:15, 17 травня 2016, створена Сидоренко Ірина Валеріївна (обговореннявнесок) (Інтерактивні практичні заняття)

Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Рада Вас вітати у вікі-просторі на першому занятті з психології!

Ми приступаємо до вивчення теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня", яка буде розглянута протягом чотирьох інтерактивних практичних занять.

Сьогодні – перше заняття. Текст до питань та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).


Дайте, будь ласка, лаконічну відповідь на перше питання.

1. Виокремте поняття, які на різних етапах онтогенезу (загалом, до народження, після народження, у процесі соціалізації), визначають людину, як представника людського роду та своїми словами дайте визначення поняття «особистість» [10, с. 19]. Добрий день.Людина має широке значення і включає в собібіологічні та соціальні компоненти Коли індивід Категорії «організм» та «ідивід» несуть у собі біологічну та свідомо та ціле направлено виконує певну діяльність ( розумову чи фізичну , теоретичну чи практичну) пізнає та перетворює у процесі цієї діяльності навколишній світ, то його вже називають суб’єктом. Кожен індивід володіє своєрідністю фізичних та психічних особливостей. Розглядаючи та вивчаючи ці особливості, психологи говорять про індивідуальність людини. Індивідуальність –це властивість індивіду, що характеризується з позиції соціально- значущих відмінностей від інших людей, своєрідністю психіки та особливістю індивіда, її неповторністю. Індивідуальність людини формується на основі успадкованих задатків у процесі виховання та навчання,під впливом соціальних умов та суспільного середовища у якому живе , виховується та працює людина , а також у процесі самовиховання. Про особистість говорять , коли людину розглядають як члена нового суспільства , як суб’єкта людських відносин та свідомої діяльності. Особистість- це ідивід із особливою соціальною якістю, котра прявляється в суспільстві у процесі засвоєння суспільних відносин.--Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 11:51, 10 травня 2016 (EEST)

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:45, 26 квітня 2016 (EEST)

Дякую за швидке включення у діяльність, за вірну відповідь на перше питання та цікаві міркування! --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:27, 11 травня 2016 (EEST)


Продовжуємо працювати за темою "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповідь на наступне питання.

2. Як ви вважаєте, чому саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини [10, с. 21]?

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:17, 05 травня 2016 (EEST)


Добрий день Ірина Валеріївна.Вас вітає Світлана Миколаївна.

Визначаючи біологічну структуру особистості,виокремлюють два фактори:

Спадковість-те,що існує та розвивається в особистості на основі генного фонду її предків Уродженість-розглядаються умови внутрішньоутробного життя. Ці два терміни пов’язані з поняттям задатки. Задатки-це уроджені,обумовлені іноді генним фондом,а іноді пренатальними умовами можливості розвитку більшості анатомічних,ряду фізіологічних та деяких психічних властивостей людини. --Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 14:06, 16 травня 2016 (EEST)

Наступне питання:

3. Назвіть критерії вікової періодизації розвитку особистості та визначте декілька психологічних новоутворень, характерних для підліткового віку [10, с. 28-29].

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:16, 11 травня 2016 (EEST)


2) 1)Соціальна ситуація розвитку-визчається соціальною позицією,яке займає дина в системі відносин з наколишнім світом (соціальним середовищем). У стосунках “ дитина- дорослий” зв'язок із зазначеними( рефективними) особами має найбільший вплив на розвиток особистості дитини: для дошкільняти – це батьки; для молодшого школяра – на першому плані вчитель, а потім батьки; для підлітка – однолітки; для юнацтва своя думка (при наявності стійкої психіки). 2) провідний вид діяльності – який на конкретному віковому етапі обумолює головні, найважливіші зміни у психіці індивіда, у його психічних прцесах та психологічних властивостях. Цей термін визначається за параметром найбільшого впливу діяльності та психологічний розвиток людини.

               ПДВ-за віковими етапами:

1)До 1 року- безпоседньо-емоційне спілкування з дорослими;

2)1 -3 роки предметно – маніпуляцій на діяльність;

3)3 -7 років сюжетно – рольова гра;

4) 7-10 років навчання; 5) 10-15роківспілкування з дорослими; 6) 15- 17 років навчально-профорієнтаційна діяльність.

Психологічне новоутворення- якісні зміни, придбання у психічному розвитку людини, що відбувається у кінці вікового періоду. Вони показують- чи готова дитина перей ти до нового етапу.

Найбільший вплив на формування особистості дитини належить стихійному формуванню, бо це закономірний процес. Роль референтної особи має значний вплив на розвиток дитини на кожному етапі. Бо вчителі ,батьки і однолітки мають вплив на формування дитини.--Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 14:08, 16 травня 2016 (EEST)

Дякую за вчасно надані відповіді, як за правильну (№2), так і частково правильну (№3) відповіді та ґрунтовні міркування відносно питань! Зверніть увагу на питання №3: відповідь на першу частину питання, про критерії вікової періодизації розвитку особистості – Ви дали правильно (обґрунтовано, розгорнуто); дайте, будь ласка, відповідь на другу його частину, щодо психологічних новоутворень підліткового віку.


Закінчуємо розгляд теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповідь на останнє питання.

4. На Вашу думку, чи враховуються зони актуального і найближчого розвитку учнів при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти (коротко обґрунтуйте свою відповідь) та як учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня (на прикладі однієї особистісної характеристики) [10, с. 29, 43-44, 47-60, 76-93]?

Дякую за відповідь!

Дякую за співпрацю!

До зустрічі на наступних заняттях у вікі-просторі. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:25, 17 травня 2016 (EEST)

Індивідуальні заняття

Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю