Відмінності між версіями «Психологія управління Івах Т.М.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Інтерактивні практичні заняття)
(Індивідуальні заняття)
Рядок 26: Рядок 26:
  
 
--[[Користувач:Вознюк Алла Вікторівна|Вознюк Алла Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Вознюк Алла Вікторівна|обговорення]]) 14:31, 26 червня 2015 (EEST)
 
--[[Користувач:Вознюк Алла Вікторівна|Вознюк Алла Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Вознюк Алла Вікторівна|обговорення]]) 14:31, 26 червня 2015 (EEST)
 +
 +
Доброго дня. Мої віповіді на Ваші запитання:
 +
1. Психологічна готовність керівника до управління педагогічними працівниками визначається як комплекс взаємопов’язаних та взаємозумовлених психологічних якостей, які забезпечують успішність управління, можливість прийняття керівником нестандартних, оригінальних управлінських рішень. Психологічна готовність керівника до управління трудовим колективом передбачає врахування усіх психологічних особливостей управлінської діяльності як такої.
 +
2. Розрізняють такі основні компоненти психологічної готовності:
 +
- Загальна психологiчна готовнiсть до управлiння - це комплекс психологiчних характеристик, якi необхiднi керiвниковi для успiшного здiйснення управлiння в цiлому; є першоосновою для здiйснення ефективного управлiння, на яку нiби "нанизуються" рiзного виду спецiальнi види психологiчнi готовностi.
 +
- Спецiальна психологічна готовнiсть до управлiння - це психологiчнi характеристики, якi забезпечують успiшнiсть здiйснення керiвником окремих складових управлiння (забезпечення гуманiзацiї управлiння, здiйснення управлiнського спiлкування, попередження та розв'язання конфлiктiв, забезпечення психiчного здоров'я особистостi тощо).
 +
3. Чинники психологічної готовності до управління:
 +
– наявність загальних і спеціальних здібностей, інтересу доуправлінської діяльності;
 +
– готовність до прийняття ризикових рішень, вирішення складних завдань, подолання напружених ситуацій заради мети;
 +
– до активних дій в екстремальних умовах (дефіцит часу, порушення технологічного процесу тощо), тобто бажання й можливість діяти за високих стресових навантажень;
 +
– готовність діяти в середовищі, що швидко змінюється;
 +
– наявність спеціальних знань та умінь;
 +
– ціннісне ставлення до професіоналізму;
 +
– наявність уявного образу «Я» – уявлення про управлінську кар’єру;
 +
– самооцінка, самоаналіз, самоконтроль.
 +
--[[Користувач:Івах Тетяна Миколаївна|Івах Тетяна Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Івах Тетяна Миколаївна|обговорення]]) 21:18, 13 липня 2015 (EEST)
  
 
==== Консультації ====
 
==== Консультації ====

Версія за 21:22, 13 липня 2015

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня. Прошу опрацювати тему 1 "Сутність та основні напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій." та дати відповіді на наступні питання:

  1. Дайте визначення поняття "управлінська діяльність керівників освітніх організацій"
  2. Визначте основні напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій.
  3. Які основні складові входять до управління педагогічними працівниками?

Ваші відповіді:

  1. Управлінська діяльність керівника освітньої організації визначається як різновид професійної діяльності, яка здатна: поєднувати різні стилі управління залежно від ситуації; організовувати спільну діяльність керівника та працівників на засадах партнерства; врахувати мотиви професійної діяльності працівників і створювати умови для їх особистісного та професійного самовдосконалення; визначати психологічні умови вдосконалення особистості та діяльності керівника освітньої організації.
  2. Два основні напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій:

– власне управлінська діяльність; – управління педагогічними працівниками.

  1. Основними складовими є планування є планування, організація роботи,створення оптимальних умов (делегування, координація, керування змінними) для здійснення управління, контроль з метою перевірки виконання обраної мети і результатів діяльності. --Івах Тетяна Миколаївна (обговорення) 20:59, 13 липня 2015 (EEST)

--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 14:39, 18 червня 2015 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго дня. Прошу опрацювати тему 2 «Зміст і структура психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівника" та дати відповіді на питання: 1. Що таке психологічна готовність 2. Назвіть основні компоненти психологічної готовності 3. Які чинники впливають на психологічну готовність

Ваші відповіді:


--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 14:31, 26 червня 2015 (EEST)

Доброго дня. Мої віповіді на Ваші запитання: 1. Психологічна готовність керівника до управління педагогічними працівниками визначається як комплекс взаємопов’язаних та взаємозумовлених психологічних якостей, які забезпечують успішність управління, можливість прийняття керівником нестандартних, оригінальних управлінських рішень. Психологічна готовність керівника до управління трудовим колективом передбачає врахування усіх психологічних особливостей управлінської діяльності як такої. 2. Розрізняють такі основні компоненти психологічної готовності: - Загальна психологiчна готовнiсть до управлiння - це комплекс психологiчних характеристик, якi необхiднi керiвниковi для успiшного здiйснення управлiння в цiлому; є першоосновою для здiйснення ефективного управлiння, на яку нiби "нанизуються" рiзного виду спецiальнi види психологiчнi готовностi. - Спецiальна психологічна готовнiсть до управлiння - це психологiчнi характеристики, якi забезпечують успiшнiсть здiйснення керiвником окремих складових управлiння (забезпечення гуманiзацiї управлiння, здiйснення управлiнського спiлкування, попередження та розв'язання конфлiктiв, забезпечення психiчного здоров'я особистостi тощо). 3. Чинники психологічної готовності до управління: – наявність загальних і спеціальних здібностей, інтересу доуправлінської діяльності; – готовність до прийняття ризикових рішень, вирішення складних завдань, подолання напружених ситуацій заради мети; – до активних дій в екстремальних умовах (дефіцит часу, порушення технологічного процесу тощо), тобто бажання й можливість діяти за високих стресових навантажень; – готовність діяти в середовищі, що швидко змінюється; – наявність спеціальних знань та умінь; – ціннісне ставлення до професіоналізму; – наявність уявного образу «Я» – уявлення про управлінську кар’єру; – самооцінка, самоаналіз, самоконтроль. --Івах Тетяна Миколаївна (обговорення) 21:18, 13 липня 2015 (EEST)

Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю