Роменська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Повна назва навчального закладу

Роменська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області

Адреса навчального закладу

42009, вул. Чапаєва, буд. 5, м. Ромни Сумської області 7-29-21 Email romny.school6@gmail.com

Історія навчального закладу

IMG 0005.jpg
Школа створена у 1913 році і мала назву «Романівське училище», оскільки того року широко відзначався 300-літній ювілей царювання дому Романових. В березні 1917 року до Роменської міської управи надійшла заява викладачів Романівського парафіяльного училища, в якій йшлася мова про те, що заклад відкритий на честь 300-річчя царювання дому Романових і висловлено бажання перейменувати училище.

Клопотання вчителів школи отримало підтримку міської влади і згідно з резолюцією міського голови Б.Чанишева училищу було присвоєно ім`я Т.Г. Шевченка.

Через брак відповідних приміщень в 1918 році, за розпорядженням Роменської управи, в Шевченківській школі в першій половині дня навчалися учні комерційного училища, а в другій половині дня її класи передавались в розпорядження гімназії для дорослих.

В 1920 році школа називалася «Восьма Радянська школа» мала 4 групи і 150 учнів. Вчителів:4. Це виписка із звіту надісланого вчителькою Тарасевич 27 липня 1920 року до Роменського уєздного відділу народної освіти.

В 1921 році наша школа називалась просто Шевченківська. Вчителів було 13.

В 1923 році Шевченківська школа стає Четверта трудова школа.

В 1930 році школа №6 стає семирічною.

З 1930 по 1934 р.р. директором школи був Прокопенко Іван Миколайович, з 1934 по 1937 р.р.- Садовий Микола Григорович, в 1937-1938р.р.- Пустоваров Антон Васильович.

В 1939-1940н.р.- було 11 комплектів класів, в 1940-1941 н.р. – було 9 комплектів класів.

З 1938 по 1941 рік школа стала зватись неповно-середньою, а потім середньою: на початку 1941н.р. був 10 клас.

За роки окупації 2 роки в школі навчалися лише діти 1-3 класів, частина приміщення використовувалося як шкільне, а інша за господарськими потребами окупантів.

5 жовтня 1943 року школа відновила свою роботу. Було 7 класів, а хлопці 10 класу пішли на фронт і лише 3 повернулось.

В 1943-1944р.р. школа числилась за№3, і мала 9 класів. В 1944-1945 р.р.- була російська початкова школа за №4.

З 1945 року стала семирічна школа №6. В 1949 році директором стає Маломуж.

З1959 року школа називається восьмирічною загальноосвітньою трудовою політехнічною школою №6.

В 1951році директором школи був Бойшенко Федір Прокопович, навчався 361 учень.

З 1955 року директором школи призначено Мурку Дмитра Помпейовича, у школі навчався 281 учень.

З 1964-1965н.р. директором школи призначено Федорок Валентину Василівну, 248 учнів і 20 учителів. З 1973 року директором школи стає Авраменко Андрій Григорович, потім Гак Зінаїда Григорівна. З 1979 року директором стає Невороха Юрій Кузьмич. У 80-90 роках школа працювала у дві зміни і навчалось понад 450 учнів. З1998 року директором школи призначено Спичку Ларису Олександрівну. В 2009 році обрано Мірошниченко Віру Яківну. З2010 року директором школи стає Луценко Андрій Юрійович. В 2011 році директором школи призначено Мицика Валерія Миколайовича. Школа продовжує жити і намагається завойовувати нові висоти.

Директори

З 1930 по 1934рр.- Прокопенко Іван Миколайович.

З 1934 по 1937 рр. - Садовий Микола Григорович.

1937-1938рр.- Пустоваров Антон Васильович.

У 1949 році директором стає Маломуж.

У 1951 році- Бойшенко Федір Прокопович.

З 1955 року директором школи призначено Мурку Дмитра Помпейовича. З 1964 по 1965 рр. - Федорок Валентину Василівну.

З 1973 року директором школи стає Авраменко Андрій Григорович, потім Гак Зінаїда Григорівна.

З 1979 року - Невороха Юрій Кузьмич.

З 1998 року директором школи призначено Спичку Ларису Олександрівну . У 2009 році - Мірошниченко Віра Яківна.

З 2010 року - Луценко Андрій Юрійович.

У 2011 році директором школи призначено Мицика Валерія Миколайовича

Кращі викладачі

Директор школи Мицик Валерій Миколайович, учитель правознавства, керівник секції «правознавство» Роменської МАН. Неодноразово нагороджувався грамотами і подяками Департаменту освіти і науки Сумської ОДА
Учитель фізичної культури Луценко А.Ю. зайняв ІІІ місце в Обласному конкурсі «Урок фізичної культури з елементами футболу, інноваційний урок фізичної культури»
Величко Галина Михайлівна, учитель хімії та біології, переможець конкурсу «Учитель року – 2015» у номінації «хімія».
Гербуль Наталія Олександрівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, творчий педагог, пише вірші, сценарії шкільних свят.

Кращі майстри

Відомі випускники

Учительські династії: Спичка Лариса Олександрівна навчалась в Роменській в ЗОШ І-ІІ ступенів № 6 з 1963 по 1971 рр. Після закінчення Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка працювала вихователем групи продовженого дня та вчителем музики з 1986 по 1998 рр., а з 1998 по 2009 рр. – директором школи. На даний час директор Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4. Мати, Чуба Євдокія Петрівна, працювала вчителем хімії та біології, заступником директора з навчально-виховної роботи з 1955 р. по 1985 рр. Діти: Спичка О.В. та Спичка Н.В. – випускники школи. Донька закінчила школу у 1999 р. Навчалася у Київському державному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.

Черненко Марія Петрівна до 1 класу ЗОШ №6 прийшла 1950 року. Школа була тоді семирічною. 8-10 класи закінчувала в ЗОШ №1. Після закінчення школи працювала на заводі «Поліграфмаш».1962 року вступила до Сумського педінституту на спеціальність «вчитель математики і креслення». Після закінчення працювала вчителем в с. Овлаші Роменського р-ну. З 1972 року розпочала свою роботу в ЗОШ №6 на посаді вчителя фізики і математики. Свою педагогічну роботу закінчила в 2013 році, маючи 45 років педстажу. ЇЇ батько, Ярошенко Петро Федорович, народився 1916 року в м. Ромни. В 1924 році розпочинає своє навчання в 1 класі ЗОШ №6. Після закінчення школи продовжує своє навчання в технікумі механізації.1934 року складає іспити до Сумського педагогічного інституту по спеціальності вчитель математики. В 1939 році навчаючись на 4 курсі працює вчителем в Полтавській області. Через війну не закінчив педінститут. Був в окупації. З 1943 року працює на заводі «Поліграфмаш». З 1949 року починає працювати в Засульській ЗОШ. З 1961року село Засулля приєднують до м. Ромни і продовжує свою роботу до 1973 року і виходить на пенсію.

Головач Ірина Володимирівна закінчила Роменську ЗОШ №6, деякий час працювала педагогом-організатором у рідний школі. На даний час - директор Роменської ЗОШ І-ІІ ступенів №8.

Навчальний заклад сьогодні

Роменська ЗОШ І-ІІ ступенів №6
Основним напрямком діяльності педагогічного колективу є виховання громадянина-патріота, національно свідомої та духовно багатої людини, яка має міцні знання та сформовані життєві компетенції. Сьогодні 132 учням нашої школи дають знання 18 учителі, з них мають:

• вищу категорію -6; • І категорію – 2; • ІІ категорію - 5; • категорію «спеціаліст» - 5.

Шевченківські дні
Як учень сприймає вчителя, залежить його ставлення до школи і навчання. Він є по¬середником між дитиною і поколіннями. І лише через нього діти пізнають дійсність. Тому ми приділяємо велику увагу формуван¬ню компетентного педагога, який може навчити та виховати сучасного учня. Щоб дати учневі промінь світла, педагогові треба виховати в собі сонце.

Виходячи з нових реалій і потреб суспільства, ми розуміємо та відчуваємо на практиці: особливістю сучасності стає те, що людина для самореалізації в суспільстві має набути вміння самостійно, усвідомлено робити вибір, активно діяти та природно сприймати зміни, вміти структурувати свій життєвий простір і вчитися протягом життя. Ми вже давно зрозуміли, що процес в якому поєднується накопичення знань і саме пізнання, творить людину, яка вміє діяти, співчувати, розуміти свою причетність до того що відбувається навколо неї, розуміти інших, бути толерантною, відповідальною, знаходити компроміс. Для кожного наставника важливі характер, моральність переконання. Вчитель впливає на особистісне зростання учня передусім своїм авторитетом. Високий рівень педагогічної майстерності, яка передбачає знання предмета, знання педагогіки та психології сприяє високому результату навчально-виховного процесу.

День Святого Миколая
Однією з пріоритетних напрямків інформатизації загальної середньої освіти є створення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Застосування ІКТ у процесі викладання та навчання відкриває унікальні можливості і перспективи. Комп’ютерна грамотність педагогічних працівників є необхідною умовою її здійснення.

Методична робота у нашій школі направлена на надання дієвої допомоги кожному вчителю на шляху удосконалення фахової майстерності. Сьогодні, говорячи про компетентного учителя, не можна не звертати уваги на його уміння працювати з комп'ютером та використовувати його у навчально-виховному процесі. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04 2011 року №494 затверджена Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року. На виконання цієї програми у школі зроблено ряд кроків. Створено веб-сайт школи для опублікування кращих надбань як учнівського так і вчительського колективів. У школі створено умови для ефективного підвищення майстерності вчителів. З метою підвищення професійної компетентності вчителів і забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в школі працюють 3 шкільні методичні об'єднання. Важливу роль у результативності навчально-виховного процесу та виявленні професіоналізму, компетентності вчителя відіграє атестація педагогічних працівників. Атестація – це ще одна сходинка до майстерності. Вона стає перевіркою його особистісного зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здібностями, іспитом на компетентність. Директор школи Мицик Валерій Миколайович, учитель правознавства, керівник секції «правознавство» Роменської МАН неодноразово нагороджувався грамотами і подяками Департаменту освіти і науки Сумської ОДА. Вчитель фізичної культури Луценко А.Ю. зайняв ІІІ місце в Обласному конкурсі «Урок фізичної культури з елементами футболу, інноваційний урок фізичної культури». Головним завданням для себе він бачить учня – здорового, вихованого, цілеспрямованого, а для цього намагається, щоб уроки не були шаблонними, а творчими, різноманітними, такими, які формують у дітей такі вольові якості, як само організованість та старанність.

  У нашому творчому колективі вже давно стало практикою, що вчитель поєднує вимогливість зі справедливістю та доброзичливістю, пошаною і педагогічним тактом.

Але навчання учнів умінню вчитися буде ефек¬тивним лише тоді, якщо ця робота охоплює всі аспекти шкільного життя, ведеться всім педагогічним колективом за активної участі учнів та їх батьків. Школа має вчити жити, а для цього в ній повинен панувати особливий мікроклімат, у якому дитині було б комфортно, добре, затишно. Зрозуміло, що тільки мудрий учитель на основі власного досвіду, спостережень, своєї інтуїції, не лякаючись нових віянь у педагогічної праці, позитивно сприймаючи розмаїття педагогічних і методичних інно¬вацій, зможе створити для себе концепцію роботи з усіма учнями, зокрема з обдарованими. Заслужити в школі титул «улюбленого вчителя» нелегко, але надзвичайно почесно. Цей титул, ми з гордістю можемо констатувати, носять однаковою мірою як досвідчені, так і молоді освітяни.

Cемінар заступників директорів з НВР
Отже, підкреслю, що незаперечним фактом є те, що наш колектив намагається бачити не тільки сьогоднішній, а й завтрашній день, передбачити свою діяльність на основі принципово нових ідей, підходів і технологій.

Уважаю, що більшість педагогів школи від¬повідають високому званню сучасний вчитель, бо ми всі розуміємо, що настав час справжніх випро¬бувань, пошуку, нового змісту освіти.

Для забезпечення освітніх потреб та розвитку здібностей дітей у школі організована робота спецкурсів, працює 5 гуртків за інтересами та спортивних секцій. Навчальний заклад живе напруженим і цікавим життям. Школа має свої традиції, йде постійний пошук нових форм організації навчальної та виховної роботи. Важливу роль в життєдіяльності школи відіграє учнівське самоврядування, яке має чітку структуру, і охоплює дітей усіх вікових груп.
Випуск - 2015
Головним напрямком діяльності школи на сучасному етапі є формування громадянських якостей підростаючого покоління. Формування громадянина-патріота відбувається через використання різних напрямків, методів та форм роботи. Це вивченню історії рідного краю та нашої держави, участь у Всеукраїнських акціях, проведення науково-практичних конференцій, презентацій, тематичних годин спілкування, тренінгів, вікторин, конкурсів, пізнавально-розважальних програм, благодійних акцій, свят, літній відпочинок, «трудові десанти», робота волонтерського загону.

Учні школи беруть участь у міському інтелектуальному конкурсі «Учень року», Всеукраїнській експедиції «Моя Батьківщина», у конкурсі робіт Юних фотоаматорів «Моя країна -Україна», конференції «Герої сучасності серед нас», учні школи є слухачами Малої академії наук. Виховуючи молодь, ми плекаємо наше майбутнє, майбутнє рідної землі, нашої країни.

Автор статті(посилання на сторінку користувача)

Загайко Оксана Анатоліївна