Соціально-гуманітарний кредитний модуль Бузовська О.І.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 15:58, 10 липня 2015, створена Бузовська Оксана Іванівна (обговореннявнесок) (Інтерактивні практичні заняття)

Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня. Дайте відповідь на запитання: 1. Встановіть зв’язок між модернізацією системи освіти і розвитком сучасного суспільства. 2. Ознайомтеся з рейтингами українських університетів (можна скористатися джерелом: http://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-universities-2014/) і встановіть, які показники визначають якість освітніх послуг, опрацювавши матеріал у розділі Інтерактивні практичні заняття на моїй сторінці обговорення. Для роботи з матеріалом перейдіть за посиланням :Соціально-гуманітарний кредитний модуль Логвиненко Ю.В.

--Логвиненко Юлія Володимирівна (обговорення) 11:22, 12 червня 2015 (EEST) _________________________

Доброго дня, Юліє Володимирівно!

1. Модернізація освіти це досить важливий крок на шляху до соціального, економічного та політичного розвитку в Україні. Досить важливо оновлювати систему освіти відповідно до вимог сьогодення. Освіта є одним з найважливіших чинників національного розвитку і запорука національної безпеки. Сьогодення вимагає від особистості бути активним, освіченим, конкурентномпроможнім. Загальноосвітньою тенденцією є перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій, що базується не на матеріальній, а на інтелектуальній власності, і визначається рівнем людського розвитку. Я вважаю, що між модернізацією освіти та розвитком сучасного суспільства існує взаємозв'язок.

2. Якість освітніх послуг визначають такі показники: стан матеріально-технічної бази навчального закладу, якісний викладацький склад, якісні навчальні програми, якість студентів, якість знань, престижність диплома, конкурентноспроможність випускників на ринку праці.--Бузовська Оксана Іванівна (обговорення) 15:25, 10 липня 2015 (EEST)

Доброго дня. Дайте відповідь на запитання: 1. Розкрийте, що включає в себе поняття «двоступенева система вищої освіти»? 2. Складіть хронологічну таблицю із найважливіших (на вашу думку) подій Болонського процесу (до 10 подій). Відповідь аргументуйте,


опрацювавши матеріал у розділі Інтерактивні практичні заняття на моїй сторінці обговорення. Для роботи з матеріалом перейдіть за посиланням :Соціально-гуманітарний кредитний модуль Логвиненко Ю.В. --Логвиненко Юлія Володимирівна (обговорення) 11:24, 16 червня 2015 (EEST)

1. Двоступенева система вищої освіти це підготовка бакалавра - 4 роки навчання та магістра - 2 роки навчання. 2. Хронологічна таблиця подій Болонського процесу 19 червня 1999 року - Болонья (Італія) підписання документу "Болонська декларація" 19 травня 2001 р. Празьке комюніке. Прага. Підтверджено позиції щодо цілей, визначених Болонською декларацією, висловлено зауваження щодо подальшої реалізації процесу 18-19 вересня 2003 року Берлінське комюніке Берлін. Поширення загальноєвропейських вимог на докторські ступені 2003 рік приєднання Росії 19-20 травня 2003 року. Саміт учасників Болонського процесум. Берген (Норвегія) Запропоновано: прийняти зручні та зрозумілі градації дипломів, ступенів і кваліфікацій; увести в своїй основі двоступеневу структуру вищої освіти; використати єдину систему кредитних одиниць (систему ECTS – European Community Course Credit Transfer System) і додатків до дипломів; напрацьовувати, підтримувати і розвивати європейські стандарти якості зі застосуванням порівняних критеріїв, механізмів і методів їх оцінки; усунути існуючі перепони для розширення мобільності студентів, викладачів, дослідників і управлінців вищої школи 17-18 травня 2007 року. Саміт учасників Болонського процесу. Лондон. 28-29 квітня 2009 року. Конференція. Левен (Бельгія)Озвучено основні питання конференції на наступне десятиріччя (суспільний контроль освіти; безперервне навчання; працевлаштування випускників; міжнародна відкритість; мобільність студентів і освіти в цілому, наукових досліджень і інновацій, інформації та методів прозорості в освіті) і розкриті нові напрямки співпраці учасників Болонського процесу. 6-28 квітня 2012 р. Міністерська Бухарестська конференція та Третій Болонський Форум. Бухарест.(Румунія) Обговорили майбутнє Європейського простору вищої освіти. Підписано Бухарестське комюніке «Використання нашого потенціалу з найбільшою користю: консолідація Європейського простору вищої освіти». Міністр освіти і науки Армен Ашотян офіційно прийняв керівництво на 2012-2015 рр. 2015 р. Міністерський саміт країн-учасниць Болонського процесу. Заплановано провести в Єревані--Бузовська Оксана Іванівна (обговорення) 15:54, 10 липня 2015 (EEST)

Індивідуальні заняття

Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю