Відмінності між версіями «Соціально-гуманітарний кредитний модуль Лавриненко В.Я.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Інтерактивні практичні заняття)
(Інтерактивні практичні заняття)
Рядок 8: Рядок 8:
  
 
Доброго дня, Юліє Володимирівно!
 
Доброго дня, Юліє Володимирівно!
1. Вважаю, що розвиток суспільства на кожному новому етапі ставить певні нові вимоги до випускника ЗНЗ. Основа модернізації - науково-технічний прогрес, що неможливий без змін в освіті. Тому між модернізацією системи освіти, на мою думку, і розвитком сучасного суспільства існує прямопропорційний зв'язок. 2. Якість освітніх послуг визначають такі показники:
+
1. Вважаю, що розвиток суспільства на кожному новому етапі ставить певні нові вимоги до випускника ЗНЗ. Основа модернізації - науково-технічний прогрес, що неможливий без змін в освіті. Тому між модернізацією системи освіти, на мою думку, і розвитком сучасного суспільства існує прямопропорційний зв'язок.
1. Якість викладацького складу.
+
2. Якість освітніх послуг визначають такі показники:
2. Стан матеріально-технічної бази навчального закладу.
+
- якість викладацького складу;
3. Мотивація викладацького складу.
+
- стан матеріально-технічної бази навчального закладу;
4. Якість навчальних програм.
+
- мотивація викладацького складу;
5. Якість студентів.
+
- якість навчальних програм;
6. Якість інфраструктури.
+
- якість студентів;
7. Якість знань.
+
- якість інфраструктури;
8. Інноваційна активність керівництва.
+
- якість знань;
9. Впровадження процесних інновацій.
+
- інноваційна активність керівництва;
10. Престижність диплома.
+
- впровадження процесних інновацій;
11. Конкурентоспроможність випускників на ринку праці.
+
- престижність диплома;
12. Досягнення випускників.--[[Користувач:Лавриненко Валентина Яківна|Лавриненко Валентина Яківна]] ([[Обговорення користувача:Лавриненко Валентина Яківна|обговорення]]) 20:41, 20 червня 2015 (EEST)
+
- конкурентоспроможність випускників на ринку праці;
 +
- досягнення випускників.--[[Користувач:Лавриненко Валентина Яківна|Лавриненко Валентина Яківна]] ([[Обговорення користувача:Лавриненко Валентина Яківна|обговорення]]) 20:41, 20 червня 2015 (EEST)
 
______________________________________
 
______________________________________
  

Версія за 20:50, 20 червня 2015

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня. Дайте відповідь на запитання: 1. Встановіть зв’язок між модернізацією системи освіти і розвитком сучасного суспільства. 2. Ознайомтеся з рейтингами українських університетів (можна скористатися джерелом: http://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-universities-2014/) і встановіть, які показники визначають якість освітніх послуг, опрацювавши матеріал у розділі Інтерактивні практичні заняття на моїй сторінці обговорення. Для роботи з матеріалом перейдіть за посиланням :Соціально-гуманітарний кредитний модуль Логвиненко Ю.В.

--Логвиненко Юлія Володимирівна (обговорення) 11:42, 12 червня 2015 (EEST)

Доброго дня, Юліє Володимирівно! 1. Вважаю, що розвиток суспільства на кожному новому етапі ставить певні нові вимоги до випускника ЗНЗ. Основа модернізації - науково-технічний прогрес, що неможливий без змін в освіті. Тому між модернізацією системи освіти, на мою думку, і розвитком сучасного суспільства існує прямопропорційний зв'язок.

2. Якість освітніх послуг визначають такі показники:

- якість викладацького складу; - стан матеріально-технічної бази навчального закладу; - мотивація викладацького складу; - якість навчальних програм; - якість студентів; - якість інфраструктури; - якість знань; - інноваційна активність керівництва; - впровадження процесних інновацій; - престижність диплома; - конкурентоспроможність випускників на ринку праці; - досягнення випускників.--Лавриненко Валентина Яківна (обговорення) 20:41, 20 червня 2015 (EEST) ______________________________________


Доброго дня. Дайте відповідь на запитання: 1. Розкрийте, що включає в себе поняття «двоступенева система вищої освіти»? 2. Складіть хронологічну таблицю із найважливіших (на вашу думку) подій Болонського процесу (до 10 подій). Відповідь аргументуйте, опрацювавши матеріал у розділі Інтерактивні практичні заняття на моїй сторінці обговорення. Для роботи з матеріалом перейдіть за посиланням :Соціально-гуманітарний кредитний модуль Логвиненко Ю.В. --Логвиненко Юлія Володимирівна (обговорення) 11:20, 16 червня 2015 (EEST)

Доброго дня, Юліє Володимирівно!Хронологічна таблиця подій Болонського процесу:

19 червня 1999 р.«Болонська декларація». Болонья (Італія).Узгоджено єдину систему освіти з єдиними критеріями та стандартами до 2010 року (39 держав) 19 травня 2001 р. Празьке комюніке. Прага. Підтверджено позиції щодо цілей, визначених Болонською декларацією, висловлено зауваження щодо подальшої реалізації процесу 18-19 вересня 2003 р. Берлінське комюніке Берлін Поширення загальноєвропейських вимог і стандартів уже й на докторські ступені Була запропонована формула триступеневої освіти (3-5-8), згідно з якою: не менше трьох років відводиться для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», не менше 5 років – для отримання рівня «магістр», не менше 8 років для отримання вченого ступеня «доктор філософії». 2003 р Приєднання Росії. Учасниками процесу стало 40 держав 19-20 травня2003р. Саміт учасників Болонського процесу м. Берген (Норвегія) Запропоновано: прийняти зручні та зрозумілі градації дипломів, ступенів і кваліфікацій; увести в своїй основі двоступеневу структуру вищої освіти; використати єдину систему кредитних одиниць (систему ECTS – European Community Course Credit Transfer System) і додатків до дипломів; напрацьовувати, підтримувати і розвивати європейські стандарти якості зі застосуванням порівняних критеріїв, механізмів і методів їх оцінки; усунути існуючі перепони для розширення мобільності студентів, викладачів, дослідників і управлінців вищої школи 17-18 травня 2007 р. Саміт учасників Болонського процесу. Лондон. На саміті зазначався значний загальний прогрес у вирішенні складних питань освіти. 28-29 квітня 2009 р. Конференція. Левен (Бельгія). Озвучено основні питання конференції на наступне десятиріччя (суспільний контроль освіти; безперервне навчання; працевлаштування випускників; міжнародна відкритість; мобільність студентів і освіти в цілому, наукових досліджень і інновацій, інформації та методів прозорості в освіті) і розкриті нові напрямки співпраці учасників Болонського процесу. 26-28 квітня 2012 р. Міністерська Бухарестська конференція та Третій Болонський Форум. Бухарест.(Румунія) Обговорили майбутнє Європейського простору вищої освіти. Підписано Бухарестське комюніке «Використання нашого потенціалу з найбільшою користю: консолідація Європейського простору вищої освіти». Міністр освіти і науки Армен Ашотян офіційно прийняв керівництво на 2012-2015 рр. 2015 р. Міністерський саміт країн-учасниць Болонського процесу. Заплановано провести в Єревані

Індивідуальні заняття

Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю