Соціально-гуманітарний кредитний модуль Пимоненко Л.В.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Вітаю, шановні колеги! Це інтерактивне практичне заняття присвячене темі "Четверта промислова революція", яка вже зараз непомітно:)) розгортається перед нами. Пропоную для знайомства з цим явищем перейти за наступними посиланнями:

Після вивчення матеріалів поділіться своїми думками щодо наступного:

1. Які переваги несе людям четверта промислова революція?

2. Які ризики вона має?

3. Які компетентності мусить мати людина епохи четвертої промислової революції? --Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)


Ваші відповіді: Основними елементами четвертої промислової революції будуть суцільні інновації, які повністю змінять спосіб життя людей, а також впливатимуть на свідомість (тобто поступово змінюватимуть саму природу людини). Практично всі виробничі процеси будуть автоматизовані, ми не тільки перейдемо на електромобілі й автомобілі на водневих двигунах, але й самі машини перевозитимуть нас без водіїв. У людей вивільниться маса часу не тільки через роботизацію, але й через спосіб купівлі та доставки товарів. Можна буде замовляти індивідуальний дизайн та комплектацію продуктів та послуг, вони будуть миттєво оплачуватись, а дрони доставлятимуть товар прямо до вашого місцезнаходження. Багато ринків будуть працювати напряму, оминаючи різні посередницькі структури: брокерів та дилерів. Поступово відімре необхідність у дешевій робочій силі, велика кількість некваліфікованих працівників опиниться без роботи. Люди стануть жити довше завдяки повній автоматизації процесів лікування і слідкування за здоров’ям людей. Тотальне старіння населення спричинить глобальні реформи державного управління, а також призведе до значних реформ у світовій фінансовій системі.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 20:16, 19 серпня 2017 (EEST)-Крім економічної нерівності, четверта промислова революція може посилити і соціальну. Більше всіх від інновацій виграють інтелектуали і капіталісти - інноватори, акціонери та інвестори. Це створює фінансову прірву між тими, хто живе за рахунок праці, і тими, хто живе за рахунок капіталу. Тому технологічний прогрес є однією з головних причин стагнації, а іноді і зниження рівня доходів більшої частини населення розвинених країн: зріс попит на висококваліфікованих фахівців, тоді на малокваліфіковану працю падає і буде падати. У результаті затребувані або зовсім некваліфіковані люди, або фахівці: посередині порожнеча.Суспільство пронизане цифровими технологіями, змінилася сама динаміка передачі інформації - це теж живить невдоволення. Більше 30% населення земної кулі сьогодні використовує соціальні мережі і медіа для спілкування, навчання та поширення інформації. В ідеалі це має зміцнити міжкультурні зв'язки і співробітництво. Але, на жаль, свобода інформації призводить також і до зростання нічим не підкріплених очікувань, нерозуміння критеріїв успіху для груп та індивідуумів, і поширенню екстремістських ідей та ідеологій.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 20:16, 19 серпня 2017 (EEST)

---

Відповідно до прогнозу «Майбутнє працевла- штування», представленого на Всесвітньому еконо- мічному форумі в Давосі (2016 р.), найбільш корис- ними навичками у майбутньому працевлаштуванні є: 1) уміння вирішувати комплексні завдання; 2) кри- тичне мислення; 3) творчі здібності; 4) управлінські таланти; 5) уміння координувати свою діяльність із іншими людьми; 6) емоційний інтелект; 7) здатність міркувати і приймати рішення; 8) орієнтація трудо- вої діяльності на обслуговування; 9) навики ведення переговорів; 10) когнітивна гнучкість--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 20:13, 19 серпня 2017 (EEST)

Пропоную долучитись до вивчення наступної теми "Освіта в Україні та країнах світу". Для цього перейдіть за посиланням на текст лекції. Також нам знадобиться переглянути матеріал щодо реформи освіти Нова українська школа Додаткову інформацію про системи освіти розвинених країн можна отримати в інтернеті. Після цікавого прочитання дайте відповіді за допомогою прийому ПРІМА на таке:

П - почаклуємо - вкажіть одну чарівну зміну у вашій школі, яку б ви запровадили з досвіду освіти розвинених країн.

Р - розв'яжемо проблеми - розкажіть про одну проблему з вашої педагогічної практики, яку ви змогли б розв'язати, використовуючи отриманий досвід освіти інших країн.

І - інший погляд - уявіть себе учнем. Спробуйте стати на його позицію. Розкажіть від його імені, яка б інновація з досвіду освіти інших країн йому найбільше сподобалась.

М - може статися - Опишіть, що може статися на Вашому уроці історії чи права, якщо Ви отримаєте можливість змінити його після знайомства з системами іноземної освіти.

А - а що далі - уявіть, що реформа "Нова українська школа" відбулася. На Вашу думку, цього достатньо? Чи варто продовжити? Як саме, на Вашу думку має продовжувати змінюватись освіта? Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)


Ваші відповіді:

  П- У своїй школі я б запровадила предмети за вибором.
  Р- Коли б діти вивчали предмети за вибором, вони б змогли більше приділити уваги їхньому вивченню. більше отримали б
   інформації ,яка їм цікава і потрібна. А зацікавлений учень- це розв'язання однієї із багатьох вчительських проблем.
  І- З позиції учня мене б найбільше зацікавили велоуроки та уроки на свіжому повітрі.
  М- Іноземні системи освіти настільки різноманітні, що на уроці може статися будь-що.
  А- Цього не достатньо. Реформи в освіті проводяться, а проблем не меншає, а все більшає. На мій погляд тому, що
   втрачаються духовні цінності.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 20:00, 19 серпня 2017 (EEST)
Доброго дня! Наступне заняття з теми "Освіта в інформаційному суспільстві". Опрацювавши матеріал за цим посиланням, дайте відповідь на запитання.

Якими є особливості освіти в інформаційному суспільстві? Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)


Ваша відповідь:

Цінністю в освітньому процесі визнається вільна, освічена особа, здатна зберігати свою індивідуальність та унікальність і в той самий час здатна до співпраці у межах відкритого полікультурного освітнього простору. За таких умов знання не є самоціллю, певною сумою усталених істин та аксіом, вони можливісні та варіативні. Вони творяться самою людиною, не відчужуються від її потреб та інтересів, а відтак є особистісно значимими як для конкретного учасника освітньої взаємодії, так і для соціуму загалом. Проте недостатньо вміти самостійно освоювати та накопичувати інформацію, необхідно навчитися такій технології роботи з інформацією, коли готуються і приймаються рішення на основі колективного рішення. Інформаційні технології сприяють розширенню горизонтів спілкування учасників освітньої взаємодії, зумовлюють те, що вони часто вступають в комунікацію з людьми із незнайомих їм культурних, соціальних прошарків. Відтак вони мають виявляти готовність до їх розуміння та співпраці, плекати уміння толерантно відноситися до іншої, відмінної позиції, точки зору. В умовах інформаційного суспільства необхідно підготувати людину до швидкого сприйняття і переробки великих масивів інформації, оволодінні людиною сучасними засобами, методами, технологією роботи.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 20:09, 19 серпня 2017 (EEST)

На цьому інтерактивному практичному занятті - тема "Євроінтеграційна стратегія України". За посиланням знаходиться Путівник по Ліссабонському договору. Він створений для регулювання питань співжиття та участі у справах країн і громадян Євросоюзу. Познайомтесь із публікацією. Охарактеризуйте основні цілі та цінності Євросоюзу. Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)


Ваша відповідь: Лісабонський договір чітко визначає цілі Європейського Союзу та його цінності щодо підтримки миру, демократії, дотримання прав людини, правосуддя, рівності, верховенства права та сталого розвитку. Договір гарантує, що Європейський Союз буде: • Забезпечувати людям простір свободи, безпеки та правосуддя без внутрішніх кордонів. • Працювати задля сталого розвитку Європи на основі збалансованого економічного зростання та стабільності цін, високо конкурентоспроможної соціальної ринкової економіки, спрямованої на повну зайнятість та соціальний прогрес з високим рівнем захисту навколишнього середовища. • боротися проти соціального відчуження та дискримінації, сприяти соціальній справедливості та соціальному захисту. • Сприяти економічній, соціальній та територіальній згуртованості та солідарності держав-членів. • Залишатися відданим економічному та валютному союзу з євро своєї валюти. • Підтримувати та поширювати цінності Європейського Союзу за його межами та робити свій внесок у мир, безпеку, сталий розвиток Землі, солідарність та взаємоповагу серед народів, вільну та чесну торгівлю та подолання бідності. • Робити внесок у захист прав людини, зокрема прав дитини, а також суворо дотримуватися та розвивати міжнародне право, зокрема дотримання принципів Хартії ооН. Це - найголовніші цілі. Лісабонський договір було створено, щоб надати Євро- пейському Союзу інструменти для їх досягнення--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 18:44, 18 жовтня 2017 (EEST)

Доброго дня! Освіта в країнах Євросоюзу перебуває у стані постійних змін. Українська освіта теж зараз реформується. Прошу Вас опрацювати матеріал про освітні нововведення у Фінляндії. Опрацювавши його, оберіть одну складову реформи освіти у Фінляндії: вибір предметів кожною школою; багатодисциплінарний предмет; посилення вивчення іноземних мов; факультативні предмети на вибір; система оцінювання; викладання релігії; програмування та підприємництво в школі; групове навчання; кумівство серед дітей; роль учителя та висловіть свої міркування щодо того, чи могла б вона інтегруватися з користю в українську школу. Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)


Ваша відповідь:

Мене зацікавила така складова, як " Меню предметів на вибір ". Здається, що вона могла б інтегруватися з користю в українську школу.Діти могли б вибрати те, що їх зацікавило, чим хотіли б зайнятися. Приваблює широкий спектр предметів, які пропонують до вивчення.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 19:10, 18 жовтня 2017 (EEST)

Індивідуальні заняття

На цьому індивідуальному занятті пропоную Вам ознайомитися з матеріалом про сім трендів сучасної освіти. Після цього оберіть один з них, який Ви вважаєте найважливішим, поясніть чому та стисло охарактеризуйте обраний тренд. --Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)


Ваша відповідь Мене зацікавив тренд "Сторителінг". Це спосіб донесення інформації аудиторії через розповідь історії з реальними та видуманими персонажами. Даний тренд дозволяє пояснити складний матеріал простими словами на конкретних прикладах.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 19:22, 18 жовтня 2017 (EEST)Наступне індивідуальне заняття присвячене цікавим методам роботи з учнями - "філософія для дітей" та проблемно-орієнтоване навчання. Перегляньте матеріал про них за цим поссиланням. Оберіть один з методів, який Ви вважаєте цікавим і поясніть, як Ви могли б застосувати його при вивченні історії та суспільних дисциплін на конкретному прикладі. --Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)


Ваша відповідь

Я вважаю цікавим метод “Philosophy for Children”. Він дозволяє прослухати або переглянути матеріал зі своїм учителем, а через деякий час після обдумування сформулювати свої власні питання до опрацьованого матеріалу. Діти вибирають питання, яке найбільше їх цікавить, і з допомогою вчителя обговорюють його. Цей метод забезпечує повагу різних поглядів, вчить ставити під сумнів свої припущення, аналізувати і обирати найкращі аргументи та судження, що саме і потрібно при вивченні історії.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 19:34, 18 жовтня 2017 (EEST)


Консультації

На цьому занятті Ви можете проконсультуватись зі мною з будь-яких питань, що розглядаються у нашому курсі. Питання можна задати мені на моій сторінці обговорення, або ж на цій сторінці. Дякую за співпрацю та порозуміння. --Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, Шановні колеги! Сьогодні за розкладом маємо Тематичні дискусії (Інтернет - семінари). Прошу співпрацювати за темою "Стратегічні зміни в сучасній системі освіти України". Перегляньте інформацію про ключові зміни оновлених програм 5-9 класів відповідно до реформи "Нова українська школа". Висловіть свою думку що до того, чи досягаються цими змінами основні засади реформи: компетентнісний підхід, орієнтація на учня, на формування у нього цінностей для успішного життя.


Ваші відповіді

Я вважаю, що цими змінами частково досягаються основні засади реформи. Мені здається, що найменш допрацьований аспект реформи –формування в учня цінностей для успішного життя.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 20:02, 18 жовтня 2017 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Напишіть коротке есе на тему: Чи є місце щастю в системі освіти?

Есе — це прозовий твір невеликого обсягу і вільної композиції. виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу чи питання і явно не претендує на визначальну або вичерпну трактування предмета.

--Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)