Теорія та методика фахової дисципліни Залуцька О.В.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, колеги. Давайте торкнемося надзвичайно цікавої для вчителя історії теми: "Методика роботи з історичними джерелами". За цим посиланням знаходиться Матеріал "Методи роботи з візуальними джерелами" із сайту Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін "Нова Доба"

Організація діяльності учнів із різними джерелами історичних знань

Сокур Л.А. ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

Завдання для Вас: складіть орієнтовну пам'ятку для учнів по роботі з історичним джерелом --Ніколаєнко Світлана Петрівна

Пам'ятка "Як працювати з текстом історичного джерела" 5-6 класи:

1. Прочитайте документ.

2. Хто автор документу?

3. Про яку історичну подію або явище розповідає документ?

4. Чи вказано в документі кому він адресований?

5. Визначте:

про що ви дізнались; що найголовніше в тексті; що потрібно запам'ятати; 6. Складіть запитання до тексту, починаючи словами "чому", "навіщо", "як".

7. Зробіть висновки.--Залуцька Ольга Василівна (обговорення) 12:31, 21 червня 2016 (EEST)


Пропоную вашій увазі лекцію з методики викладання історії на тему "Нетрадиційні форми навчання у сучасній загальноосвітній школі". Щоб переглянути текст лекції, перейдіть за посиланням Нетрадиційні форми навчання у сучасній загальноосвітній школі.

Берегова Д. А., Стельмах Н. В. НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ, ЇХ ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В ШКОЛІ

Завдання для Вас: розкажіть, які нетрадиційні форми уроків Ви практикуєте. Наведіть приклади --Ніколаєнко Світлана Петрівна


На уроках історії я часто використовую такі нетрадиційні форми: урок з міжпредметними звязками, урок-змагання, урок-гра,урок-дослідження, урок-подорож.--Залуцька Ольга Василівна (обговорення) 13:23, 21 червня 2016 (EEST)

Продовжуємо навчатися, друзі! Пропоную ознайомитися з матеріалом викладеним на сайті Кунцівської ЗОШ на основі книги Пастушенко Н. М., Пастушенко Р. Я. Діагностування навченості: Гуманітарні дисципліни. — Львів: ВНТЛ, 2000.ДІАГНОСТУВАННЯ НАВЧЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ З ІСТОРІЇ.

Завдання для Вас: які уміння учнів свідчитимуть про наявність принаймні поверхового розуміння здобутої історичної інформації? --Ніколаєнко Світлана ПетрівнаЗнайомимося з новою темою Використання програмових педагогічних засобів(ППЗ) на уроках та в позаурочний час. Завдання до теми, як завжди, на ваших персональних сторінках. З наказом МОН України Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів від 15 травня 2006 року N 369 ви можете ознайомитись на сайті Асоціації підприємств інформаційних технологій України, перейшовши за посиланням Наказ МОНУ.

Завдання для Вас: на яких етапах уроку доцільно застосовувати ППЗ? --Ніколаєнко Світлана Петрівна

ППЗ доцільно застосовувати на таких етапах уроків:

- Діагностичне тестування якості засвоєння матеріалу;

- У тренувальному режимі для формування умінь і навичок після вивчення

теми;

- У навчальному режимі;

- У індивідуальній роботі з учнями;

- У режимі самонавчання;

- У режимі графічної ілюстрації.--Залуцька Ольга Василівна (обговорення) 12:45, 21 червня 2016 (EEST)


Міжпредметні зв'язки на уроках історії та суспільних дисциплін Друзі, запрошую переглянути теоретичний матеріал за цим посиланням і виконати завдання, розміщені на ваших сторінках обговорення. Дякую і бажаю натхнення!

Завдання для Вас: наведіть приклад міжпредметних зв'язків, які Ви встановлюєте на своїх уроках --Ніколаєнко Світлана Петрівна

Уроки історії тісно повязані з іншими навчальними предметами, наприклад із математикою,зарубіжною літературою, захистом Вітчизни,художньою культурою, українською літературою, світовою літературою, географією. На власних уроках, я практикувала міжпредметні звязки із світовою літературою під час вивчення теми "Культура", також з математикою під час розв'язання історичних задач--Залуцька Ольга Василівна (обговорення) 13:19, 21 червня 2016 (EEST)

Наступна тема: Специфіка викладання історії Матеріал до неї ви знайдете за цим посиланням. Бажаю успіхів. Якщо виникнуть питання до мене, звертайтесь у розділі "Спілкування на моїй сторінці обговорення".

Завдання для Вас: які шляхи існують для створення проблемних ситуацій на уроках суспільних дисциплін? --Ніколаєнко Світлана Петрівна

Проблемне навчання на уроці історії

Під проблемним навчанням розуміють сукупність методів, за допомогою

яких перед учнями створюється проблемна ситуація, формуються проблеми,

шукаються шляхи їх вирішення та саме рішення. Умовою для створення

проблемної ситуації є включення в урок кількох, під час суперечливих

поглядів по проблемі, яка вивчається. Учні повинні вибрати вірну точку зору

та обґрунтувати її. Рішення проблемних завдань на уроці історії є найвищим

етапом організації роботи з учнями. На відміну від звичайних уроків,

проблемне навчання спитається не тільки на пізнання історичних фактів та

подій, а на розкриття причинно-наслідкових зв’язків. Вірне формулювання

навчальної проблеми – одне із головних завдань, від якого залежить успіх та

результативність уроку. Характерною рисою проблемного навчання є

постановка перед учнями проблемної ситуації, яка спонукає їх не тільки

користуватися готовими знаннями, але і самостійно (під керівництвом

вчителя) здобувати нові знання. Існують різноманітні шляхи створення

проблемної ситуації:

 • постановка проблемних завдань;
 • організація дискусії на уроці;
 • організація пошукової роботи школярів.
Проблемна ситуація на уроці залежить від:
 • характеру навчального матеріалу;
 • актуальних проблем сучасності;
 • життєвого досвіду школярів.

При оцінюванні проблемних завдань високо оцінюються використання

учнями:

 • знань з історії;
 • знань з літератури;
 • довідкових джерел;
 • засобів масової інформації.

Індивідуальні заняття

Шановні колеги! Під час індивідуальних занять зайдіть на головну сторінку цього сайту, перейдіть на сторінку порад і ознайомтесь з розділом "Корисні публікації". Там ви знайдете список сайтів з важливою для вчителів суспільних дисциплін інформацією та набір ікт інструментів для роботи з учнями! Вдалого вам використання!!! Будуть питання - звертайтеся. --Ніколаєнко Світлана Петрівна

Консультації

Шановні колеги! Під час консультації ви можете ставити мені запитання з методики викладання суспільних дисциплін тут.

У якості моєї консультації пропоную вам корисний матеріал з теми Кабінет історії

Кабінет історії на сайті вчителя історії КЗШ № 37 Пивовар С.В. --Ніколаєнко Світлана Петрівна

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю

Вікторина модульного контролю Про наявність принаймні поверхового розуміння здобутої історичної інформації свідчитимуть уміння. • встановлювати хронологічну послідовність взаємозалежних подій; • виділяти часові, просторові та явні причинно-наслідкові зв’язки між історичними факта¬ми; • пояснювати назви історичного тексту, визначати його тематику; • складати план прочитаного (почутого) тексту, його тези чи конспект; • пояснювати терміни, які вживаються у прочитаному (почутому) тексті.--Залуцька Ольга Василівна (обговорення) 12:39, 21 червня 2016 (EEST)