Учительська

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Найкорисніше в світі - це власний досвід
Ніколаєнко Світлана Петрівна – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, випускник Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (1990р.), закінчила аспірантуру Харківського державного університета ім. В.Н. Каразіна, працює над дисертацією. Регіональний представник програми Intel, переможець ІІ Міжнародного фестивалю Педагогічних Інновацій в номінації «Інновації в організації неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (2010р.)

Сфера наукових інтересів: формування компетентності саморозвитку педагогів у контексті технологій масової комунікації.

Дисципліни, що викладає в 2015/2016 рр.: методика викладання історії, «Освіта в ХХІ столітті: виклики, пошуки відповідей», спецкурси: «Євроінтеграційна стратегія України», «Intel® «Навчання для майбутнього», «Відкритий світ».Соціально-гуманітарний кредитний модуль, Професійно-орієнтований кредитний модуль / ІКТ у викладанні предметів

Сторінка користувача у освітньому просторі Sumy Wiki

Сторінка обговорення у освітньому просторі Sumy Wiki (майданчик для навчання)

Джерело сили лежить в сердці
Панченко Світлана Миколаївна - перший проректор, кандидат психологічних наук, доцент, відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком «Петро Могила».

Сфера наукових інтересів: особистісно-орієнтовані підходи в освіті дорослих, психологічна просвіта, дослідження та апробація нових форм освітньої та психологічної підтримки самоздійснення особистості в дорослому віці, способів сприяння особистісному зростанню дорослих. Автор численних публікацій у контексті означених проблем.

Дисципліни, що викладає в 2015/2016 рр.: Педагогічна психологіяПрофесійно-орієнтований кредитний модуль / Психологія

Сторінка користувача у освітньому просторі Sumy Wiki

Сторінка обговорення у освітньому просторі Sumy Wiki (майданчик для навчання)

Не можна любити те, чого не знаєшь
Матковська Марина Вікторівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та інноваційних технологій, магістр за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

Сфера наукових інтересів: гуманізація освітніх інноваційних процесів, психолого-педагогічні аспекти готовності вчителя до інноваційної діяльності. Дисципліни, що викладає в 2015/2016 рр.: педагогічна інноватика, теорія та методика навчання музики і музичного виховання дошкільників, управління змістом робіт; спецкурси: «Сучасний педагог: професійна діяльність та особистість», «Педагогіка здорового способу життя особистості», «Формування художньо-естетичної культури дітей засобами музичного мистецтва», «Гуманістична педагогіка в контексті становлення особистості».Професійно-орієнтований кредитний модуль / Інновацій на педагогіка

Сторінка користувача у освітньому просторі Sumy Wiki

Сторінка обговорення у освітньому просторі Sumy Wiki (майданчик для навчання)

Лише той учитель, хто живе так, як навчає
Петрова Лариса Григорівна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій

Сфера наукових інтересів: штучний інтелект, інформатизація освіти та методи впровадження педагогічних програмних засобів в навчальний процес, використання Wiki-технологій для організації lifelonglearning.

Дисципліни, що викладає в 2015/2016 рр.: « ІКТ у викладанні предметів», «Теорія та методика викладання інформатики та інформаційних технологій».Професійно-орієнтований кредитний модуль / ІКТ у викладанні предметів

Сторінка користувача у освітньому просторі Sumy Wiki

Сторінка обговорення у освітньому просторі Sumy Wiki (майданчик для навчання)

У науку не має коротких шляхів
Луценко Світлана Миколаївна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління та педагогічного менеджменту, магістр зі спеціальності "Педагогіка вищої школи"

Сфера наукових інтересів: інноваційні підходи до підготовки та підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів в умовах ризиків.

Дисципліни, що викладає в 2015/2016 рр.: управління інформаційними зв’язками, методика викладання історії, менеджмент інновацій, Intel для менеджерів.Професійно-орієнтований кредитний модуль / Теорія та методика фахових дисциплін

Сторінка користувача у освітньому просторі Sumy Wiki

Сторінка обговорення у освітньому просторі Sumy Wiki (майданчик для навчання)


«Щоб мати право вчити інших-потрібно постійно вчитися самому, постійно шукати і творити, рухатися вперед в ногу з життям.»
Герасименко Наталія Вікторівна - старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій, випускниця СумДУ фахового спрямування "Прикладна математика", напрямок "Інформатика" (2008 р.), магістр за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (2010 р.).

Сфера наукових інтересів: інформаційна культура педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти, використаяння WEB 2.0 технологій у навчальному процесі (сервіси Google, Вікі-технології).

Дисципліни, що викладає в 2013/2014 рр.: Intel®«Навчання для майбутнього», «Відкритий світ», Теорія та методика застосування ІКТ і сучасних засобів навчання у навчально-виховному процесі, «Оптимізація роботи керівника гуртка засобами інформаційно-комунікаційних технологій», «ІКТ у викладанні предметів», «Вхідне-вихідне діагностування».Професійно-орієнтований кредитний модуль / ІКТ у викладанні предметів

Сторінка користувача у освітньому просторі Sumy Wiki

Сторінка обговорення у освітньому просторі Sumy Wiki (майданчик для навчання)

Сторінка на офіційному сайті «Intel Навчання для майбутнього»(версія 10.0)

«Навчаючись-навчати»
Подліняєва Оксана Олександрівна – викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, випускниця Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (2003р.), закінчила аспірантуру Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди (2008р.), здобувач КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти".

Сфера наукових інтересів: викладання шкільного курсу суспільствознавчих дисциплін в умовах полікультурного суспільства.

Дисципліни, що викладає в 2015/2016 рр.: "Методика викладання історії", спецкурс "Українська культура в контексті світового розвитку", Intel®«Навчання для майбутнього».Соціально-гуманітарний кредитний модуль/Професійно-орієнтований кредитний модуль

Сторінка користувача у освітньому просторі Sumy Wiki

Сторінка обговорення у освітньому просторі Sumy Wiki (майданчик для навчання)