Шкільна кімната Бойової Слави

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Назва музею

Шкільний музей Бойової Слави

Адреса музею

Комунальна установа Глухівська загальноосвітня школа I-III ступенів №3, м.Глухів ,вул.Києво-Московська ,буд.45.

Керівник музею

Голуб Людмила Миколаївна

Профіль музею

Краєзнавчий

Напрямки роботи музею

Напрямки діяльності:

 • дослідження історії школи,
 • пошукова діяльність,
 • екскурсійна діяльність,
 • організація зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни,
 • учасниками бойових дій на території інших держав,
 • презентація діяльності музею.

Характеристика музею

Шкільний музей Бойової Слави—центр військово-патріотичного виховання.


СТАТУТ МУЗЕЮ БОЙОВОЇ СЛАВИ ГЛУХІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №3

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Музей при школі є осередком освіти і виховання, який сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь і призначений для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури. 2. Музей у своїй діяльності керується Законом України "Про музеї та музейну справу", нормативними документами Міністерства освіти України, Міністерства культури і мистецтва України, цим положенням та власним положенням про музеї.

МЕТА, ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ МУЗЕЮ. І.Мета діяльності музею полягає у залученні молодого покоління до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, у формуванні освіченої творчої особистості та сприяння відродженню і розбудові національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави. 2. Головним завданням в роботі музею є : -сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу школи, розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки учнівської молоді засобами позакласної, позашкільної роботи, розвиток її творчих інтересів до пошукової роботи, краєзнавчої, художньо-естетичної роботи. -допомога педагогічному колективу у впровадженні нових нетрадиційних форм роботи за інтересами. -вивчення, охорона і пропаганда пам'яток історії , культури і природи рідного краю. 3. Музей проводить таку роботу: -організовує дослідницьку діяльність згідно з тематикою музею. -систематично поповнює фонди музею шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій, а також використовує інші шляхи комплектування. -організовує облік музейних предметів , забезпечує їх збереження. -створює і поповнює стаціонарні експозиції та виставки. -проводить освітню виховну роботу серед учнів. -надає можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному процесі.

СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МУЗЕЮ. 1.Профіль музею визначається колективом педагогів, учнів, характером наявних колекцій пам’яток історії, культури і природи. 2.Рішення про створення музею приймається його засновником. 3.Наказ про відкриття музею видається директором школи після оформлення відповідної музейної експозиції . 4.Легалізація музею здійснюється шляхом реєстрації, яка проводиться за поданням школи відповідно до Положення про відомчу реєстрацію та перереєстрації музеїв при закладах освіти. 5.Діяльність музею припиняється за рішенням його засновника, яке погоджується з відповідною комісією, що проводить реєстрацію на місцях. Наказ про закриття музею видається директором школи.

КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ МУЗЕЮ. 1.За роботу музею відповідає директор школи. Директор школи: -призначає педагога, який здійснює керівництво роботою музею. -вирішує питання дислокації музею та режиму його роботи. -сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших заходів на базі музею. 2.Робота музею організовується на основі самоврядування, вищим керівним органом якого є рада музею, яка обирається на зборах учнівського активу музею та складається з учнів, педагогічних працівників. Її кількісний склад визначається характером і обсягом роботи музею.

РАДА МУЗЕЮ: -обирає голову і розповідає обов’язки між членами ради, вирішує питання включення до фондів музею пам’яток історії, культури і природи , які надійшли в процесі комплектування. -обговорює та затверджує плани роботи. -заслуховує звіти про пошукову, дослідницьку роботу -організовує підготовку громадських екскурсоводів -встановлює зв’язки з пошуковими загонами, гуртками, клубами та іншими об’єднаннями -веде документацію музею (інвентарну книгу, книгу обліку проведення екскурсій, навчальних занять, масових заходів, акти прийому та видачі експонатів, плани роботи) -вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю музею.

ОБЛІК І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДІВ 1.Облік пам’яток історії та культури, які зберігаються в музеях, проводиться в порядку, визначеному в нормативних документах Міністерства культури і мистецтва України. 2.Безпосередня відповідальність за збереження музейних зібрань покладається на директора та керівника музею. 3.Особи, винні у порушенні законодавства України про музеї та музейну справу, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

ФІНАНСУВАННЯ Витрати, пов’язані з пошуковою роботою, придбанням інвентаря, обладнання, технічних засобів та оформлення музею, проводяться за рахунок коштів школи

Історія створення музею

Шкільний музей Бойової Слави—центр військово-патріотичного виховання. Створений у 1962 році. Ще в 60-і роки ініціатором створення кімнати Бойової Слави була вчителька історії Діна Кирилівна Акуліна. Продовжили цю добру справу, спершу вчителька історії, Іда Григорівна Давидова, а потім її донька, вчителька англійської мови, Зінаїда Йосипівна Давидова, та дочка учасника бойового рейду партизан від Путивля до Карпат Йосипа Емануіловича Давидова. В 1987 році кімната була реорганізована в музей Бойової Слави. Музей є осередком виховання, що сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, адже найефективнішим є шлях і знання від рідного до чужого, від близького до далекого, від національного до планетарного, світового. З учнів 5, 11 класів, під керівництвом учителя історії Дубини Олександри Михайлівни, при музеї створена група екскурсоводів. Роботою музею керує рада музею, в складі якої вчителі та учні школи. Рада організовує дослідницьку та пошукову діяльність, згідно з тематикою музею, поповнює фонди та відкриває нові експозиції шляхом впровадження походів, екскурсій та листування . Останні роки керівником музею була вчитель історії Дубина Олександра Михайлівна. Зараз керівником музею є Голуб Людмила Миколаївна.

Унікальні експонати музею

 1. Портрет Семенистого М.-героя-підлітка ,що загинув під час партизанського рейду від Путивля до Карпат,подарований його матірю.
 2. Портрет Рудченка Г.С., командира 9-го танкового корпусу,який загинув під час визволення м.Глухова від німецько-фашистських загарбників ,подарований музею його сином.
 3. Особисті речі Станкевича О.,випускника нашої школи,капітана-лейтенанта медслужби,що загинув на підводному човні "Курськ",передані музею його родичами.
 4. Літопис зош №3.
 5. Листування групи "Пошук" із родичами загиблих героїв.

Заходи музею

В музеї працює дві групи екскурсоводів , які проводять екскурсії музейними експозиціями :

 1. Історія Глухівської школи № 3.
 2. Партизанський рух на Сумщині.
 3. Глухівчани, які брали участь у битвах Великої Вітчизняної війни.
 4. Історія підпілля на Глухівщині в 1941-1945 рр.
 5. Герої Радянського Союзу - жителі міста та району, уродженці Глухівщини.
 6. Учителі школи - учасники війни.
 7. «Вони не повернулися з війни» - вчителі та учні.
 8. Учасники Великої Вітчизняної війни - випускники школи 1938-1941 рр.
 9. Учасники Афганської війни - випускники школи.
 10. Наше місто - люди, події, пам’ятні міста.
 11. Пошукова робота школи.
 12. Дивізії, які визволяли місто Глухів у 1943 році.
 13. Матеріали про діяльність підпільної комсомольської організації, яка діяла в м.Глухові протягом 1941-1943 рр. під керівництвом О.Мостіпана і О.Бойка
 14. 70 років створення молодіжної організації „Молода гвардія”
 15. „Ми пам’ятаємо тебе, Альошо” (Про капітана-лейтенанта медичної служби підводного човна «Курск», який загинув у Баренцевому морі – випускника школи).
 16. "Хоробрі серця"-випускники школи-учасники АТО.

Створена презентація діяльності музею. Розроблені тематичні екскурсії згідно навчальних програм з історії. Музей співпрацює з науковими працівниками історико-культурного заповідника м.Глухова, краєзнавчого музею, викладачами історії Глухівського університету ім.О.Довженка, з Глухівським музеєм євреїв та історичним музеєм м.Котельва Полтавської області – батьківщиною С.А.Ковпака – командира партизанського з’єднання, музеєм-діорамою «Битва за Дніпро в районі Переяслав-Хмельницького восени 1943 р.» у м.Переяслав-Хмельницькому. Зміст роботи співпраці: надання інформації, взаємовідвідування, спільні заходи. На базі музею проводяться семінари з військово-патріотичного виховання молоді, екскурсії для дітей дошкільного та шкільного віку, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни та бойових дій на території інших держав, конференція за книгою А.П.Голуба «Пам’ять дитячого серця». Музей бере участь у конкурсах з пошукової роботи. За останній рік музей поповнився документальними фільмами і відеоматеріалами: три відеофільми: «Память про батька» (про командира зазірського партизанського загону І.О.Романцова), «У критичну хвилину бою» (про Героя Радянського Союзу А.Л.Каплунова), «Герої живуть поряд» (про ветерана Великої Вітчизняної війни Білобабу М.Д. - учасника Сталінградської битви, битви за Дніпро, Корсунь-Шевченківської операції). За створення фільму про Героя Радянського Союзу А.Л.Каплунова музей отримав Диплом єврейської ради України. Музей працює над збором матеріалів за темами: «Орден у нашому домі», «Вдови війни», «Мій дідусь-герой»

Фотоекскурсії експозиціями музею

Стенд музею м.Глухів.jpg
Стенд 2 музею м.Глухів.jpg

=Контактна інформація

Тел.:(05444)2-27-35

Ukesd_shool-3@ukr.net

Автор статті(посилання на сторінку користувача)

Голуб людмила миколаївна