Психологія Пимоненко Л.В.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 14:30, 23 жовтня 2017, створена Сидоренко Ірина Валеріївна (обговореннявнесок) (Проведення та перевірка модульного контролю)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття


Доброго дня, шановні колеги!

Рада Вас вітати у вікі-просторі на першому занятті з психології!

Ми приступаємо до вивчення теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня", яка буде розглянута на інтерактивних практичних заняттях протягом 8 навчальних годин (4 заняття, одне заняття – два-три питання).

Сьогодні – перше заняття. Текст до питань та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).


Дайте, будь ласка, лаконічні відповіді на перші три питання.

1. Виокремте поняття, які на різних етапах онтогенезу (загалом, до народження, після народження, у процесі соціалізації), визначають людину, як представника людського роду [14, с. 18-19].

Про особистість говорять, коли людину розглядають як члена певного суспільства, як суб’єкта людських відносин та свідомої діяльності.Онтогенез — індивідуальний розвиток організму з моменту зародження до природної смерті . Онтогенез людини й інших ссавців можно розділити на кілька періодів. Ембріональний (зародковий) період триває від моменту утворення зиготи до народження дитини. У цей період з однієї клітини формуються всі тканини й системи органів організму. До кінця зародкового періоду закінчується закладка основних ембріональних зачатків тканин і органів і зародок здобуває основні риси, характерні для людини. Період життя людини після народження можна поділити на такі великі частини, як період дитинства (постембріональний). В постембріональному періоді організм веде самостійний спосіб життя, продовжується його ріст, органогенез, гістогенез, ускладнюються різноманітні функції організму тощо. Період статевої зрілості(18-55 р.) Найтривалішим є період статевої зрілості, коли людина досягає найвищого рівня розвитку, реалізації своїх можливостей, самостверджується в усіх сферах, знаходить життєвого супутника, розкривається у сексуальному аспекті. Водночас їй доводиться долати вікові кризи, які позначаються на її особистісному самопочутті, інтимних аспектах життєдіяльності. та період старіння. Період дитинства триває від моменту народження до початку повноцінного функціонування репродуктивної системи. Протягом цього періоду відбувається ріст організму й розвиток його окремих систем, формуються потрібні вміння та навички. Період статевої зрілості триває від моменту початку повноцінного функціонування репродуктивної системи до моменту згасання репродуктивних функцій. Це основний період життя людини. Період старіння триває від моменту втрати репродуктивних функцій до смерті. У цей період людина має менші фізичні можливості, але виконує важливі соціальні функції.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 22:08, 19 жовтня 2017 (EEST)

2. Своїми словами сформулюйте визначення поняття «особистість» [14, с. 19].

Особистість – це індивід з особливою соціальною якістю, котра проявляється в суспільстві у процесі засвоєння суспільних відносин.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 22:08, 19 жовтня 2017 (EEST)

3. Як ви вважаєте, чому саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини 3. Спадкові програми розвитку людини містять детерміновану й змінну частини, які визначають як те загальне, що робить людину людиною, так і те особливе, що робить людей настільки несхожими одне на одного. Детермінована частина програми забезпечує продов¬ження людського роду, а також видові задатки людини як представни¬ка людського роду, в т.ч. задатки мови, трудової діяльності, мислення, прямої ходи. Від батьків до дітей передаються зовнішні ознаки: особ¬ливості складу тіла, колір волосся, очей і шкіри. Жорстко генетично запрограмоване співвідношення в організмі різноманітних білків, визначенні групи крові, резус-фактор. Успадковані фізичні особливості людини визначають видимі й невидимі відмінності людей. За спадковістю людина отримує тип нервової системи (збудження, гальмування, сила перебігу цих процесів). Можуть передаватися нащадкам недоліки нервової діяльності батьків, у тому числі й патологічні, що викликають психічний розлад, хвороби (напр., шизофренію). Спадковий характер мають хвороби крові, цукровий діабет та ін. Генетика виявила більше 1500 спадкових аномалій людини. Негативно впливають на нащадків алкоголізм і наркоманія батьків [14, с. 21]?--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 22:12, 19 жовтня 2017 (EEST)--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:32, 25 квітня 2017 (EET)


Продовжуємо працювати за темою "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на наступні два питання.

4. На Вашу думку, чому саме стихійний шлях, має найбільший вплив на формування особистості дитини, визначте у цьому процесі роль референтної особи [14, с. 25, 28]?

Стихійний шлях формування особистості, на мою думку, має найбільший вплив на формування особистості, тому що він є об'єктивним та закономірним процесом, яким педагогу не потрібно нехтувати і враховувати у своїй роботі. Роль референтної особи в цьому процесі буде головною.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 22:17, 19 жовтня 2017 (EEST)


5. Назвіть критерії вікової періодизації розвитку особистості та визначте декілька психологічних новоутворень, характерних для підліткового віку [14, с. 28-29].--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:40, 03 травня 2017 (EET)


До критеріїв вікової періодизації розвитку особистості належать: соціальна ситуація розвитку, провідний вид діяльності, психологічні новоутворення. Психологічними новоутвореннями, які будуть характерними для підліткового віку, є: почуття дорослості та становлення самосвідомості.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 22:17, 19 жовтня 2017 (EEST)

Сьогодні, протягом заняття, розглянемо ще два питання:

6. Дайте короткий опис людини, для якої характерний комплекс «змішування ролей» [14, с. 30-31].

Людина, для якої є характерним комплекс "змішування ролей", буде виконувати різні соціальні ролі, розвиватиме почуття особистої визначеності, характерної тільки для неї, а при несприятливих умовах губитиметься в ситуаціях рольової поведінки, не знаходитиме свого місця в соціальному оточенні.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 22:19, 19 жовтня 2017 (EEST)

7. Які особистісні тести Ви знаєте (достатньо одного прикладу: назва та що діагностує) [14, с. 76-93]?

Дослідження вольової саморегуляції(визначення рівня розвитку вольової саморегуляції)--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 22:19, 19 жовтня 2017 (EEST)

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:02, 10 травня 2017 (EET)


Закінчуємо розгляд теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на останні два питання.

8. Як учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня (на прикладі однієї особистісної характеристики) [14, с. 43-44, 47-60, 76-93]?

Комплекс діагностичних методик психолого-педагогічного моніторингу дає можливість отримати соціопсихофізіологічний портрет особистості, що включає індивідуально-типологічні властивості нервової системи (сила, рухливість, урівноваженість);позицію особистості (активність, ініціативність, цілеспрямованість); емоційний стан (емоційність, емоційна врівноваженість, поводження в стресі);властивості репрезентативної (модальної) системи (аудіальної, візуальної, кінестетичної);особливості психічних процесів (мислення, пам'яті, сприймання, мови, уяви, уваги); стиль міжособистісних відносин; професійну спрямованість.Метод тестування використовують для виявлення інтересів, думок, здібностей людини. Так, наприклад, для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу на уроках української мови та літератури використовуються дидактичні тести. Їх застосування дозволяє підвищити рівень об`єктивності перевірки й оцінки знань учнів.З допомогою дослідження комунікативних та організаційних схильностей можна визначити рівень їх розвитку в учнів.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 22:20, 19 жовтня 2017 (EEST)

9. На Вашу думку, чи враховуються зони актуального та найближчого розвитку учнів при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти (коротко обґрунтуйте свою відповідь) [14, с. 29]? --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:08, 17 травня 2017 (EET)

У процесі навчання зона актуального розвитку поширюється, збільшується, але й зона найближчого розвитку також. Таким чином, навчання веде за собою розвиток. Навчання повинно орієнтуватись не на досягнутий учнем рівень розвитку, а трішки забігати вперед, пред'являючи мисленню дитини вимоги, які дещо перевищують її можливості. Навчання повинно орієнтуватися не на вчорашній, а на завтрашній день розвитку учня, тобто на те, що ще формується під впливом такого навчання. Від змісту, форм та методів навчання залежить темп переходу індивіду від нижчих до вищих етапів розумового розвитку.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 22:20, 19 жовтня 2017 (EEST)

Дякую за відповіді!

Дякую за співпрацю!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:24, 23 жовтня 2017 (EEST)

Індивідуальні заняття


Доброго дня, шановні колеги!

Продовжуємо роботу. Індивідуальне заняття присвячене темі: «Психологічні аспекти гендерної освіти». За одним з напрямків (можете обрати із запропонованих нижче), опишіть гендерні відмінності учнів, що спостерігаються у навчально-виховному процесі та які педагогу потрібно враховувати у своїй професійній діяльності. Визначте умови, які потрібно при цьому створити для хлопчиків та дівчаток. Результати роздумів занесіть до наведеного нижче алгоритму (дуже коротко). Ознайомтесь із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення, можете користуватись розглянутими на лекції дидактичними матеріалами та рекомендованою літературою.

Напрямки (сфери) прояву гендерних особливостей: фізіологічні процеси, фізичний розвиток, розвиток особистості, активність поведінки, діяльність, адаптація до школи, мовлення, мислення, сприйняття, увага, уява, емоції, вихованість, ставлення до оцінки, відношення до правил. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:14, 24 травня 2017 (EEST)

Гендерні особливості учнів

Сфера:

Хлопчики

Опис: В емоційній сфері відмінності досить показові. Хлопчики, коли стомлюють "стають нетямущими", але зовні тримаються. Насправді хлопчики переживають не менше, ніж дівчатка. Вони реагують не менш емоційно, але не здатні довго стримувати емоційне напруження.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 22:23, 19 жовтня 2017 (EEST)

Умови:Чоловічий мозок більш вразливий і менш надійний. У відповідь на довгу нотацію хлопчик реагує лише в перші хвилини, а потім мозок «відключає» слухові входи. Вони придумують щось своє, прагнуть скласти якусь історію. Не можна хлопчиків не залучати до освоєння загальновживаних умінь і знань. Але оцінюючи тих та інших, важливо врахувати, до чого вони схильні за природою. Хлопчики говорять, як вони самі вважають. У хлопчиків, як тільки пішла робота на повторення – вся увага зникла. Хлопчиків цікавить сам процес.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 22:23, 19 жовтня 2017 (EEST)

Дівчатка

Опис:Дівчатка, коли стомлюються, страждають емоційно, можуть розплакатися. Але дівчинка видає багато емоційних слів. І дорослим здається, що дівчата гостріше переживають ті чи інші події, а хлопчики абсолютно байдужі. Це не так.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 22:24, 19 жовтня 2017 (EEST)

Умови:Дівчатка, коли стомлюються, страждають емоційно, можуть розплакатися. Але дівчинка видає багато емоційних слів. І дорослим здається, що дівчата гостріше переживають ті чи інші події, а хлопчики абсолютно байдужі.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 22:24, 19 жовтня 2017 (EEST)

Дякую за відповідь!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:25, 23 жовтня 2017 (EEST)


Консультації

Шановні колеги!

Згідно навчально-тематичного плану Ви маєте можливість отримати консультацію з навчальної дисципліни «Психологія» відносно теми «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів». Готова надати її Вам за телефоном чи на сторінках обговорення. Попередньо прошу ознайомитись із літературою розташованою на моїй сторінці обговорення та інформацією, дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. У мене буде можливість дати відповідь кожному з Вас на одне питання. Телефонуйте чи залишайте Ваше запитання на цій сторінці. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:36, 8 вересня 2017 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, колеги!

Запрошую Вас розглянути тему "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Вивчаємо джерела

Пропоную звернутись до літературних джерел запропонованих до розгляду при вивченні даної теми на моїй сторінці обговорення, можете користуватись рекомендованою літературою та розглянутими на лекції дидактичними матеріалами.

Обговорюємо

Пропоную винести на дискусію обговорення характеристик (якостей, рис тощо) обдарованих учнів. Прошу кожного з Вас запропонувати по 1-2 характеристики, що визначає обдарованість до навчального предмету «історія». Таким чином, наприкінці дискусії ми сформулюємо алгоритм вияву обдарованих учнів. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:15, 1 червня 2017 (EEST)

Запамятовування учнем дат та подій.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 22:28, 19 жовтня 2017 (EEST)

Дякую за відповідь!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:26, 23 жовтня 2017 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги!

Модульний контроль з психології буде здійснюватися на основі узагальнення інформації про методи, які доцільно використовувати в професійній діяльності при організації навчально-виховного процесу при вивченні та формуванні педагогами особистості учня, розвитку його обдарованості та здатності до навчання, урахуванні гендерних особливостей, використанні методу тестування (таким чином відбудеться закріплення інформації, до якої зверталися на попередніх заняттях).

Дайте лаконічне психолого-педагогічне обґрунтування одній техніці проведення тренінгового заняття за таким алгоритмом: назва інтерактивного методу, опис, аналіз доцільності його використання за зазначеними вище напрямками (1-2 речення). Рекомендована література розташована на моїй сторінці обговорення, можете користуватись інформацією та дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними). --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:14, 12 червня 2017 (EEST)

На своїх уроках метод "Прес" використовую для того, щоб навчити учнів аргументувати власні думки у виразній і стислій формі. Учні доводять і обґрунтувують свою точку зору, відповідаючи на питання за схемою: я вважаю,…тому що, … наприклад,..отже, ….Найчастіше використовується на уроках при обговоренні проблемних питань. Учні класу на основі прочитаного тексту можуть свідомо довести чи спростувати твердження, зробити певні висновки. Учень може, переконливо доводячи свою думку, переконати інших.--Пимоненко Лариса Василівна (обговорення) 22:31, 19 жовтня 2017 (EEST)

Дякую за відповідь!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:26, 23 жовтня 2017 (EEST)