Психологія Кулик С.О.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття


Доброго дня, шановні колеги!

Рада Вас вітати у вікі-просторі на першому занятті з психології!

Ми приступаємо до вивчення теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня", яка буде розглянута на інтерактивних практичних заняттях протягом 8 навчальних годин (4 заняття, одне заняття – два-три питання).

Сьогодні – перше заняття. Текст до питань та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).


Дайте, будь ласка, лаконічні відповіді на перші три питання.

1. Виокремте поняття, які на різних етапах онтогенезу (загалом, до народження, після народження, у процесі соціалізації), визначають людину, як представника людського роду [14, с. 18-19].

Доброго дня, Ірино Валеріївно! Людина народжується та живе у людському оточенні, у світі предметів, створених людиною, у яких зафіксовано досвід суспільної практики людства. Досвід цей дитина отримує готовим і відразу з моменту народження вступає у дію з ним. Розвиток людини являє собою процес оволодіння цим досвідом як онтогенестичного, тобто індивідуального її становлення. Онтогенез є індивідуальним розвитком людини як організму із закладеною у ньому філогенетичною програмою. Цією програмою визначається тривалість життя, послідовна зміна вікових стадій, вирішальних моментів цілісності людського організму: зачаття, народження, дозрівання, зрілості, старіння, старості. .Основні поняття: живий організм, індивід, суб'єкт, особистість. --Кулик Сергій (обговорення) 16:16, 15 червня 2017 (EEST)

2. Своїми словами сформулюйте визначення поняття «особистість» [14, с. 19].

Особистість - це поняття, що означає сукупність стійких психологічних якостей людини, що складають його індивідуальність.--Кулик Сергій (обговорення) 16:18, 15 червня 2017 (EEST)

3. Як ви вважаєте, чому саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини [14, с. 21]?--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:35, 27 лютого 2017 (EET)

Спадковість- це здатність організму повторювати в ряду поколінь схожі типи обміну речовин та індивідуального розвитку в цілому, створювати собі подібних. Носіями спадкової інформації є гени. Записана в генах програма розвитку організму реалізується протягом усього його життя — від першого ділення клітини до останньої миті людини. Уродженість – розглядаються умови внутрішньоутробного життя, наслідки родової діяльності матері. Не все, із чим народжується дитина, є спадковим. Деякі її уроджені особливості пов'язані з умовами внутріутробного життя немовляти (здоров'ям матері, впливом лікарських засобів, алкоголю, паління тощо). Природний потенціал людини проявляється, перш за все, у формі задатків. Задатки не є готовими психічними властивостями, а лише природними можливостями їх виникнення та розвитку. Вони реалізується лише в умовах людського існування та діяльності за допомогою засобів, створених людством. Досвід людства засвоюється в процесі спілкування, навчання, виховання, діяльності.--Кулик Сергій (обговорення) 16:21, 15 червня 2017 (EEST)


Продовжуємо працювати за темою "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на наступні два питання.

4. На Вашу думку, чому саме стихійний шлях, має найбільший вплив на формування особистості дитини, визначте у цьому процесі роль референтної особи [14, с. 25, 28]?

Стихійний шлях-це об'єктивний,закономірний процес.Велику роль грає у цьому розвитку зв'язок із значимими(референтними)особами. Саме їх допомога посідає значне місце у духовному,фізичному, психологічному розвитку дитини як особистості.Стихійний шлях – це шлях пошуку власного «Я». Рушійними силами розвитку психіки є суперечності, які виникають на кожному етапі розвитку людини. Від народження до 10 років великий вплив мають батьки, у підлітковому віці- однолітки. Референтна особа - особа, яка є прямим (у разі безпосереднього спілкування) або непрямим об'єктом для порівняння, чи ж зразком для наслідування в процесі формування поглядів чи поведінці окремої людини.--Кулик Сергій (обговорення) 16:40, 15 червня 2017 (EEST)

5. Назвіть критерії вікової періодизації розвитку особистості та визначте декілька психологічних новоутворень, характерних для підліткового віку [14, с. 28-29].--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:56, 28 лютого 2017 (EET)

1.Соціальна ситуація розвитку. 2.Провідний вид діяльністі. 3.Психологічні новоутворення. Підлітковий вік характеризується такими специфічними новоутвореннями, як почуття дорослості, потреба у самоствердженні. . Розвиток дорослості є процесом становлення готовності дитини до життя в суспільстві. Він передбачає засвоєння суспільних вимог до особистості, діяльності, стосунків і поведінки дорослих. --Кулик Сергій (обговорення) 16:40, 15 червня 2017 (EEST)


Сьогодні, протягом заняття, розглянемо ще два питання:

6. Дайте короткий опис людини, для якої характерний комплекс «змішування ролей» [14, с. 30-31].

Людина, для якої є характерним комплекс "змішування ролей", буде виконувати різні соціальні ролі, розвиватиме почуття особистої визначеності, характерної тільки для неї, а при несприятливих умовах губитиметься у ситуаціях рольової поведінки, не знаходитиме свого місця у соціальному оточенні--Кулик Сергій (обговорення) 16:40, 15 червня 2017 (EEST)

7. Які особистісні тести Ви знаєте (достатньо одного прикладу: назва та що діагностує) [14, с. 76-93]?

Дослідження схильності до ризику. Діагностування схильності до ризику--Кулик Сергій (обговорення) 16:51, 15 червня 2017 (EEST)

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:22, 17 березня 2017 (EET)


Закінчуємо розгляд теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на останні два питання.

8. Як учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня (на прикладі однієї особистісної характеристики) [14, с. 43-44, 47-60, 76-93]?

Потрібно з"ясувати індивідуально-типологічні властивості нервової системи учня (сила, рухливість, урівноваженість), позицію особистості (активність, ініціативність, цілеспрямованість), емоційний стан (емоційність, емоційна врівноваженість, поводження у стресі), властивості репрезентативної системи, особливості психічних процесів, стиль міжособистісних відносин, професійну спрямованість. За допомогою спостереження, експеременту, бесіди, методу інтерв`ю, тестування, анкетування здійснюється діагностика відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня.--Кулик Сергій (обговорення) 16:51, 15 червня 2017 (EEST)

9. На Вашу думку, чи враховуються зони актуального та найближчого розвитку учнів при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти (коротко обґрунтуйте свою відповідь) [14, с. 29]?''Дякую за співпрацю! До зустрічі на наступних заняттях у вікі-просторі.--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:39, 21 березня 2017 (EEST)

Зони актуального та найближчого розвитку учнів враховуються при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти. Доказом того є профільна освіта, адже до профільних класів зараховуються учні, які мають вже певні набуті знання з профільного предмету і мають потенційні можливості засвоїти матеріал, що вчитель викладає поглиблено.--Кулик Сергій (обговорення) 16:51, 15 червня 2017 (EEST)

Дякую за правильні відповіді та цікаві обґрунтування! --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 18:21, 19 червня 2017 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Продовжуємо роботу. Індивідуальне заняття присвячене темі: «Психологічні аспекти гендерної освіти». За одним з напрямків (можете обрати із запропонованих нижче), опишіть гендерні відмінності учнів, що спостерігаються у навчально-виховному процесі та які педагогу потрібно враховувати у своїй професійній діяльності. Визначте умови, які потрібно при цьому створити для хлопчиків та дівчаток. Результати роздумів занесіть до наведеного нижче алгоритму (дуже коротко). Ознайомтесь із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення, можете користуватись розглянутими на лекції дидактичними матеріалами та рекомендованою літературою.

Напрямки (сфери) прояву гендерних особливостей: фізіологічні процеси, фізичний розвиток, розвиток особистості, активність поведінки, діяльність, адаптація до школи, мовлення, мислення, сприйняття, увага, уява, емоції, вихованість, ставлення до оцінки, відношення до правил. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:40, 5 квітня 2017 (EEST)

Гендерні особливості учнів

Сфера:Сприйняття.


Хлопчики

Опис: Вирізняються високою гостротою слуху і зору. Добре орієнтуються у просторі, диференціюють різноманітні запахи.

Умови:Хлопчики у сприйнятті навчального матеріалу, вимагають більш детальної форми викладу, наочності, їм потрібно прожити матеріал в дії, а не логічно. Їм потрібно навчання, засноване в першу чергу на цілісному підході, з опорою на конкретність, життєвість. Вони повинні зрозуміти принцип, сенс, а не вибудовувати цей сенс з деталей. Хлопчики, все розуміючи, часом не можуть пояснити того, що зрозуміли, комусь іншому. Є хлопчики, які все хапають на льоту, всі завдання вирішують, а пояснити своє рішення не можуть. Інформацію хлопчики і дівчатка сприймають по-різному. Хлопчики перш за все шукають сенс і, схопивши його, відразу готові діяти. Оскільки хлопчик у всьому шукає насамперед сенс, то похвала, отримана ним за роботу, яка йому нецікава або здається безглуздою, на нього не подіє.

Дівчатка

Опис:Чутливі до галасу, вирізняються високою чутливістю шкіри, дівчат більше дратує тілесний дискомфорт. Більш чутливі за хлопчиків до поглажування, дотиків.

Умови:Дівчатка, у сприйнятті навчального матеріалу, простіше зрозуміють схему, алгоритм. Вони краще орієнтуються у правилах, здатні розділити ціле на частини. дівчатка сенс зчитують гірше, їм потрібно для цього більше часу. Зате вони більш емоційні, тонше відчувають. А дівчинці схвалення дорослих важливо саме по собі. Вона по природі більше товариська, її набагато більше цікавить соціум. Вона набагато охочіше виконує нецікаву роботу просто заради того, щоб заслужити похвалу--Кулик Сергій (обговорення) 17:00, 15 червня 2017 (EEST)

Дякую за правильну відповідь та цікаві обґрунтування! --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 18:19, 19 червня 2017 (EEST)

Консультації

Шановні колеги!

Згідно навчально-тематичного плану Ви маєте можливість отримати консультацію з навчальної дисципліни «Психологія» відносно теми «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів». Готова надати її Вам за телефоном чи на сторінках обговорення. Попередньо прошу ознайомитись із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення та інформацією, дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. У мене буде можливість дати відповідь кожному з Вас на одне питання. Телефонуйте чи залишайте Ваше запитання на цій сторінці. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:02, 03 травня 2017 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, колеги!

Запрошую Вас розглянути тему "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Вивчаємо джерела

Пропоную звернутись до інформації та літературних джерел запропонованих до розгляду при вивченні даної теми на моїй сторінці обговорення, можете користуватись рекомендованою літературою та розглянутими на лекції дидактичними матеріалами.

Обговорюємо

Пропоную винести на дискусію обговорення характеристик (якостей, рис тощо) обдарованих учнів. Прошу кожного з Вас запропонувати по 1-2 характеристики, що визначає обдарованість до навчального предмету «історія». Таким чином, наприкінці дискусії ми сформулюємо алгоритм вияву обдарованих учнів. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:49, 7 квітня 2017 (EEST)

Креативність, логічне мислення, добра пам'ять.--Кулик Сергій (обговорення) 17:06, 15 червня 2017 (EEST)

Дякую, пропозиції до алгоритму приймаються! --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 18:17, 19 червня 2017 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги!

Модульний контроль з психології буде здійснюватися на основі узагальнення інформації про методи, які доцільно використовувати в професійній діяльності при організації навчально-виховного процесу при вивченні та формуванні педагогами особистості учня, розвитку його обдарованості та здатності до навчання, урахуванні гендерних особливостей, використанні методу тестування (таким чином відбудеться закріплення інформацію, до якої зверталися на попередніх заняттях).

Дайте лаконічне психолого-педагогічне обґрунтування одній техніці проведення тренінгового заняття за таким алгоритмом: назва інтерактивного метода, опис, аналіз доцільності його використання за зазначеними вище напрямками (1-2 речення). Текст до завдання та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення, можете користуватись інформацією та дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними). --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:37, 12 квітня 2017 (EEST)

Метод «Прес». Опис: даний метод рекомендується застосовувати для того, щоб аргументувативо свої думки у виразній та стислій формі, з нього варто починати роботу над навчанням учнів дискутувати. Доцільність. Особливо корисно використовувати «прес» у випадках, коли виникають суперечливі думки з певної проблеми та потрібно знайти та аргументувати чітко визначену позицію щодо суспільної проблеми, яка обговорюється.--Кулик Сергій (обговорення) 17:28, 15 червня 2017 (EEST)

Дякую за вірну лаконічну відповідь та цікаві міркування! --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 18:17, 19 червня 2017 (EEST)