Психологія Московець І.О.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Чекаю Ваших відповідей за всіма завданнями!

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 21:32, 21 вересня 2015 (EEST)

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Рада Вас вітати у вікі-просторі на першому занятті з психології!

Ми приступаємо до вивчення теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня", яка буде розглянута на інтерактивних практичних заняттях протягом 8 навчальних годин (4 заняття, одне заняття – два-три питання).

Сьогодні – перше заняття. Текст до питань та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).


Дайте, будь ласка, лаконічні відповіді на перші три питання.

1. Виокремте поняття, які на різних етапах онтогенезу (загалом, до народження, після народження, у процесі соціалізації), визначають людину, як представника людського роду [10, с. 18-19].

2. Своїми словами сформулюйте визначення поняття «особистість» [10, с. 19].

3. Як ви вважаєте, чому саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини [10, с. 21]?

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:39, 24 березня 2015 (EET)

--Відповіді: 1.Основними поняттями будуть: індивід, суб'єкт, особистість. 3.Бо, задатки людини - це уроджені(т.т. умови внутрішньоутробного життя), обумовлені іноді генним фондом(спадковістю), а іноді пренатальними умовами потенційні можливості розвитку більшості анатомічних, ряду фізіологічних та деяких психічних властивостей людини.-- Продовжуємо працювати за темою "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на наступні два питання.--Московець Інна Олексіївна (обговорення) 11:38, 22 вересня 2015 (EEST)

4. На Вашу думку, чому саме стихійний шлях, має найбільший вплив на формування особистості дитини, визначте у цьому процесі роль референтної особи [10, с. 25, 28]?

5. Назвіть критерії вікової періодизації розвитку особистості та визначте декілька психологічних новоутворень, характерних для підліткового віку [10, с. 28-29].

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:09, 31 березня 2015 (EEST)

Доброго дня Ірина Валеріївна! 4.Найбільший вплив на формування особистості дитини належить стихійному шляху-це об'єктивний,закономірний процес.У цьому розвитку велику роль грає зв'язок із значимими(референтними)особами. Саме їх допомога посідає значне місце у духовному,фізичному, психологічному розвитку дитини як особистості.

5. Критерії вікової періодизації : до 1 року- безпосередньо-емоційне спілкування з дорослими; 1-3 роки- предметно-маніпуляційна діяльність;3-7років-сюжетно-рольова гра; 7-10 років- навчання; 10-15 років-спілкування з однолітками; 15-17 років -навчально-профорієнтаційна діяльність. В підлітковий період людина розвиває почуття особистої визначеності, характерної тільки для нього. При несприятливих умовах підліток губиться в ситуаціях рольової поведінки,не знаходячи свого місця в соціальному оточенні.--Московець Інна Олексіївна (обговорення) 15:13, 7 травня 2015 (EEST) 2.Особистість у психології розуміють системну соціальну якість набуту індивідом предметною діяльністю і спілкуванням, та характерний рівень і якість представленості суспільних відносин у індивіді. Коли виділяють поняття особистість, то підкреслюють суспільну лінію та соціальні функції даної людини, яка вважається особистістю у силу розвитку у неї певних якостей.--Московець Інна Олексіївна (обговорення) 11:34, 22 вересня 2015 (EEST)

3.


Сьогодні, протягом двох пар, ми закінчимо розгляд теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня" (2 заняття - 4 год, одне заняття - два питання). Дайте, будь ласка, відповіді на останні чотири питання.

6. Дайте короткий опис людини, для якої характерний комплекс «змішування ролей» [10, с. 30-31].

7. Які особистісні тести Ви знаєте (достатньо одного прикладу: назва та що діагностує) [10, с. 76-93]?

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:07, 07 квітня 2015 (EEST)

Доброго дня Ірина Валеріївна! Відповіді на: 6. Для комплексу «змішування ролей» характерне поєднання різних соціальних ролей. Наприклад: хлопчик виконує роль сина, учня, члена спортивної команди, товариша, громадянина.

7. Особистісним тестами є методи діагностики, за допомогою яких визначаються різні характеристики особистості. Наприклад: Проективна методика "Неіснуюча тварина", за допомогою якої можна визначити деякі прояви психічного світу особи. .--Московець Інна Олексіївна (обговорення) 15:17, 7 травня 2015 (EEST)

8. Як учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня (на прикладі однієї особистісної характеристики) [10, с. 43-44, 47-60, 76-93]?

9. На Вашу думку, чи враховуються зони актуального та найближчого розвитку учнів при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти (коротко обґрунтуйте свою відповідь) [10, с. 29]?

8. Пропонуючи зробити характеристику літературного героя, учень висловлює свою позицію до його вчинків, поведінки, стилю життя. І таким чином підкреслює свої особливі риси характеру, прояв темпераменту.

9. Зони актууального і найближчого розвитку учнів обов'язково враховуються при організації навчально-виховного процесу. Тому, що, розглядаючи певні життєві ситуації, ми можемо потрапити у "болючу точку" дитини (втрата близьких, конфлікти у сім'ї). Цим самим ми можемо відштовхнути від себе дитину, викликати відразу до предмету.--Московець Інна Олексіївна (обговорення) 15:17, 7 травня 2015 (EEST)

До зустрічі на наступних заняттях у вікі-просторі. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 09:33, 17 квітня 2015 (EEST)

Дякую за співпрацю!

Дякую за відповіді на питання № 4,7! Не отримала відповідей на питання № 1-3, потребують корекції відповіді на питання № 5,6,8,9.--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 10:53, 16 вересня 2015 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Продовжуємо роботу. Індивідуальне заняття присвячене темі: «Психологічні аспекти гендерної освіти». За одним з напрямків (можете обрати із запропонованих нижче), опишіть гендерні відмінності учнів, що спостерігаються у навчально-виховному процесі та які педагогу потрібно враховувати у своїй професійній діяльності. Визначте умови, які потрібно при цьому створити для хлопчиків та дівчаток. Результати роздумів занесіть до наведеного нижче алгоритму (дуже коротко). Ознайомтесь із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення, можете користуватись розглянутими на лекції дидактичними матеріалами та рекомендованою літературою.

Напрямки (сфери) прояву гендерних особливостей: фізіологічні процеси, фізичний розвиток, розвиток особистості, активність поведінки, діяльність, адаптація до школи, мовлення, мислення, сприйняття, увага, уява, емоції, вихованість, ставлення до оцінки, відношення до правил.

Гендерні особливості учнів

Сфера:

Хлопчики

Опис:

Умови:

Дівчатка

Умови:

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:05, 11 червня 2015 (EEST)

Опис:Сфера:активність поведінки

Хлопчики

Опис:більш,ніж дівчатка,схильні до пошукової активності,ризику у досягненні цілей,люблять самостійність,противляться зовнішньому втручанню,контролю,інколи навіть допускають агресію у своїх діях.

Умови:Залучати хлопчиків більше до пошукової роботи,особливо в плані вивчення історії рідного краю,використовуючи роботу з архівами,по можливості археологічні дослідження; в роботі більш давати самостійності,звичайно,не полишаючи свого контролю.

Дівчатка

Опис:Активність дівчаток більш спрямована на закріплення вже вивченого матеріалу,передачу своїх знань й умінь іншим,З охотою виконують завдання побутового характеру.

Умови:Результати пошукової роботи,яку виконали хлопчики,дівчатка систематизують,обробляють,роблять естетичне оформлення з подальшим його використанням(наприклад в оформленні музею,класної кімнати та ін.)--Московець Інна Олексіївна (обговорення) 09:48, 16 вересня 2015 (EEST)

Дякую за цікаві міркування! --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 09:09, 16 вересня 2015 (EEST)

Консультації

Шановні колеги!

Згідно навчально-тематичного плану Ви маєте можливість отримати консультацію з навчальної дисципліни «Психологія» відносно теми «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів». Готова надати її Вам за телефоном чи на сторінках обговорення. Попередньо прошу ознайомитись із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення та інформацією, дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. У мене буде можливість дати відповідь кожному з Вас на одне питання. Телефонуйте чи залишайте Ваше запитання на цій сторінці. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:34, 4 червня 2015 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, колеги!

Запрошую Вас розглянути тему "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Вивчаємо джерела

Пропоную звернутись до інформації та літературних джерел запропонованих до розгляду при вивченні даної теми на моїй сторінці обговорення, можете користуватись рекомендованою літературою та розглянутими на лекції дидактичними матеріалами.

Обговорюємо

Пропоную винести на дискусію обговорення характеристик (якостей, рис тощо) обдарованих учнів. Прошу кожного з Вас запропонувати по 1-2 характеристики, що визначає обдарованість до навчального предмету «історія». Таким чином, наприкінці дискусії ми сформулюємо алгоритм вияву обдарованих учнів.

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:38, 7 травня 2015 (EEST)

Чекаю Ваших відповідей за завданням тематичної дискусії!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 10:57, 16 вересня 2015 (EEST)

Я вважаю, що обдарованість учня до навчального предмету "історія" визначає його ерудованість і інтерес до історії.--Московець Інна Олексіївна (обговорення) 11:59, 22 вересня 2015 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги!

Модульний контроль з психології буде здійснюватися на основі узагальнення інформації про методи, які доцільно використовувати в професійній діяльності при організації навчально-виховного процесу при вивченні та формуванні педагогами особистості учня, розвитку його обдарованості та здатності до навчання, урахуванні гендерних особливостей, використанні методу тестування (таким чином відбудеться закріплення інформацію, до якої зверталися на попередніх заняттях).

Дайте лаконічне психолого-педагогічне обґрунтування одній техніці проведення тренінгового заняття за таким алгоритмом: назва інтерактивного метода, опис, аналіз доцільності його використання за зазначеними вище напрямками (1-2 речення). Текст до завдання та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення, можете користуватись інформацією та дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:35, 20 травня 2015 (EEST)

НАЗВА МЕТОДУ : Мозковий штурм Опис методу: швидкий,оперативний метод розв*язання завдань з використанням небмеженої кількості варіантів відповідей,з яких вибираються самі правильні. Аналіз доцільності його використання: використовується в залежності від атмосфери,настрою в класі, активності дітей до співпраці,де вчитель виконує роль консультанта і судді.--Московець Інна Олексіївна (обговорення) 09:51, 16 вересня 2015 (EEST)

Дякую за правильну відповідь!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 10:58, 16 вересня 2015 (EEST)