Психологія Охріменко О.В.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Рада Вас вітати у вікі-просторі на першому занятті з психології!

Ми приступаємо до вивчення теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня", яка буде розглянута на інтерактивних практичних заняттях протягом 8 навчальних годин (4 заняття, одне заняття – два-три питання).

Сьогодні – перше заняття. Текст до питань та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).


Дайте, будь ласка, лаконічні відповіді на перші три питання.

-Доброго дня ,Ірино Валеріївно! Мої відповіді.

1. Виокремте поняття, які на різних етапах онтогенезу (загалом, до народження, після народження, у процесі соціалізації), визначають людину, як представника людського роду [10, с. 18-19].

Організм. Індивід. Особистість. Поняття " людина" включає у собі біологічний та соціальний компоненти. Категорії "організм" та "індивід" несуть біологічну, а " особистість" соціальну сутність.

2. Своїми словами сформулюйте визначення поняття «особистість» [10, с. 19].

Особистість- це людина з певними психологічними якостями, на яких грунтуються її соціальні функції, які виявляються в суспільних звязках і відношеннях, визначають її моральні вчинки і мають суттєве значення і для неї і для оточуючих.

3. Як ви вважаєте, чому саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини [10, с. 21]?

Задатки людини - це уроджені(т.т. умови внутрішньоутробного життя), обумовлені іноді генним фондом(спадковістю), а іноді пренатальними умовами потенційні можливості розвитку більшості анатомічних, ряду фізіологічних та деяких психічних властивостей людини.

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:40, 24 березня 2015 (EET)

[Користувач:Охріменко Ольга Василівна|Охріменко Ольга Василівна]] (обговорення) 14:26, 19 квітня 2015 (EEST)-- Продовжуємо працювати за темою "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на наступні два питання.

4. На Вашу думку, чому саме стихійний шлях, має найбільший вплив на формування особистості дитини, визначте у цьому процесі роль референтної особи [10, с. 25, 28]? Найбільший вплив на формування особистості дитини належить стихійному шляху формування - це об єктивний і закономірний процес.Роль референтної особи має значний вплив для розвитку дитини на кожному етапі. Бо і вчителі, і батьки, і однолітки мають вплив на формування особистості дитини. 5. Назвіть критерії вікової періодизації розвитку особистості та визначте декілька психологічних новоутворень, характерних для підліткового віку [10, с. 28-29]. Соціальна ситуація розвитку (ССР). Провідний вид діяльності (ПВД). Психологічні новоутворення (ПНУ) --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:01, 31 березня 2015 (EEST)


Сьогодні, протягом двох пар, ми закінчимо розгляд теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня" (2 заняття - 4 год, одне заняття - два питання). Дайте, будь ласка, відповіді на останні чотири питання.

6. Дайте короткий опис людини, для якої характерний комплекс «змішування ролей» [10, с. 30-31]. Людина, для якої є характерним комплекс "змішування ролей", буде виконувати різні соціальні ролі, розвиватиме почуття особистої визначеності, характерної тільки для нього, а при несприятливих умовах губитиметься у ситуаціях рольової поведінки, не знаходитиме свого місця у соціальному оточенні. 7. Які особистісні тести Ви знаєте (достатньо одного прикладу: назва та що діагностує) [10, с. 76-93]? Дослідження комунікативних та організаційних схильностей. Мета дослідження : визначення рівня розвитку комунікативних та організаційних схильностей. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:05, 07 квітня 2015 (EEST)

8. Як учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня (на прикладі однієї особистісної характеристики) [10, с. 43-44, 47-60, 76-93]? Можна застосувати анкетне опитування та тестування. Педагог має можливість отримати інформацію про особистісні характеристики учня, про рівень сформованості умінь, про особливості мотивації, про характер відносин, як у процесі навчання так і в позаурочний час 9. На Вашу думку, чи враховуються зони актуального та найближчого розвитку учнів при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти (коротко обґрунтуйте свою відповідь) [10, с. 29]? Так, на мою думку, при організації навчально - виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти, враховуються зони актуального та найближчого розвитку учнів, адже, актуальний розвиток - це набір психологічних факторів розвитку на даний момент, наявний рівень підготовки людини,а найближчий розвиток - це потенційні можливості розвитку, те що індивід може зробити за допомогою іншої людини. Це є більш високий рівень. Навчання повинно орієнтуватися не на вчорашній, а на завтрашній день розвитку учня!

Дякую за відповіді!

Дякую за співпрацю!

До зустрічі на наступних заняттях у вікі-просторі. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 09:34, 17 квітня 2015 (EEST)

Дякую за правильні відповіді! Деякої корекції потребує відповідь на питання № 5.--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 10:34, 16 вересня 2015 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Продовжуємо роботу. Індивідуальне заняття присвячене темі: «Психологічні аспекти гендерної освіти». За одним з напрямків (можете обрати із запропонованих нижче), опишіть гендерні відмінності учнів, що спостерігаються у навчально-виховному процесі та які педагогу потрібно враховувати у своїй професійній діяльності. Визначте умови, які потрібно при цьому створити для хлопчиків та дівчаток. Результати роздумів занесіть до наведеного нижче алгоритму (дуже коротко). Ознайомтесь із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення, можете користуватись розглянутими на лекції дидактичними матеріалами та рекомендованою літературою.

Напрямки (сфери) прояву гендерних особливостей: фізіологічні процеси, фізичний розвиток, розвиток особистості, активність поведінки, діяльність, адаптація до школи, мовлення, мислення, сприйняття, увага, уява, емоції, вихованість, ставлення до оцінки, відношення до правил.

Гендерні особливості учнів

Сфера:Вихованість

Хлопчики

Опис:Частіше за дівчаток чують від дорослих зауваження,докори.Звертаючись до хлопчика дорослі зачасту використовують прямі вказівки:"Відійди.Принеси.Подай.Зроби.Перестань".Менше ніж дівчатка зорієнтовані на моральну норму,нерідко порушують її,менше дисципліновані.Серед важковихованих частіше більше хлопчиків. Вони проявляють агресивність у разі примусу та приниження.

Умови:Педагогу треба звертати увагу на фізичні та емоційні потреби хлопчиків.Більше приділяти уваги,проявляти ласку,ніжність,любов.У спілкуванні з хлопчиками використовувати словесні обгрунтування,пояснення, доведення думки.Виховувати дисциплінованість,витримку,дотримання моральних якостей,старанність і наполегливість, але не варто надмірно опікати хлопчика.У навчанні враховувати домінування зорового сприйняття.

Дівчатка

Опис:Більше за хлопчиків відповідають очікуванням дорослих,ідеальному стандарту поведінки.Дорослі частіше за хлопчиків схвалюють дівчаток,використовують стосовно них лагідні слова, розмовляють про переживання,стани людини,ставлення (подобається,люблю,весело,сумно,страшно тощо). Характеризуються здебільшого доцільною поведінкою, прагнуть бути приємними,турботливими,допомагати дорослим.Краще реагують на умовляння й соціальні переваги, ніж на обгрунтоване запрошення. Прагнуть догодити дорослому, уникають непорозумінь із ними.

Умови:У спілкуванні з дівчатками треба враховувати те, що вони дуже ранимі й уразливі. Тому виховувати її треба так, щоб з самого початку у неї склалися довірчі і теплі стосунки з вчителем і батьками.Формувати впевненість у собі, вміння протистояти конфліктам. Краще використовувати умовляння і соціальні переваги ніж обгрунтування і пояснення.Стимулювати самостійність, уміння здійснювати мотивований вибір.Виховувати у дітей стійкий інтерес і позитивне ставлення до себе.Розвивати морально-вольові якості характерні для для дівчаток доброта і ніжність, співчутливість,чуйність

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:04, 11 червня 2015 (EEST)

Дякую за цікаві міркування! --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 09:03, 16 вересня 2015 (EEST)

Консультації

Шановні колеги!

Згідно навчально-тематичного плану Ви маєте можливість отримати консультацію з навчальної дисципліни «Психологія» відносно теми «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів». Готова надати її Вам за телефоном чи на сторінках обговорення. Попередньо прошу ознайомитись із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення та інформацією, дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. У мене буде можливість дати відповідь кожному з Вас на одне питання. Телефонуйте чи залишайте Ваше запитання на цій сторінці. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:33, 4 червня 2015 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, колеги!

Запрошую Вас розглянути тему "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Вивчаємо джерела

Пропоную звернутись до інформації та літературних джерел запропонованих до розгляду при вивченні даної теми на моїй сторінці обговорення, можете користуватись рекомендованою літературою та розглянутими на лекції дидактичними матеріалами.

Обговорюємо

Пропоную винести на дискусію обговорення характеристик (якостей, рис тощо) обдарованих учнів. Прошу кожного з Вас запропонувати по 1-2 характеристики, що визначає обдарованість до навчального предмету «історія». Таким чином, наприкінці дискусії ми сформулюємо алгоритм вияву обдарованих учнів. Мої відповіді.1.Пізнавальна активність.

       2.Вміння розмірковувати.
       3.Висловлювати думки ясно і точно.
       4.Вміння слухати, схоплювати причини вчинків інших людей, мотиви їх поведінки.

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:37, 7 травня 2015 (EEST)

Дякую, пропозиції до алгоритму приймаються!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 10:36, 16 вересня 2015 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги!

Модульний контроль з психології буде здійснюватися на основі узагальнення інформації про методи, які доцільно використовувати в професійній діяльності при організації навчально-виховного процесу при вивченні та формуванні педагогами особистості учня, розвитку його обдарованості та здатності до навчання, урахуванні гендерних особливостей, використанні методу тестування (таким чином відбудеться закріплення інформацію, до якої зверталися на попередніх заняттях).

Дайте лаконічне психолого-педагогічне обґрунтування одній техніці проведення тренінгового заняття за таким алгоритмом: назва інтерактивного метода, опис, аналіз доцільності його використання за зазначеними вище напрямками (1-2 речення). Текст до завдання та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення, можете користуватись інформацією та дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:32, 20 травня 2015 (EEST)

Доброго дня, мої відповіді.

"Коло". Цей метод тренінгового заняття передбачає дати можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання чи висловлюючи свою думку або позицію. Кола корисні для швидкого моніторингу того, як група чи кожен учасник окремо опанували поданий матеріал.Але не на всі запитання і не вся група захоче відповідати вголос і відверто. Для таких запитань можна роздати міні-анкети.--Охріменко Ольга Василівна (обговорення) 21:39, 29 червня 2015 (EEST)

Дякую за правильну відповідь!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 10:37, 16 вересня 2015 (EEST)