Психологія Тереіна С.С.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття


Доброго дня, шановні колеги!

Рада Вас вітати у вікі-просторі на першому занятті з психології!

Ми приступаємо до вивчення теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня", яка буде розглянута на інтерактивних практичних заняттях протягом 8 навчальних годин (4 заняття, одне заняття – два-три питання).

Сьогодні – перше заняття. Текст до питань та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).


Дайте, будь ласка, лаконічні відповіді на перші три питання.

1. Виокремте поняття, які на різних етапах онтогенезу (загалом, до народження, після народження, у процесі соціалізації), визначають людину, як представника людського роду [14, с. 18-19].' Доброго дня,Ірино Валеріївно. Даю відповіді на Ваші питання. 1. НА різних етапах онтогенезу виділяють такі основні поняття, що визначають людину.як представника людського роду: ембріональний і постембріональний. Другий поділяється на:грудний вік,дитинство,підлітковий вік,юнацький,зрілий,похилий вік,старість і смерть.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 14:59, 13 жовтня 2017 (EEST)

2. Своїми словами сформулюйте визначення поняття «особистість» [14, с. 19]. 2.Особистість - це індивідум, що проживає в суспільстві, має індивідуальні особливості,свідомо бере активну участь у суспільно-корисній діяльності. творчо мислить і творчо впливає на зміни в суспільстві. 3. Як ви вважаєте, чому саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини [14, с. 21]?--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:29, 25 квітня 2017 (EET)


3.Спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини, бо спадковість це те, що у людині розвивається на основі генного фонду її предків,а уродженість - це умови внутрішньоутробного життя і наслідки родової діяльності матері. Спадковість і уродженість впливають на розвиток більшості анатомічних,психічних і фізіологічних властивостей людини.дЯКУЮ ЗА УВАГУ.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 15:18, 13 жовтня 2017 (EEST)

Продовжуємо працювати за темою "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на наступні два питання.

4. На Вашу думку, чому саме стихійний шлях, має найбільший вплив на формування особистості дитини, визначте у цьому процесі роль референтної особи [14, с. 25, 28]?

5. Назвіть критерії вікової періодизації розвитку особистості та визначте декілька психологічних новоутворень, характерних для підліткового віку [14, с. 28-29].--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:36, 03 травня 2017 (EET) -Доброго дня, Ірино Валеріївно! 4.Формування особистості відбувається під впливом зовнішніх факторів, один з яких стихійне формування. Це є закономірний, об'єктивний процес, в якому дитина перебуває від свого народження і на її формування нецілеспрямовано впливають різні чинники, але головним є соціальне оточення. Роль референтної особи в цей період є дуже важливою, бо на цю людину дитина орієнтується. Велику роль грає зв'язок із значимими(референтними)особами. Референтна особа - особа, яка є прямим або непрямим об'єктом для порівняння, чи зразком для наслідування в процесі формування поглядів чи поведінці окремої людини. Люди, які оточують дитину мають вплив на формування особистості дитини.


5.Провідний вид діяльності за віковими етапами: до 1 року- безпосередньо-емоційне спілкування з дорослими; 1-3 роки- предметно-маніпуляційна діяльність;3-7років-сюжетно-рольова гра; 7-10 років- навчання; 10-15 років-спілкування з однолітками; 15-17 років -навчально-профорієнтаційна діяльність. В підлітковий період людина розвиває почуття особистої визначеності, характерної тільки для нього. При несприятливих умовах підліток губиться в ситуаціях рольової поведінки,не знаходячи свого місця в соціальному оточенні. Підлітковий вік характеризується такими специфічними новоутвореннями, як почуття дорослості, потреба у самоствердженні. . Розвиток дорослості є процесом становлення готовності дитини до життя в суспільстві. Він передбачає засвоєння суспільних вимог до особистості, діяльності, стосунків і поведінки дорослих.Дякую за увагу.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 15:31, 13 жовтня 2017 (EEST)

Сьогодні, протягом заняття, розглянемо ще два питання:

6. Дайте короткий опис людини, для якої характерний комплекс «змішування ролей» [14, с. 30-31].

7. Які особистісні тести Ви знаєте (достатньо одного прикладу: назва та що діагностує) [14, с. 76-93]?

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:09, 10 травня 2017 (EET)


6.Доброго дня,Ірино Валеріївно! Людина, для якої є характерним комплекс "змішування ролей", буде виконувати різні соціальні ролі, розвиватиме почуття особистої визначеності, характерної тільки для неї, а при несприятливих умовах губитиметься у ситуаціях рольової поведінки, не знаходитиме свого місця у соціальному оточенні. 7.Тест - опитувальник КОС(визначення рівня розвитку комунікативних та організаційних схильностей).Дякую, що читаєте мою роботу.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 15:42, 13 жовтня 2017 (EEST)

Закінчуємо розгляд теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на останні два питання.

8. Як учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня (на прикладі однієї особистісної характеристики) [14, с. 43-44, 47-60, 76-93]?

9. На Вашу думку, чи враховуються зони актуального та найближчого розвитку учнів при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти (коротко обґрунтуйте свою відповідь) [14, с. 29]?--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:04, 17 травня 2017 (EET)

8. Потрібно з"ясувати індивідуально-типологічні властивості нервової системи учня (сила, рухливість, урівноваженість), позицію особистості (активність, ініціативність, цілеспрямованість), емоційний стан (емоційність, емоційна врівноваженість, поводження у стресі), властивості репрезентативної системи, особливості психічних процесів, стиль міжособистісних відносин, професійну спрямованість. За допомогою спостереження, експеременту, бесіди, методу інтерв`ю, тестування, анкетування здійснюється діагностика відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня. 9.Зони актуального та найближчого розвитку учнів враховуються при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти. Доказом того є профільна освіта, адже до профільних класів зараховуються учні, які мають вже певні набуті знання з профільного предмету і мають потенційні можливості засвоїти матеріал, що вчитель викладає поглиблено.Дякую.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 15:47, 13 жовтня 2017 (EEST)

Дякую за відповіді!

Дякую за співпрацю!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:32, 23 жовтня 2017 (EEST)

Індивідуальні заняття


Доброго дня, шановні колеги!

Продовжуємо роботу. Індивідуальне заняття присвячене темі: «Психологічні аспекти гендерної освіти». За одним з напрямків (можете обрати із запропонованих нижче), опишіть гендерні відмінності учнів, що спостерігаються у навчально-виховному процесі та які педагогу потрібно враховувати у своїй професійній діяльності. Визначте умови, які потрібно при цьому створити для хлопчиків та дівчаток. Результати роздумів занесіть до наведеного нижче алгоритму (дуже коротко). Ознайомтесь із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення, можете користуватись розглянутими на лекції дидактичними матеріалами та рекомендованою літературою.

Напрямки (сфери) прояву гендерних особливостей: фізіологічні процеси, фізичний розвиток, розвиток особистості, активність поведінки, діяльність, адаптація до школи, мовлення, мислення, сприйняття, увага, уява, емоції, вихованість, ставлення до оцінки, відношення до правил.

Гендерні особливості учнів

Сфера:

Хлопчики

Опис:

Умови:

Дівчатка

Опис:

Умови: --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:15, 24 травня 2017 (EEST)


Доброго дня, Ірино Валеріївно! Ось мої відповіді на ваші запитання. Сфера: Сприйняття.

Хлопчики. Опис: Їх вирізняє вищий за дівчаток рівень слуху і зору. Вони чітко орієнтуються у просторі і краще розрізняють різноманітні запахи.

Умови:Хлопчики у сприйнятті навчального матеріалу, вимагають більш детальної форми викладу, наочності, їм потрібно прожити матеріал в дії, а не логічно. Їм потрібно навчання, засноване в першу чергу на цілісному підході, з опорою на конкретність, життєвість. Вони повинні зрозуміти принцип, сенс, а не вибудовувати цей сенс з деталей. Хлопчики, все розуміючи, часом не можуть пояснити того, що зрозуміли, комусь іншому. Є хлопчики, які все хапають на льоту, всі завдання вирішують, а пояснити своє рішення не можуть. Інформацію хлопчики і дівчатка сприймають по-різному. Хлопчики перш за все шукають сенс і, схопивши його, відразу готові діяти. Оскільки хлопчик у всьому шукає насамперед сенс, то похвала, отримана ним за роботу, яка йому нецікава або здається безглуздою, на нього не подіє.

Дівчатка. Опис:Чутливі до галасу, вирізняються високою чутливістю шкіри, дівчат більше дратує тілесний дискомфорт. Більш чутливі за хлопчиків до поглажування, дотиків.

Умови:Дівчатка, у сприйнятті навчального матеріалу, простіше зрозуміють схему, алгоритм. Вони краще орієнтуються у правилах, здатні розділити ціле на частини. дівчатка сенс зчитують гірше, їм потрібно для цього більше часу. Зате вони більш емоційні, тонше відчувають. А дівчинці схвалення дорослих важливо саме по собі. Вона по природі більше товариська, її набагато більше цікавить соціум. Вона набагато охочіше виконує нецікаву роботу просто заради того, щоб заслужити похвалу.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 16:03, 13 жовтня 2017 (EEST)

Дякую за відповідь!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:33, 23 жовтня 2017 (EEST)

Консультації

Шановні колеги!

Згідно навчально-тематичного плану Ви маєте можливість отримати консультацію з навчальної дисципліни «Психологія» відносно теми «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів». Готова надати її Вам за телефоном чи на сторінках обговорення. Попередньо прошу ознайомитись із літературою розташованою на моїй сторінці обговорення та інформацією, дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. У мене буде можливість дати відповідь кожному з Вас на одне питання. Телефонуйте чи залишайте Ваше запитання на цій сторінці. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:35, 8 вересня 2017 (EEST)

Ірино Валеріївно, велика подяка Вам за турботу.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 16:05, 13 жовтня 2017 (EEST)

Дякую за толерантність!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:34, 23 жовтня 2017 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, колеги!

Запрошую Вас розглянути тему "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Вивчаємо джерела

Пропоную звернутись до літературних джерел запропонованих до розгляду при вивченні даної теми на моїй сторінці обговорення, можете користуватись рекомендованою літературою та розглянутими на лекції дидактичними матеріалами.

Обговорюємо

Пропоную винести на дискусію обговорення характеристик (якостей, рис тощо) обдарованих учнів. Прошу кожного з Вас запропонувати по 1-2 характеристики, що визначає обдарованість до навчального предмету «історія». Таким чином, наприкінці дискусії ми сформулюємо алгоритм вияву обдарованих учнів. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:17, 1 червня 2017 (EEST)

Доброго дня!Обдаровані діти мають великий запас слів і розвинуту мову,здатні завжди ризикнути у виконанні складних завдань. Дякую.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 16:15, 13 жовтня 2017 (EEST)

Дякую за відповідь!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:35, 23 жовтня 2017 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги!

Модульний контроль з психології буде здійснюватися на основі узагальнення інформації про методи, які доцільно використовувати в професійній діяльності при організації навчально-виховного процесу при вивченні та формуванні педагогами особистості учня, розвитку його обдарованості та здатності до навчання, урахуванні гендерних особливостей, використанні методу тестування (таким чином відбудеться закріплення інформації, до якої зверталися на попередніх заняттях).

Дайте лаконічне психолого-педагогічне обґрунтування одній техніці проведення тренінгового заняття за таким алгоритмом: назва інтерактивного методу, опис, аналіз доцільності його використання за зазначеними вище напрямками (1-2 речення). Рекомендована література розташована на моїй сторінці обговорення, можете користуватись інформацією та дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними). --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:17, 12 червня 2017 (EEST)

Доброго дня,Ірино Валеріївно! Пропоную метод "мозкова атака". Опис:за короткий проміжок часу висловити якомога більше ідей,думок, припущень.Їх треба обговорити і класифікувати. Прийнятні залишити.Метод доцільний при вирішенні складних,невідкладниз завдань.Приміняється у великих і малих групах, а також індивідуально. Дякую за перегляд.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 16:25, 13 жовтня 2017 (EEST)

Дякую за відповідь!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:35, 23 жовтня 2017 (EEST)