Психологія Шияновська О.Г.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття


Доброго дня, шановні колеги!

Рада Вас вітати у вікі-просторі на першому занятті з психології!

Ми приступаємо до вивчення теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня", яка буде розглянута на інтерактивних практичних заняттях протягом 8 навчальних годин (4 заняття, одне заняття – два-три питання).

Сьогодні – перше заняття. Текст до питань та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).


Дайте, будь ласка, лаконічні відповіді на перші три питання.

1. Виокремте поняття, які на різних етапах онтогенезу (загалом, до народження, після народження, у процесі соціалізації), визначають людину, як представника людського роду [14, с. 18-19].

2. Своїми словами сформулюйте визначення поняття «особистість» [14, с. 19].

3. Як ви вважаєте, чому саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини [14, с. 21]?--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:35, 27 лютого 2017 (EET)

Доброго вечора, Ірино Валеріївно! Відповідаю на ваші запитання. 1.Поняття "людина" має біологічний та соціальний компоненти. Категорії "організм" (існування на біологічному рівні) та "індивід"(належність до людського роду) несуть у собі біологічну а, "особистість"(виокремлення себе серед оточення, "Я") соціальну сутність. 2.Особистість - це індивід із особливою соціальною якістю, котра проявляється в суспільстві у процесі засвоєння суспільних відносин. 3. Задатки- це уроджені, обумовлені іноді генним фондом, а іноді пренатальними умовами потенційні можливості розвитку більшості анатомічних, ряду фізіологічних та деяких психічних властивостей людини.

Продовжуємо працювати за темою "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на наступні два питання.

4. На Вашу думку, чому саме стихійний шлях, має найбільший вплив на формування особистості дитини, визначте у цьому процесі роль референтної особи [14, с. 25, 28]?

5. Назвіть критерії вікової періодизації розвитку особистості та визначте декілька психологічних новоутворень, характерних для підліткового віку [14, с. 28-29].--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:56, 28 лютого 2017 (EET)


4.Найбільший влив на формування особистості дитини належить стихійному формуванню - обєктивний , закономірний процес, який педагогам потрідно враховувати у своїй роботі. Не можна нехтувати цілеспрямованим формуванням, навпаки його потрібно посилювати.5. Критерії вікової періодизації розвитку особистості:1. Соціальна ситуація розвитку; 2. Провідний вид діяльності; 3.Психологічні новоутворення. Для підлітків характерне почуття дорослості, самоствердження.

Сьогодні, протягом заняття, розглянемо ще два питання:

6. Дайте короткий опис людини, для якої характерний комплекс «змішування ролей» [14, с. 30-31].

7. Які особистісні тести Ви знаєте (достатньо одного прикладу: назва та що діагностує) [14, с. 76-93]?

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:24, 17 березня 2017 (EET)


6. З 11 до 20років підлітковий період для якого характерно ідентфікація особистості. у цей період підліток,виконуючи різні соціальні ролі (учня, сина,брата,товариша)розвиває почуття особистої визначеності,характерної тільки для нього. При несприятвих умовах,підліток губиться у ситуаціях рольової поведінки.не знаходить свого місця у соціальному оточенні. тоді формується аномальна лінія розвитку яка називається "змішування ролей"В різноманітних суспільствах тривалість та інтенсивність протікання цього періоду різноманітна, але якщо до його кінця індивідові не вдасться сформувати свою ідентичність, він глибоко постраждає від “рольової розмитості”. Е. Еріксон вказує на те, що дифузія ролей може послужити причиною прояву латентних( Латентність — від лат. latentis — прихований, невидимий: властивість об'єктів або процесів перебувати у прихованому стані, не виявляючи себе;) ..психологічних відхилень 7.Дослідження вольвої самореалізації.

Закінчуємо розгляд теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на останні два питання.

8. Як учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня (на прикладі однієї особистісної характеристики) [14, с. 43-44, 47-60, 76-93]?

9. На Вашу думку, чи враховуються зони актуального та найближчого розвитку учнів при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти (коротко обґрунтуйте свою відповідь) [14, с. 29]? Дякую за співпрацю! До зустрічі на наступних заняттях у вікі-просторі.--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:40, 21 березня 2017 (EEST)

8.Метод спостереження.9. Переважно враховуються.

Дякую за правильні лаконічні відповіді та цікаві обґрунтування! --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 18:23, 19 червня 2017 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Продольновжуємо роботу. Індивідуальне заняття присвячене темі: «Психологічні аспекти гендерної освіти». За одним з напрямків (можете обрати із запропонованих нижче), опишіть гендерні відмінності учнів, що спостерігаються у навча -виховному процесі та які педагогу потрібно враховувати у своїй професійній діяльності. Визначте умови, які потрібно при цьому створити для хлопчиків та дівчаток. Результати роздумів занесіть до наведеного нижче алгоритму (дуже коротко). Ознайомтесь із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення, можете користуватись розглянутими на лекції дидактичними матеріалами та рекомендованою літературою.

Напрямки (сфери) прояву гендерних особливостей: фізіологічні процеси, фізичний розвиток, розвиток особистості, активність поведінки, діяльність, адаптація до школи, мовлення, мислення, сприйняття, увага, уява, емоції, вихованість, ставлення до оцінки, відношення до правил. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:41, 5 квітня 2017 (EEST)

'Гендерні особливості учнів

Сфера:Мислення

Хлопчики

Опис: Хлопчики в основному ставлять дорослому запитання заради одержання конкретної інформації. Здебільшого висловлюють індивідуальні, нестандартні, варіативні міркування. Висувають різноманітні версії, пропонують різні варіанти розв’язання завдань. Характеризуються хорошими просторовими уміннями, охоче розв’язують просторово-зорові задачі. Подумки переміщують фігури, порівнюючи їх у просторі і накладаючи одну на одну. Намагаються зрозуміти сутність, встановити закономірності, виявити причинно-наслідкові зв’язки.

Умови:Учителю слід створювати такі умови навчання і виховання, добирати такі завдання, які б спонукали хлопців до реальних дій, добирати завдання для розвитку репродуктивної та творчої уяви, розвитку розумових здібностей, що передбачає активізацію теоретичного мислення, на пошук загальних закономірностей за конкретними фактами. Спрямовувати роботу на вироблення критичного ставлення до знань, збагачення лексичного запасу новими термінами, удосконалювати вміння передавати думки в усній та письмовій формі.

Дівчатка

Опис:Дівчатка, як правило, ставлять дорослому запитання заради встановлення контакту з ним. Мислення більш однотипне, ніж у хлопчиків, запитання й відповіді більш одноманітні, думки більш схематичні, рідше стосуються сутнісного, частіше – деталей. Запитання частіше стосуються взаємин людей, побутових ситуацій, ніж з’ясування закономірностей та причинно-наслідкових зв’язків. Із зростанням труднощів зменшується кількість розв’язаних математичних задач. Діють з буквенними символами, з вивченими шаблонами, засвоєними способами дій.

Умови:Учитель повинен розвивати самостійність мислення, учити дівчат давати правильні визначення, аналізувати, порівнювати і розрізняти предмети і явища, ясно, правильно і чітко виражати свою думку, виховувати уміння міркувати, робити висновки і узагальнення.

Дякую за правильну відповідь та цікаві міркування! --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 18:24, 19 червня 2017 (EEST)

Консультації

Шановні колеги!

Згідно навчально-тематичного плану Ви маєте можливість отримати консультацію з навчальної дисципліни «Психологія» відносно теми «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів». Готова надати її Вам за телефоном чи на сторінках обговорення. Попередньо прошу ознайомитись із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення та інформацією, дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. У мене буде можливість дати відповідь кожному з Вас на одне питання. Телефонуйте чи залишайте Ваше запитання на цій сторінці. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:02, 03 травня 2017 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, колеги!

Запрошую Вас розглянути тему "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Вивчаємо джерела

Пропоную звернутись до інформації та літературних джерел запропонованих до розгляду при вивченні даної теми на моїй сторінці обговорення, можете користуватись рекомендованою літературою та розглянутими на лекції дидактичними матеріалами.

Обговорюємо

Пропоную винести на дискусію обговорення характеристик (якостей, рис тощо) обдарованих учнів. Прошу кожного з Вас запропонувати по 1-2 характеристики, що визначає обдарованість до навчального предмету «історія». Таким чином, наприкінці дискусії ми сформулюємо алгоритм вияву обдарованих учнів. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:36, 7 квітня 2017 (EEST)

Цікавість до історії, допитливість, прагнення поділитись інформацією, критичне мислення.

Дякую, за лаконічну відповідь! Пропозиції до алгоритму приймаються! --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 18:26, 19 червня 2017 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги!

Модульний контроль з психології буде здійснюватися на основі узагальнення інформації про методи, які доцільно використовувати в професійній діяльності при організації навчально-виховного процесу при вивченні та формуванні педагогами особистості учня, розвитку його обдарованості та здатності до навчання, урахуванні гендерних особливостей, використанні методу тестування (таким чином відбудеться закріплення інформацію, до якої зверталися на попередніх заняттях).

Дайте лаконічне психолого-педагогічне обґрунтування одній техніці проведення тренінгового заняття за таким алгоритмом: назва інтерактивного метода, опис, аналіз доцільності його використання за зазначеними вище напрямками (1-2 речення). Текст до завдання та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення, можете користуватись інформацією та дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними). --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:38, 12 квітня 2017 (EEST)

Робота в малих групах

Робота в малих групах дає змогу набути навичок, які необхідні людині для спілкування та співпнраці (співробітництва)

Після того , як учитель об'єднує учнів у малі групи вони отримують завдання, група за короткий час ( 3-5 хвилин) повинна виконати це завдання й представити результати роботи класу. Слід дотримуватися таких правил роботи в малих групах: 1.Швидко розподілити ролі в групі -спікер -секретар -посередних -доповідач2.Починати висловлюватись спочатку за бажанням , потім по черзі. 3.Дотримуватися одного з правил активного слухання - не перебивайте одне одного. 4.Обговорюйте ідеї, а не учнів , які висловили ці ідеї. 5.Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи. 6.Намагайтеся у групі дійти спільної думки, хоча в деяких випадках у групі може бути особлива думка і вона має право на існування. Звичайно робота в групах можлива за наявності у класі відповідної кількості учнів.--Шияновська Ольга Григорівна (обговорення) 21:46, 18 червня 2017 (EEST)

Дякую за правильну відповідь та цікаві міркування! --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 18:26, 19 червня 2017 (EEST)