Психологія Яковенко Т.Т.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Чекаю Ваших відповідей на питання №4, за індивідуальним заняттям, тематичною дискусією та модульним контролем!

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 13:03, 7 жовтня 2016 (EEST)

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Рада Вас вітати у вікі-просторі на першому занятті з психології!

Ми приступаємо до вивчення теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня", яка буде розглянута протягом чотирьох інтерактивних практичних занять.

Сьогодні – перше заняття. Текст до питань та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).


Дайте, будь ласка, лаконічну відповідь на перше питання.

1. Виокремте поняття, які на різних етапах онтогенезу (загалом, до народження, після народження, у процесі соціалізації), визначають людину, як представника людського роду та своїми словами дайте визначення поняття «особистість» [10, с. 19].

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:44, 26 квітня 2016 (EEST)


Продовжуємо працювати за темою "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповідь на наступне питання.

2. Як ви вважаєте, чому саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини [10, с. 21]?

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:10, 05 травня 2016 (EEST)


Наступне питання:

3. Назвіть критерії вікової періодизації розвитку особистості та визначте декілька психологічних новоутворень, характерних для підліткового віку [10, с. 28-29].

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:12, 11 травня 2016 (EEST)


Закінчуємо розгляд теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповідь на останнє питання.

4. На Вашу думку, чи враховуються зони актуального і найближчого розвитку учнів при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти (коротко обґрунтуйте свою відповідь) та як учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня (на прикладі однієї особистісної характеристики) [10, с. 29, 43-44, 47-60, 76-93]?

Дякую за співпрацю!

До зустрічі на наступних заняттях у вікі-просторі. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:05, 17 травня 2016 (EEST)


 Відповідь на 1 питання.

Поняття "Людина" має біологічний та соціальний компоненти. Особистість існує тільки в середовищі суспільних відносин. Це системна соціальна якість, набута індевідом шляхом предметної діяльності та спілкування. Особистість - це суспільні відносини, представлені в індивіді.

 Відповідь на 2 питання

Тому,що задатки-це уроджені, обумовлені іноді генним фондом (спадковість)потенційні властивості людини.

Відповідь на 3 питання.

Критерії вікової періодизації розвитку особистості: 1. Соціальна ситуація розвитку - визначається соціальною позицією, місцем, яке займає дитина у системі відносин 2. Провідний вид діяльності на конкретному віковому етапі обумовлює головні, найважливіші зміни у поведінці індивіда 3. Психологічні новоутворення - якісні зміни, придбання у психологічному розвитку людини, що відбуваються у кінці вікового періоду. для пыдлыткового выку характерны такы психологычны новоутворення: наполягання на власный думці, прагнення до самостійності, самоствердження.

Дякую за частково правильні відповіді на питання № 1-2, правильну на № 3! Чекаю Вашої відповіді на питання №4' 'Зони актуального і найближчого розвитку учнів обов'язково враховуються при організації навчально-виховного процесу. Тому, що, розглядаючи певні життєві ситуації, ми можемо потрапити у "болючу точку" дитини (втрата близьких, конфлікти у сім'ї). Цим самим ми можемо відштовхнути від себе дитину, викликати відразу до предмету. Учитель обов'язково враховує наявний рівень підготовки учня, котрий характеризується тим, які завдання дитина може виконати самостійно, а з чим вона справиться за невеликої допомоги(диференційовані завдання) .Для цього і застосовують різноманітні іноваційні технології , які допомагають дитині розкрити свої здібності , творчий потенціал. Учитель повинен вивчати індивідуальні особливості кожного учня, здійснюючи комплексний психолого - педагогічний моніторинг (співпраця з психологом).Здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня педагог може управляючи особистістю учня за допомогою конструювання діагностичних ситуацій: методи спостереження та експеремент під час уроку , виховного заходу.З метою дослідження оцінки схильності до ризику необхідно використовувати опитувальник О.Г.Шмельова, бланк для відповідей. Дослідження можна проводити як з одним учнем, так і з групою. необхідно забезпечити незалежність відповідей. Кожен отримує перелік тверджень і вирішує, правильне чи неправильне воно, проставляючи знаки плюс, а якщо неправильне - мінус в бланку відповідей проти номера цього твердження. Обробивши результати учитель одержує показник величини схильності до ризику як риси характеру. Аналіз результатів має важливе значення для психологічного прогнозування процесів прийняття рішень у невизначених ситуаціях.--Яковенко Тетяна Тимофіївна (обговорення) 13:14, 1 листопада 2016 (EET) --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 13:00, 7 жовтня 2016 (EEST) .

Індивідуальні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Продовжуємо роботу. Індивідуальне заняття присвячене темі: «Психологічні аспекти гендерної освіти». За одним з напрямків (можете обрати із запропонованих нижче), опишіть гендерні відмінності учнів, що спостерігаються у навчально-виховному процесі та які педагогу потрібно враховувати у своїй професійній діяльності. Визначте умови, які потрібно при цьому створити для хлопчиків та дівчаток. Результати роздумів занесіть до наведеного нижче алгоритму (дуже коротко). Ознайомтесь із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення, можете користуватись розглянутими на лекції дидактичними матеріалами та рекомендованою літературою.

Напрямки (сфери) прояву гендерних особливостей: фізіологічні процеси, фізичний розвиток, розвиток особистості, активність поведінки, діяльність, адаптація до школи, мовлення, мислення, сприйняття, увага, уява, емоції, вихованість, ставлення до оцінки, відношення до правил.

Гендерні особливості учнів

Сфера:

Хлопчики

Опис:

Умови:

Дівчатка

Опис:

Умови:

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:17, 24 травня 2016 (EEST)

Чекаю Ваших відповідей за індивідуальним заняттям! --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:44, 16 вересня 2016 (EEST) . Сфера :мовлення. Хлопчики :говорити починають пізніше ,рідко розкривають у словах свій внутрішній світ,лаконічні у відповідях,у них добре розвинена сторона мовлення , повязана із пошуком-там , де треба виявити кмітливість , винахідливість,речення переповнені дієсловами та вигуками. Умови :вчитель повинен врахувати ці гендерні особливості у навчально-виховному процесі і підібрати відповідні методи , форми роботи , які б допомогли розкрити індивідуальні можливості учнів. Так , наприклад ,під час перевірки вивченого матеріалу перевагу надавати письмовим завданням ,а в усному опитуванні більше уваги приділяти фактичному матеріалу ,а не їх емоційному забарвленню. Дівчатка :говорити починають раніше , володіють більшим словниковим запасом , але відповіді більш одноманітні , зате більш емоційно забарвлені,мають більшу швидкість мовлення та читання , розгорнуті розповіді , деталізовані події , у реченнях переважають іменники та прикметники. Умови :вчитель повинен врахувати ці гендерні особливості у навчально-виховному процесі і підібрати відповідні методи , форми роботи , які б допомогли розкрити індивідуальні можливості учнів. Так , наприклад ,під час перевірки вивченого матеріалу перевагу надавати усним розгорнутим відповідям --Яковенко Тетяна Тимофіївна (обговорення) 13:18, 1 листопада 2016 (EET)

Консультації

Шановні колеги!

Згідно навчально-тематичного плану Ви маєте можливість отримати консультацію з навчальної дисципліни «Психологія» відносно теми «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів». Готова надати її Вам за телефоном чи на сторінках обговорення. Попередньо прошу ознайомитись із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення та інформацією, дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. У мене буде можливість дати відповідь кожному з Вас на одне питання. Телефонуйте чи залишайте Ваше запитання на цій сторінці.

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:03, 16 вересня 2016 (EEST) дякую,запитань немає--Яковенко Тетяна Тимофіївна (обговорення) 13:20, 1 листопада 2016 (EET)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, колеги!

Запрошую Вас розглянути тему "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Вивчаємо джерела

Пропоную звернутись до інформації та літературних джерел запропонованих до розгляду при вивченні даної теми на моїй сторінці обговорення, можете користуватись рекомендованою літературою та розглянутими на лекції дидактичними матеріалами.

Обговорюємо

Пропоную винести на дискусію обговорення характеристик (якостей, рис тощо) обдарованих учнів. Прошу кожного з Вас запропонувати по 1-2 характеристики, що визначає обдарованість до навчального предмету «історія». Таким чином, наприкінці дискусії ми сформулюємо алгоритм вияву обдарованих учнів. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:44, 2 червня 2016 (EEST)

Чекаю Ваших відповідей за завданням тематичної дискусії!--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:14, 20 вересня 2016 (EEST)


Опрацювала тему "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми" і , виходячи з Ваших рекомендацій стосовно визначення обдарованості дитини ,спробую скласти відповідну характеристмку з предмету "історія". 1.Дитина швидко схоплює нові знання. 2.Легко запамятовує прочитане. 3.Має багатий словниковий запас. 4.Оригінально мислить , пропонує несподівані відповіді та рішення.Креативна у творчому пошуку. 5.Багато читає додаткової літератури , допитлива. 6.Висловлює думку точно , ясно. 7.Має вищу за середню здібність у розумінні абстрактних понять , у встановленні узагальнень. 8.Активно продукує нові ідеї ,створює власні "проекти"--Яковенко Тетяна Тимофіївна (обговорення) 13:25, 1 листопада 2016 (EET)

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановн--Яковенко Тетяна Тимофіївна (обговорення) 13:22, 1 листопада 2016 (EET)і колеги!

Модульний контроль з психології буде здійснюватися на основі узагальнення інформації про методи, які доцільно використовувати в професійній діяльності при організації навчально-виховного процесу при вивченні та формуванні педагогами особистості учня, розвитку його обдарованості та здатності до навчання, урахуванні гендерних особливостей, використанні методу тестування (таким чином відбудеться закріплення інформацію, до якої зверталися на попередніх заняттях).

Дайте лаконічне психолого-педагогічне обґрунтування одній техніці проведення тренінгового заняття за таким алгоритмом: назва інтерактивного метода, опис, аналіз доцільності його використання за зазначеними вище напрямками (1-2 речення). Текст до завдання та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення, можете користуватись інформацією та дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).

Інтерактивне навчання - це ,перш за все, діалогічне навчання ,яке основане на взаємодії вчителя та учня. При цьому задіяні всі учні класу . Це дозволяє активно залучити дітей до навчання ,до самостійного пошуку та опрацювання інформації , до самоконтролю , творчості. Одним з таких методів , які я використовую на власних заняттях , є "Мозковий штурм". Суть його в тому , щоб зібрати якомога більше ідей щодо певної проблеми від усіх учасників занять упродовж обмеженого періоду часу шляхом розгальмування. Після презентації проблеми вчитель запрошує назвати ключові ідеї , коментарі , фрази , повязані з даною проблемою. Всі думки без коментарів фіксуються на дошці. Перелік ідей використовується в подальшій роботі і може бути початком дискусії або роботи над подальшим вирішенням проблеми тощо. Цей метод має на меті заохочувати вільний вибір ідей і відчуття відсутності цензурних обмежень. Він важливий при формуванні педагогами особистості учня , розвитку його творчих здібностей та здатності до навчання (самостійність , продукування нових ідей ,громадська позиція , толерантність )--Яковенко Тетяна Тимофіївна (обговорення) 13:23, 1 листопада 2016 (EET)--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:33, 7 жовтня 2016 (EEST)