Дискусійний майданчик

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Запрошуємо вас на наш дискусійний майданчик,покликаний слугувати інтерактивною дошкою для спілкування під час обговорення актуальних проблем методики викладання історії.

Додаткову інформацію про методику організації та проведення дискусій Ви можете знайти за цими посиланнями:

Досвід засвідчує нам, що кращий спосіб дізнатися (і навчитися) – це перебувати у невеликій групі та вдумливо спілкуватися з конкретної теми. Це називається - вести дискусію. Дискусія - публічне обговорення певного суперечливого питання чи проблеми. Існують різні методи ведення дискусій та правила їх проведення: "мозковий штурм", "дерево рішень", дебати, дискусія у стилі телевізійного ток-шоу та ін. Для того, щоб усе було за правилами, слід пам'ятати про послідовність кроків.Крок перший

Обдумайте тему і обсяг вашого обговорення. Це має бути цікаво для вашої аудиторії, а також засновуватись на ваших навчальних цілях і кінцевій меті.
Крок другий

Чітко визначіть, що конкретно ви хочете обсудити; уточніть зміст понять, термінів і категорій, які використовуватимете у дискусії. Зберіть якнайбільше різнобічної інформації, проаналізуйте її, щоб вдало використати під час дискусії.Крок третій

Час вступити у дискусію.

Висловіть свою думку, аргументуючи її. Аргументи не слід пропонувати у низхідному порядку, краще розпочинати з більш сильних доведень і такими ж сильними завершувати.

Пам'ятайте дію психологічного закону роботи пам'яті, запропонованого Г. Еббінгаузом, на якому побудовано «правило рамки»: найбільше запам'ятовуються початок і кінець виступу.

Уникайте категоричності, особливо якщо ви заперечуєте.

Педагог має володіти вмінням обгрунтовано дискутувати, наводити вагомі аргументи на захист своєї позиції, розмірковувати принципово, щиро, невимушено, поважати опонента і його погляди.

Домогтися ефективності дискусії - завдання не з легких. Одна з пасток, що найбільш часто зустрічаються на цьому шляху - небезпека для групи обмежитися тільки обміном думок. Це просто демонстрація своєї позиції. Ніхто не пояснює, чому дотримується тієї або іншої думки, не ставить під сумнів своєї позиції, не намагається зрозуміти, чому опонент думає інакше. Нічого нового не народжується. Яка цінність такої дискусії? Безумовно, учасники групи отримують багату інформацію. Але висловлені думки можуть послужити матеріалом для серйознішої роботи...


Крок четвертий

Слід підбити підсумки дискусії - зіставити отримані результати з поставленими цілями. Правильно проведена дискусія дає поживу для наступних досліджень...


  БАЖАЄМО УСІМ УСПІХІВ ТА СПРАВЖНЬОГО ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД СПІЛКУВАННЯ!!!
ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЙ

Викладання історії в 5-6 класах в умовах впровадження нового Державного стандарту

Шляхи формування компетентностей для життя у демократичному полікультурному суспільстві на уроках історії та права

Проблематика розвитку сучасної української школи

Особливості управління навчальним закладом в сучасних умовах

Особливості діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах ризиків

Особливості оцінювання з історії та суспільних дисциплін в сучасних умовах реформування вищої та професійно - технічної освіти'

Проблеми розвитку сучасної української школи, шляхи вирішення